Erityislastentarhanopettaja

 

Tehtäviin kuuluu muun muassa

  • lapsen tuen arviointi ja lapsen tarpeidenmukaisen toiminnan suunnittelu yhdessä kasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa
  • tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman/lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman ja HOJKSin (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) laadintaan ja seurantaan osallistuminen
  • varhaiskasvatushenkilöstön työn tukeminen, ohjaus ja konsultointi
  • ryhmäkäynnit päiväkotiyksiköihin ja esiopetusryhmiin, pienryhmätyöskentely tai lapsen yksilöllinen ohjaus
  • varmistaa lapsen kehityksen ja oppimisen tuen jatkumo varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja siirtyessä esiopetuksesta kouluun