Koulukuljetukset

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen sivistystoimen määrittelemään lähikouluun, jos koulumatka on

  • 0 – 2 luokkalaisilla kolme kilometriä tai pidempi
  • 3 – 9 luokkalaisilla viisi kilometriä tai pidempi

Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään kouluun lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin pihalta koulun pihalle.

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, kuljetus voidaan järjestää osalle matkaa. Kilometriraja (3 tai 5 km) on pisin mahdollinen omavastuumatka, jonka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin bussi- tai keräilypysäkeille.

Koulumatka mitataan seuraavalla tavalla:

  • koulun osoitteen mukaan koulun portille
  • oppilaan kotiosoitteen mukaan kiinteistön liittymään
  • sivistystoimi määrittelee matkan ja keräilypysäkkien sijainnin kartan perusteella

Koulukuljetuksista lisätietoja antaa Leena Lehtimäki, puh. 040 5321 715, alakoulujen ja yläkoulun osalta koulusihteeri Mia Aaltonen, puh. 040 7109 171  ja lukion osalta koulusihteeri Annukka Sintonen-Seger, puh. 040 7146 705

Koulukuljetusperiaatteet

Koulukuljetusetuutta haetaan sähköisesti Wilmassa tai paperilomakkeella:

Koulukuljetushakemus, perusopetus

Hakemus koulukuljetukseen – esikoulu