Päätöksenteko & Hallinto

VALTUUSTO
Askolan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Seuraavat kunnallisvaalit ovat keväällä 2025. Valtuusto kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa ja kokouksesta ilmoitetaan kunnan internet sivulla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä on hallintojohtaja Tuija Saloranta.

LAUTAKUNNAT
Lautakunta on luottamushenkilöelin, jonka suorassa alaisuudessa lautakunnan ohjaama toiminta tapahtuu. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Lisäksi lautakunnassa on kunnanhallituksen edustaja, jonka tehtävänä on valvoa lautakunnan päätöksentekoa. Askolan kunnassa toimii seuraavat lautakunnat:

OSAAMINEN- JA ELÄMÄNLAATU-LAUTAKUNTA
– esittelijä palvelualuejohtaja, osaaminen ja elämänlaatu Pirkko Hynninen ja pöytäkirjanpitäjä hallinnon sihteeri 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO
– esittelijä palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, ympäristönsuojeluasioissa esittelijänä ympäristönsuojelusihteeri ja pöytäkirjanpitäjänä palvelusihteeri Pia Lindeman.

ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
– esittelijä palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki ja pöytäkirjanpitäjä hallintosihteeri Maina Anttilainen

TARKASTUSLAUTAKUNTA
– esittelijänä puheenjohtaja valtuutettu Petri Hallikainen  ja sihteeri Piia-Tuulia Rauhala (Audiator Oy)
– kokoontuu tarvittaessa

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
– esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä hallintojohtaja Tuija Saloranta
– kokoontuu tarvittaessa