Esiopetus

YHTEYSTIEDOT

Karpalon esiopetus, Tuulenpesä
Askolantie 26
07500 Askola
puh 040 755 2905

Sateenkaaren esiopetus, Linnunrata
Koulutie 1
07230 Askola
puh 040 710 9116

Tammenterhon esiopetus, Tikankolo
Juornaankyläntie 59
07580 Askola
puh 040 837 6769

Esiopetus

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun.

Askolan kunnassa esiopetus tapahtuu varhaiskasvatuksen alaisuudessa. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä voidaan hakea myös esiopetuksen lisänä tarvittavaa kunnallista päivähoitoa.

Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppovelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.Lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.