Vammaispalvelu

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola (sisäänkäynti Pappilantien puoleisesta päädystä)

Erityissosiaaliohjaaja
Susanna Kortelainen p. 040 7109 008

Asiointi sosiaalityössä virka-aikana ja vain ajanvarauksella.
Sähköpostit muotoa:

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsevat vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Voit ottaa yhteyttä vammaispalveluihin, jos sinulla tai läheiselläsi on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisia vaikeavammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja ovat mm:

  • kuljetuspalvelut (asioimis- ja vapaa-ajanmatkat, työ- ja opiskelumatkat)
  • henkilökohtainen apu
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Voit hakea palveluja ja tukitoimia kirjallisesti lomakkeella.

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ASKOLAN KUNNASSA 1.1.2021

Vammaispalveluhakemus

Omaishoidontuki -hakemuslomake

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista

Lapsiperheiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen täysi-ikäinen henkilö, jonka terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Lasten ja nuorten tuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan lapsen/nuoren ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Lapsen hoitotyön sitovuutta arvioitaessa verrataan tilannetta saman ikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon. Päätöksen teon tukena käytetään lääkärinlausuntoja sekä muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2020

Omaishoidontuen hakemus -lomake

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista