Koulu -ja opiskelijaterveydenhuolto

YHTEYSTIEDOT

Monninkylän, Kirkonkylän,  Juornaankylän ja Särkijärven koulut
terveydenhoitaja
Sari Suoja, puh. 040 7146 702

Askolan koulu
terveydenhoitaja
Taina Hattunen, puh. 040 5399 073

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä kasvu ja kehitys, sekä juurruttaa terveyttä edistävät elämäntavat ja luoda hyvä perusta hyvinvoinnille. Tavoitteena on, että jokainen oppilas ymmärtäisi terveyden merkityksen elämälleen, omaksuisi terveyttä edistävät elämäntavat ja tietäisi oman vastuunsa itsensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Kouluterveydenhuolto on osa koulun toimintaa ja se toimii kiinteässä yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa.

Kouluterveydenhuollossa korostuu voimakkaasti ennaltaehkäisyn merkitys.

Kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat vähintään kerran lukuvuoden aikana. Luokilla 1, 5 ja 8 suoritetaan ns. laaja terveystarkastus joihin olisi suotavaa että myös vanhemmat osallistuisivat. Laajassa terveystarkastuksessa huomioidaan oppilaan hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointi. Laajan terveystarkastuksen ensimmäinen osio on terveydenhoitajan tarkastus ja toinen osio koostuu lääkärin tarkastuksesta. Laajaan terveystarkastukseen pyydetään myös opettajan näkemys oppilaan kehityksestä.

Kouluterveydenhoitaja ei ole joka päivä tavoiteltavissa koululla, mutta kaikille kouluille on nimetty oma kouluterveydenhoitaja, jonka tavoittaa parhaiten puhelimitse tai Wilman avulla. Koululääkärin tavoittaa parhaiten ottamalla ensin yhteyttä kouluterveydenhoitajaan.

 

Koulutapaturmat ja äkillinen sairastuminen

Koulutapaturman sattuessa ja/tai kun oppilas sairastuu koulussa äkillisesti, ensisijaisesti opettaja ohjaa oppilaankotiin tai jatkohoitoon. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa tarvittaessa todistuksentyönantajalleen terveydenhoitajalta puhelimitse.

Terveyskyselyt ja esitietolomakkeet (Tulosta ja täytä)

Viitosluokkalaisen terveyskysely

Terveystarkastuksen esitietolomakeekaluokkalaisen vanhemmille

Terveystarkastuksen esitietolomake5 lk vanhemmille

Terveystarkastuksen esitietolomakeyläkoululaisen vanhemmille

thl oppilaan esitietolomake 8lk

Tietoa

Päätäiohje koululaisten perheille

Kihomato ohje

Ruokapäiväkirja

Päänsärkypäiväkirja

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO LUKIO JA EDUPOLI

Terveydenhoitaja
Taina Hattunen, puh. 040 5399 073

Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä, tukea omia voimavaroja ja elämänhallintaa. Opiskelijaterveydenhuollon tehtävänä on myös edistää koko opiskeluyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus 1. vuosikurssin opiskelijoille ja yksilöllisen tarpeen mukaan myös muille. Lääkärintarkastus tehdään toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti 2. opiskeluvuotena.

Terveydenhoitajilla on päivystysvastaanotot oppilaitoksissa ilmoitettuina aikoina ja muulloin vastaanotto on ajanvarauksella. Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Askolan terveyskeskuksen palveluita, mutta halutessaan ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi myös oman kotikuntansa terveyskeskusta.

Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset suoritetaan opiskeluterveydenhuollossa. Kutsuntatarkastus sisältää sekä lääkärin että terveydenhoitajan tarkastuksen.

Esitietolomake 1. vuosikurssin opiskelijoille

Terveydenhoitaja ei ole joka päivä tavoiteltavissa koululla, mutta hänet tavoittaa parhaiten puhelimitse tai Wilman avulla.