Kaavoitus

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoilla suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, palvelujen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittumista. Kaava voi koskea uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille.
Lisää-kaavoituksesta
Kunnassa laaditaan joka vuosi kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista asioista sekä kaavoitusohjelma, jossa kerrotaan tulevien vuosien suunnitelmista.

Kaavoitusohjelma 2019 2023

Kaavoituskatsaus 2019

Ajantasa-asemakaava
Ajantasa-asemakaava on koostekartta kaikista kunnassa voimassa olevista asemakaavoista. Viralliset ja alkuperäisessä koossa olevat asemakaavakartat sekä niihin liittyvät asemakaavamerkintöjen selitykset sekä -määräykset löytyvät neljän kunnan yhteisestä rakennus- ja ympäristöosastosta Askolasta.

Kirkonkylän ja Vakkolan ajantasa-asemakaava
Indeksikartta Monninkylä

Keskustaajamien osayleiskaava
Keskustaajamien osayleiskaavaehdotus käsittää Kirkonkylän, Vakkolan sekä Monninkylän taajama-alueet ympäristöineen. Tavoitteena on ollut laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa esitetään yleispiirteisesti alueiden maankäyttö, yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja eri toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaava on tullut voimaan 18.6.2011.
Kaavoitusasiat
-aluearkkitehti Pertti Österman, puh. 040 5489 936
tavoitettavissa puhelimella maanantaista torstaihin kello 14-16 ja perjantaisin kello 12-14, muina aikoina sähköpostilla.
Aluearkkitehti päivystävää kunnissa pääsääntöisesti seuraavasti, muuten ajanvarauksella:

Koko yleiskaava

Vakkola Nalkkila
Kirkonkyla
Monninkylä
Teollisuusalue
Vakkola

Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset

 

Vireillä olevat kaavat:

Tonttitarjonta