Kotihoidon tuen kuntalisä

 

Pienten lasten hoidon tukijärjestelmä:

Kelan maksamista tuista saa tietoa kelan verkkosivuilta.

 

Askolan kunta maksaa kuntalisiä:

 

Kotihoidon tuen kuntalisä:

Kela maksaa kotihoidon tuen kuntalisän 100 €/ kk perheille, jotka saavat kelasta kotihoidon tukea alle 3- vuotiaasta lapsesta/lapsista. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena.

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä:

 Askolassa on vuodesta 2002 maksettu yksityisen hoidon tuen kuntalisää seuraavasti:

Kuntalisä yksityisen päiväkodin kokopäivähoitoon on 201,83 euroa/kk/lapsi

Kuntalisä yksityiseen perhepäivähoitoon tai hoitajan palkkaamiseen lapsen kotiin 84,09 euroa/kk/lapsi. kuntalisän maksaa kela.