Pienten lasten hoidon tukijärjestelmä

Pienten lasten hoidon tukijärjestelmä

Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on äidin tai isän vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus varhaiskasvatukseen. Vanhemmat voivat joko valita lapselleen kunnan järjestämän hoitopaikan, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin aina siihen saakka kunnes lapsi siirtyy kouluun.

Kunnan järjestämä varhaiskasvatus

– Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatus perheiden tarpeiden mukaan ja tarjota lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva jatkuva hoitopaikka sinä vuorokauden aikana, jolloin sitä tarvitaan. Päivähoitoa järjestetään kokopäiväisenä, osaviikkoisena tai osa-aikaisena päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoitona hoitajan kodissa.

– Varhaiskasvatusta voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon alkamista. Jos päivähoitoa tarvitaan vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

– Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy varhaiskasvatuksen piiriin.

– Yksityisen hoidon tukea maksetaan Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle ja kunnan hyväksymälle yksityisen hoidon tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy kouluun.

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta.

Askolassa maksetaan sekä kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen kuntalisää.