Opiskeluhuolto

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä soittamalla 0400768847 ma-pe klo 8-15. Viestiä voit myös laittaa wilmassa, whatsupilla tai laittamalla sähköpostia
Yhteydenotto etänä toimii myös skypen kautta.

————————————————————–

KURAATTORIPALVELUT

Kuraattorin työ kuuluu koulun opiskeluhuollon palveluihin. Palvelut jakautuvat yhteisölliseen- ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon eli yksittäiselle opiskelijalle annettavaan kuraattoripalveluun. Tarvittaessa kuraattori osallistuu oppilaan moniammatilliseen asiantuntijaryhmään. Kuraattori tekee yhteistyötä oppilaan, perheen ja yhteistyötahojen kanssa.

Työn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen. Kuraattori voi tukea lasta tai nuorta koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvissä pulmissa (motivaatio, kuormittuminen, poissaolot, kaveriasiat) sekä olla tukena koulun ulkopuolisissa asioissa (ihmissuhdeasiat perheessä ja kaveriasiat sekä muut vapaa-aikaan liittyvät asiat).

Perusopetuksen kuraattori
Taru Mahlanen (4.11.2019 alkaen)
puh. 0400 768 847
sähköposti .

Ammatillisen koulutuksen ja lukion kuraattori
Anne Lehtinen
puh. 040 5531 579
sähköposti . Palvelun tuottaa Careeria Askolan toimipiste.

Vastaava kuraattori 
sosiaalityön johtaja
puh. 040 7109 109

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle terve kasvu ja kehitys. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa huolehditaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä yhteistyössä vanhempien, oppilaitoksen ja oppilashuoltotyöryhmien kanssa. Tavoitteena on myös ehkäistä lapsen ja nuoren syrjäytymistä, sairauksia, ongelmia sekä terveyserojen syntymistä sekä luoda perusta terveelle aikuisuudelle.

Juornaankylän, Askolan koulun alakoulun, Monninkylän ja Särkijärven koulujen terveydenhoitajana toimii Sari Suoja puh. 040 7146 702

Askolan koulun, Careerian ja Askolan lukion terveydenhoitajana toimii Taina Hattunen puh. 040 5399 073