Kaavoitus

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoilla suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, palvelujen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittumista. Kaava voi koskea uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille.
Lisää-kaavoituksesta
Kunnassa laaditaan joka vuosi kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista asioista sekä kaavoitusohjelma, jossa kerrotaan tulevien vuosien suunnitelmista.

Kaavoitusohjelma 2019 2023

Kaavoituskatsaus 2019

Ajantasa-asemakaava
Ajantasa-asemakaava on koostekartta kaikista kunnassa voimassa olevista asemakaavoista. Viralliset ja alkuperäisessä koossa olevat asemakaavakartat sekä niihin liittyvät asemakaavamerkintöjen selitykset sekä -määräykset löytyvät neljän kunnan yhteisestä rakennus- ja ympäristöosastosta Askolasta.

Kirkonkylän ja Vakkolan ajantasa-asemakaava
Indeksikartta Monninkylä

Keskustaajamien osayleiskaava
Keskustaajamien osayleiskaavaehdotus käsittää Kirkonkylän, Vakkolan sekä Monninkylän taajama-alueet ympäristöineen. Tavoitteena on ollut laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa esitetään yleispiirteisesti alueiden maankäyttö, yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja eri toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaava on tullut voimaan 18.6.2011.
Kaavoitusasiat
-palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527

Koko yleiskaava

Vakkola Nalkkila
Kirkonkyla
Monninkylä
Teollisuusalue
Vakkola

Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset

 

Vireillä olevat kaavat: