Päätöksenteko & Hallinto

VALTUUSTO
Askolan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Seuraavat kunnallisvaalit ovat keväällä 2025. Valtuusto kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa ja kokouksesta ilmoitetaan kunnan internet sivulla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Ilari Soosalu ja pöytäkirjanpitäjä on hallintojohtaja Tuija Saloranta.

LAUTAKUNNAT
Lautakunta on luottamushenkilöelin, jonka suorassa alaisuudessa lautakunnan ohjaama toiminta tapahtuu. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Lisäksi lautakunnassa on kunnanhallituksen edustaja, jonka tehtävänä on valvoa lautakunnan päätöksentekoa. Askolan kunnassa toimii seuraavat lautakunnat:

PERUSTURVALAUTAKUNTA
– esittelijä perusturvajohtaja Ilona Koskenniemi ja pöytäkirjanpitäjä toimistosihteeri Terhi Elomäki.

SIVISTYSLAUTAKUNTA
– esittelijä sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen ja pöytäkirjanpitäjä hallinnon sihteeri Annette Kallio

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA
– esittelijä vt toimialajohtaja tekninen johtaja Esko Halmesmäki, ympäristönsuojeluasioissa esittelijänä ympäristönsuojelusihteeri ja pöytäkirjanpitäjänä palvelusihteeri Pia Lindeman.

TEKNINEN LAUTAKUNTA
– esittelijä tekninen johtaja Esko Halmesmäki ja pöytäkirjanpitäjä hallintosihteeri Maina Anttilainen

TARKASTUSLAUTAKUNTA
– esittelijänä puheenjohtaja valtuutettu Petri Hallikainen  ja sihteeri Piia-Tuulia Rauhala (Audiator Oy)
– kokoontuu tarvittaessa

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
– esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä hallintojohtaja Tuija Saloranta
– kokoontuu tarvittaessa