Koulukuljetukset

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen sivistystoimen määrittelemään lähikouluun, jos koulumatka on

  • 0 – 2 luokkalaisilla kolme kilometriä tai pidempi
  • 3 – 9 luokkalaisilla viisi kilometriä tai pidempi

Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään kouluun lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin pihalta koulun pihalle.

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, kuljetus voidaan järjestää osalle matkaa. Kilometriraja (3 tai 5 km) on pisin mahdollinen omavastuumatka, jonka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin bussi- tai keräilypysäkeille.

Vaarallisilla tieosuuksilla koulukuljetuksen saavat 0-3 luokan oppilaat koko lukuvuoden ja lisäksi 4-6 lk oppilaat 1.10. – 31.3. välisen ajan. Lisäksi matka lähimmälle bussipysäkille voi vaaralliseksi luokitellulla tiellä olla enintään 250 metriä sen vuosiluokan oppilaille, joita luokitus koskee.

Koulumatka mitataan seuraavalla tavalla:

  • koulun osoitteen mukaan koulun portille
  • oppilaan kotiosoitteen mukaan kiinteistön liittymään
  • sivistystoimi määrittelee matkan ja keräilypysäkkien sijainnin kartan perusteella

Koulukuljetuksista lisätietoja antaa hallinnon sihteeri Janinen Santala puh. 040 5321 715,

alakoulujen ja yläkoulun osalta koulusihteeri Mia Aaltonen, puh. 040 7109 171 ja

lukion osalta koulusihteeri Annukka Sintonen-Seger, puh. 040 7146 705

 

Askolan kunnan koulukuljetuksia koskevat periaatteet alkaen 1.8.2022 (tekninen korjaus 24.5.2023)

Koulukuljetusetuutta haetaan sähköisesti Wilmassa tai paperilomakkeella:

Perusopetuksen koulukuljetushakemus