Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Osapäiväinen varhaiskasvatus on neljä tuntia päivässä ja hoitoaika on 8.30–12.30.

Osaviikkoisen varhaiskasvatuksen voi valita niin, että varhaiskasvatuspalvelu on kolme päivää viikossa, 6 h 40 min päivässä, tai kolme päivää viikossa niin, että lapsi on kahtena päivänä 8 tuntia ja yhtenä päivänä 4 tuntia klo 8.30–12.30 välisen ajan, hoitopäivät sovitaan päivähoitoyksikössä. Päivähoitoyksikkö määrittää viikonpäivät.

Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti.

Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. Vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy kahden kuukauden ajan.

Lapsella on oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikatyön, väliaikaisten työskentelyjaksojen, työmarkkinatoimenpiteiden, kuntoutuksen ja muiden vastaavien syiden vuoksi.

Päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikkaa haetaan omasta kunnasta viimeistään neljä kuukautta ennen aloittamista. Paikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat ennakoimatta työ- tai opiskelupaikan.

Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kun lapsi siirtyy perusopetukseen. Lapselle voidaan vaihtoehtoisesti valita joko kunnallinen päivähoitopaikka, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Lisää tietoa näistä eri vaihtoehdoista löydät omien linkkien kohdalta. Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Hakemus Päivähoitoon (PDF)  

Hakemuksia varhaiskasvatukseen saa päivähoitoyksiköistä ja kunnantoimistolta. Hakemukset palautetaan varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatusjohtajalle.