Kunnanjohtajan nettipäiväkirja

Kunnanjohtajan nettipäiväkirja 17.8.2017

Kunta on pienen ihmisen ystävä. Myös, ja etenkin Askolan kunta!

Tulonsiirtojen vastaanottajat ja palvelutuotannon suoritteita merkittävästi käyttävät ovat nettohyötyjiä suomalaisesta yhteiskuntamallista. Kunta on erittäin merkittävä yhteiskunnan työkalu tässä punttien tasaamisessa etenkin palveluiden osalta. Peruskoulun tarjoama opetus on palvelua. Varhaiskasvatus, jota ennen muinoin myös päivähoidoksi kutsuttiin, on palvelua. Kunnallinen terveydenhoito on palvelua. Kunta on osa koneistoa, joka kohdentaa yhteiskunnan voimavaroja lapsille, vanhuksille, vammaisille, köyhille ja niin edelleen.

Osin tätä kunnan kautta tulevaa hyvää maksavat kulloisetkin käyttäjät itse. Lasten osalta maksajia ovat osin lasten vanhemmat. Hyvätuloisen lapsiperheen osalta voi jopa olla tilanne, että osasta palveluja perittävät maksut ja verotus kattavat kaiken heidän yhteiskunnalta saamansa. Lähes kaikissa kunnan tarjoamissa palveluissa palvelusta perittävillä maksuilla katetaan vain pieni osa palvelun kokonaiskustannuksista, ja loput rahoitetaan veroilla. Joko kunnan veroilla, tai valtion veroilla.

Kunnissa on myös nettomaksajia. Eli ihmisiä, jotka maksavat enemmän veroja ja palvelumaksuja, kuin mitä yhteiskunnalta saavat palveluina ja tulonsiirtoina. Näin on etenkin vuositasolla tarkasteltuna, mutta myös yksittäisten henkilöiden osalta koko elinkaarelta tarkasteltaessa. Jos yhteiskunnalta on nettosaajia, on myös nettomaksajia.

Harvat rakastavat veroja. Oman arvioni mukaan nettomaksajien joukossa verojen rakastaminen on vielä harvinaisempaa kuin nettosaajien joukossa. Tämä on täysin ymmärrettävää. Voihan hyvin toimeentuleva hyödyntää ihan itsellään käytössään olevilla varoilla tarvittaessa myös julkisen palveluverkon puutteita, mikäli katsoo itsensä tai läheistensä sellaisia tarvitsevan. Vähävaraisella nämä mahdollisuudet ovat rajoitetumpia, tai pahimmillaan jopa olemattomia.

Tarpeet kunnan tuottamissa palveluissa ovat rajattomat. Kunnan järjestämät opetuspalvelut eivät ole koskaan yksilön tarpeita täysin yksilöllisesti huomioivia, tai ainakaan niihin täysin yksilöllisesti vastaavia. Rajallisten resurssien maailmassa kunnan tarjoamat liikuntapalvelut eivät koskaan voi tarjota kaikkien lajien harrastajille optimaalisia harrastusolosuhteita ainakaan maksuttomana. Ja niin edelleen.

Koska tarpeet ovat rajattomia ja resurssit rajallisia, on kunnan poliittisen päätöksenteon tehtävä rajata tarjottavia palveluita. Ehdottoman minimin asettaa monissa asioissa lainsäädäntö ja lakien soveltamisessa oikeuskäytäntö. Sen suhteen, mihin palveluiden tasoa asetetaan ehdottomien minimien yläpuolelle, kunnalliset päättäjät pääsevät tekemään ratkaisuja tasosta, johon saakka kutakin palvelua järjestetään. Kääntöpuolena kyseiset palvelut järjestetään kuntalaisten taskuista otettavilla rahoilla. Vain hieman yleistäen kukaan muu niitä ei maksa, kuin kuntalaiset itse omina veroinaan.

Palveluntuotannon tasoja tarkasteltaessa on hyvä muistaa myös kuntaa koskeva tasapuolisuusvelvoite. Mikäli jostain aiemmasta käytännöstä siirryttäisiin jossain yksittäistapauksessa parempaan palvelutasoon, on myös muilla saman palvelun piirissä olevilla silloin perusteltu syy edellyttää samaa omalta osaltaan. Askolan kunnan järjestämät palvelut ovat hyvällä tasolla. Lainsäädännön minimit ylittyvät toiminnoittain joko hieman tai hieman enemmänkin. Askolan kunta on pienen ihmisen asialla. Ja isojen myös.

Kunnanjohtaja Jouni Martikainen