Kotihoidon tuen kuntalisä

Muutoksia 23.11.2021 alkaen

 

Pienten lasten hoidon tukijärjestelmä:

Kelan maksamista tuista saa tietoa kelan verkkosivuilta.

 

Askolan kunta maksaa kuntalisiä:

Kotihoidon tuen kuntalisä:

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän nykyiset ehdot ovat voimassa 23.11.2021 asti. Tämän jälkeen kuntalisän maksatuksessa on lyhyt siirtymävaihe. Siirtymävaiheen aikana 23.11 -31.12.2021 lasten kotihoidon tuen kuntalisää haetaan lomakkeella, joka löytyy Askolan kunnan verkkosivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan kunnantalolle. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan, kun huoltajalla on päätös kelan myöntämästä kotihoidon tuesta.

Tämän siirtymävaiheen jälkeen Kela maksaa kuntalisän perheille, jotka saavat kelasta kotihoidon tukea alle 3- vuotiaasta lapsesta/lapsista. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena. Maksatus kelan kautta alkaa 1.1.2022.

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä:

 Askolassa on vuodesta 2002 maksettu yksityisen hoidon tuen kuntalisää seuraavasti:

Kuntalisä yksityisen päiväkodin kokopäivähoitoon on 201,83 euroa/kk/lapsi

Kuntalisä yksityiseen perhepäivähoitoon tai hoitajan palkkaamiseen lapsen kotiin 84,09 euroa/kk/lapsi. kuntalisän maksaa kela.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä -hakemus