Esiopetus

YHTEYSTIEDOT

Karpalon esiopetus
puh. 040 755 2905
sposti: if.al1558283468oksau1558283468de@al1558283468yknok1558283468rik.t1558283468iraks1558283468e1558283468

Sateenkaaren esiopetus
puh. 040 710 9116
sposti: if.al1558283468oksau1558283468de@al1558283468yknin1558283468nom.t1558283468iraks1558283468e1558283468

Särkijärven esiopetus
puh. 040 8376 769
sposti: if.al1558283468oksau1558283468de@iv1558283468rajik1558283468ras.t1558283468iraks1558283468e1558283468

Esiopetus

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun.

Askolan kunnassa esiopetus tapahtuu varhaiskasvatuksen alaisuudessa. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä voidaan hakea myös esiopetuksen lisänä tarvittavaa kunnallista päivähoitoa.

Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppovelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.Lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Esiopetuksen lukuvuosi 2018–2019 alkaa 9.8.2018

Esiopetusaika on esiopetusyksiköissä n. klo 9.-13 välinen aika.Ensimmäisenä päivänä esiopetus alkaa klo 9.15 kaikissa esiopetusyksiköissä.

Oman yksikön tarkennetusta esiopetusajasta informoidaan ensimmäisenä esiopetuspäivänä kaikissa yksiköissä.

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSI 2018–2019 ( VÄHINTÄÄN 700 TUNTIA/VUOSI).

Esiopetus syyslukukausi 9.8.–21.12.2018
Syysloma vko 42 (15.–19.10.2018)
Itsenäisyyspäivän loma 7.12.2018
Kevätlukukausi esiopetus 7.1.–29.5.2019
Talviloma vko 8 (18.–22.2.2019)
Pääsiäinen 19.-22.4.2019
Vappuloma 1.-3.5.2019