Kokousinfot

Kunnanhallituksen 19.4.2023 kokousinfo:
Askolan kunnanhallituksen kokous pidettiin Askolan kunnantalolla keskiviikkona 19.4.2023 klo 17.00-19.42.

Talouden raportointi 31.3.2023
Kunnanhallitus merkitsi talouden ja toiminnan raportin tietoonsa saatetuksi.

Kirjastotoiminnan kehittäminen/ omatoimikirjasto
Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi TE-uudistuksen takia
Kunnanhallitus päätti antaa kirjallisen neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi TE-uudistuksen takia.

TEPA25-ohjausryhmän perustaminen
Kunnanhallitus nimesi TEPS25-ohjausryhmän. Ohjausryhmään nimetään työllisyyskoordinaattori, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, elinvoimapäällikkö ja taloussuunnittelija. Lisäksi kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään poliittisiksi edustajiksi Anna-Mari Elorannan ja Mikko Maukosen.
Ohjausryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii työllisyyskoordinaattori.

Kunnan edustajien nimeäminen Etelä-Suomen maanpuolustuksen 39. erikoiskurssille
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi Etelä-Suomen maanpuolustuksen 39. erikoiskurssille hallintojohtaja Tuija Salorannan, kunnanhallituksen puheenjohtajan Tero Suomisen ja valtuuston puheenjohtajan Sanna Kurjen.

Ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen / Uppdatering av miljöskyddsbestämmelser
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle ympäristönsuojelumääräysten sekä ympäristönsuojelumääräysten perustelujen hyväksymistä.

Edustajan valinta Careeria Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi 2021-2023
Kunnanhallitus valitsi Petra Lindin kunnan edustajaksi 27.4.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

LPOnetin osuuden hankinta
Kunnanhallitus päätti hankkia LPOnetiltä osuuden 500 € hintaan.

Ajankohtaisia asioita tiedoksi
-Kunnanviraston aukiolojat vuonna 2023
-Itä-Uudenmaan kuntien johdon ja hyvinvointialueen yhteinen tapaaminen 24.4.2023 Porvoossa
-Nuorisovaltuuston edustajat
-Kirnujen Asunnot Oy
-maanostoasiat
– Ksoy:n voimajohtohanke

Muut mahdolliset asiat
Kansalliseen veteraanipäivään 27.4. ja Kaatuneitten muistopäivään 21.5.2023 kunnan edustajaksi valittiin valtuuston puheenjohtaja Sanna Kurki.
Lisäksi kunnanhallituksessa keskusteltiin:
– teollisuusalueiden ojien perkaus
– Vesiosuuskunnan kokous 21.4.2023 klo 18 Helkamäessä
– Maanläjitysalue Hiidenkirnujentiellä
– 9 luokkalaisten 4h-koulutus
– Äitienpäiväkunniamerkki


Kunnanhallituksen 29.3.2023 kokousinfo:
Askolan kunnanhallituksen kokous pidettiin Askolan kunnantalolla keskiviikkona 29.3.2023 klo 17.00-20.14.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen, määrärahamuutoksien hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti

– esittää kunnanvaltuustolle lisämäärärahan hyväksymistä erikoissairaanhoitoon, yhteensä 305 000 euroa

– esittää kunnanvaltuustolle määrärahasiirtoa yleishallinnosta tekniseen toimeen, yhteensä 150 000 euroa

– hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutuu allekirjoittamaan tilinpäätöksen

– ehdottaa tilikauden 2022 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä 891 496,92 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa

– antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten.

– oikeuttaa taloussuunnittelijan ja vt. kunnanjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kunnanvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. Mikäli tilinpäätöksen tietoja olennaisilta osin täydennetään tai korjataan, tuodaan tilinpäätöksen muuttuneet tiedot kunnanhallitukselle tiedoksi ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa.

 

Henkilöstöraportti vuodelta 2022

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2022 henkilöstöraportin hyväksymistä.

 Kunnanjohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan virka laitetaan haettavaksi 31.3.2023-28.4.2023 väliseksi ajaksi.

 Ajankohtaisia asioita tiedoksi

  • kirje kunnanhallitukselle: Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohankkeen lausunnon tarkastaminen (27.3.2023)
  • tiedote Takajärven kunnostuksesta kunnan kotisivuilla

————————————————————————————————————————————————————-