Puheterapeutti

Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa puheen, kielen, kommunikaation ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti arvioi myös puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien tarpeen sekä ohjaa lapsen tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Puheterapia on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille. Kouluikäisten lasten puheterapia arvioidaan yksilöllisesti.

Puheterapeutti ottaa yhteyttä lapsen huoltajaan neuvola- tai kouluterveydenhoitajan, lääkärin, psykologin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan lähetteen perusteella.

Puheterapia suunnitellaan puheterapeuttisen arvion jälkeen ja se toteutetaan seurantakäynteinä tai puheterapiajaksoina. Lisäksi vanhempia ohjataan tekemään yksilöllisesti suunniteltuja harjoituksia lapsen kanssa.

Puheterapeutti toimii tarvittaessa yhteistyössä lapsen varhaiskasvatushenkilöstön kanssa.

Puheterapeutti Mervi Ingelin

Askolan terveyskeskus
Terveystie 1
07500 Askola
p. 050-5757 435 (puhelinaika keskiviikkoisin klo 12-12.45)

Hyödyllisiä linkkejä:
www.puheterapeuttiliitto.fi
www.nmi.fi
www.ankytys.fi
www.autismiliitto.fi
www.aivoliitto.fi
www.tikoteekki.fi
www.papunet.fi