Talous

Talousarvio:
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman 14.11.2022 kokouksessaan.

Talousarvio 2023

Tilinpäätös:

Kunnanvaltuusto hyväksy vuoden 2021 tilinpäätöksen 13.6.2022 kokouksessa

Tilinpäätös 2021


Vuoden 2023 veroprosentit:
Askolan veroprosentit vuonna 2023 päätettiin valtuuston kokouksessa 14.11.2022 seuraavasti:

 • tuloveroprosentti 8,86 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • vakituinen asuinrakennus   0,70 %
  • muu asuinrakennus   1,50 %
  • yleinen kiinteistövero   1,10 %
  • rakentamaton rakennuspaikka   5,00 %
  • voimalaitokset 3,10 %
  • yleishyödyllinen yhteisö   0,00 %.

Verotusta koskevissa kysymyksissä katso Verohallinnon palvelusivut tai asioi Uudenmaan verotoimiston Porvoon toimipisteessä osoitteessa Tullinportinkatu 1, Porvoo.
Verotoimiston valtakunnallinen puhelinvaihde:  029 512 000


Talouden tasapainopaketti

TASAPAINOPAKETTI


Talousarvio:
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman 13.12.2021 kokouksessaan.

Talousarvio 2022

Talousarvio:
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman 16.11.2020 kokouksessaan.

Talousarvio 2021

Investoinnit 2021

Talousarvio:
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman 13.11.2019 kokouksessaan.

Talousarvio 2020

Investoinnit 2020

Talousarvio:
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman 4.12.2018 kokouksessaan.

Talousarvio 2019

Talousarvio:
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman 7.12.2017 kokouksessaan.

Talousarvio 2018

Lisäksi lautakunnat ovat hyväksyneet lautakuntakohtaiset talousarviot

TA2018 Osa 2

Investoinnit 2018

Talousarvio:
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman 19.12.2016 kokouksessaan.
Talousarvio 2017

Tilinpäätökset:

Tilinpäätös:

Kunnanvaltuusto hyväksy vuoden 2020 tilinpäätöksen 24.5.2021 kokouksessa

TP 2020

Kunnanvaltuusto hyväksy vuoden 2019 tilinpäätöksen 15.6.2020 kokouksessa.

TP 2019

Kunnanvaltuusto hyväksy vuoden 2018 tilinpäätöksen 12.6.2019 kokouksessa.

Tilinpäätös 2018 Hyväksytty

Tilinpäätös 2017

Kunnanvaltuusto hyväksy vuoden 2016 tilinpäätöksen 14.6.2017 kokouksessa.
Tilinpäätös 2016

 

Vuoden 2022 veroprosentit:
Askolan veroprosentit vuonna 2022 päätettiin valtuuston kokouksessa 16.11.2021 seuraavasti:

 • tuloveroprosentti     21,50 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • vakituinen asuinrakennus   0,70 %
  • muu asuinrakennus   1,50 %
  • yleinen kiinteistövero   1,10 %
  • rakentamaton rakennuspaikka   5,00 %
  • voimalaitokset 3,10 %
  • yleishyödyllinen yhteisö   0,00 %.

Verotusta koskevissa kysymyksissä katso Verohallinnon palvelusivut tai asioi Uudenmaan verotoimiston Porvoon toimipisteessä osoitteessa Tullinportinkatu 1, Porvoo.
Verotoimiston valtakunnallinen puhelinvaihde:  029 512 000


Askolan kunnan ostolaskutiedot

Kunnanhallitus päätti 19.1.2022 § 394 että ostolaskut julkaistaan tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kunnan kotisivuilla ensimmäisen kerran vuodesta 2021 ja sen jälkeen vuosittain. Aineisto sisältää Askolan kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä maksetut vuokrat ja muut kulut. Aineistossa on mukana Askolan kunnan toimialojen ostolaskutiedot. Tiedot on poimittu kunnan kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty mm. organisaation ja tiliryhmien nimitiedoilla. Aineisto ei sisällä toimittajia, joilla ei ole y-tunnusta eikä kunnan sisäisiä laskuja.

Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot: kunta, kuntanumero ja y-tunnus (vakiotieto), kustannuspaikka nimettyinä, tositepäivä ja tositenumero, tilinumero, tilin nimi, toimittajan nimi, toimittajan Y-tunnus, laskun netto- ja bruttosumma euroina ja laskun alv-osuuden euroina. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä eikä yksityishenkilöille maksettuja avustuksia tms. henkilötietosuojan piiriin kuuluvaa dataa.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Luokittelujen avulla aineistosta voi tarkastella ostoja esimerkiksi toimittajittain ja tilitasolla suodatuksien avulla.

Aineiston euromääriä ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon eikä toteutuneisiin kustannuksiin aineistossa tehtyjen rajausten vuoksi.

Kunnan ostolaskut 2021 CSV