Miten voin vaikuttaa

Kuntalainen voi vaikuttaa kunnan asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa. Kuntalaisilla on myös muita vaikutusmahdollisuuksia, muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Palaute

Kunnalle voi lähettää palautetta ja kysymyksiä yleisellä Palautelomakkeella.

Tee aloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite on virallinen ja laissa säädelty menettely.

Kuntalaisaloite käsitellään muodollisemmin kuin epävirallinen palaute.

Aloitteet lähetetään valmisteltavaksi toimialoille. Tämän jälkeen aloitteeseen vastataan. Tehdyt kuntalaisaloitteet kootaan ja annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle vuosittain.

Aloite tehdään kirjallisesti

Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä.

Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu, ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta. Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita ja tutustua muiden tekemiin aloitteisiin.