Terveyskeskuksen vaihto

Sinulla on oikeus valita koko maan terveyskeskuksista se, josta saat kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Voit myös valita niin sanotun kakkospaikkakunnan, jos oleskelet toisella paikkakunnalla säännöllisesti. Silloin voit käyttää terveyspalveluja oman kotikuntasi ulkopuolella oman hoitosuunnitelmasi mukaisesti. Muuton yhteydessä hoitopaikkasi vaihtuu automaattisesti.

Hoitopaikan valinnasta tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle että uudelle hoitopaikalle.

Lomake terveyskeskuksen vaihtoon