Lapsiperheiden palvelut

PERHEOIKEIDELLINEN YKSIKKÖ

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö palvelee askolalaisia perheitä. Perheoikeudellisen yksikön tehtäviin kuuluu isyyden ja äitiyden selvittäminen, huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten laatiminen ja vahvistaminen, ohjaus ja neuvonta.

Yhteystiedot
Neuvonta ja ajanvaraus ma–to klo 9–11 puh. 019 520 4991.

Sähköposti .

Lastenvalvojien puhelinaika on ma ja ke klo 9–10. Yhteystiedot löydät sivulta Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö, lastenvalvoja – Porvoo.

Käyntiosoite: Taidetehtaankatu 4 C, 3. krs, 06100 PORVOO.

Eron ensiapu

Erolla on pitkäaikaisia vaikutuksia kaikille osapuolille. On tärkeä pohtia, mitä eroamalla pyrkii ratkaisemaan. Ratkeaako ongelma vai aiheuttaako ero enemmän ongelmia? Tukea löytyy eri muodoissa, joten älä jää yksin:

Eron ensiapua toteutetaan yhteistyönä seuraavien tahojen kanssa: Perheasiain neuvottelukeskusYhden vanhemman perheiden liitto ja Barnavårdsföreningen

Toimistosihteeri Katarina Backlund, ma-to klo 9-11 ja klo 13-14
puh. 019 520 4991, . (Ajalla 23.8 – 14.9 puhelinaika vain 9-11)

 • ajanvaraukset
 • arkistoasiat
 • isyysasiakirjat
 • indeksikorotukset

Perheneuvola

Perheneuvolapalvelut ovat Porvoossa. Sinne hakeudutaan ottamalla yhteyttä Askolan sosiaalityöhön, neuvolaan tai perhetyöhön. He arvioivat tilanteen ja tekevät lähetteen.

Perheneuvola tarjoaa tukea 0–18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelu on luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta.

Ota yhteyttä jos:

 • Haluat keskustella lapsesi kehityksestä, kasvatuksesta tai vanhemmuudesta.
 • Olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta tai muusta tunne-elämästä.
 • Lapsellasi on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa.
 • Kotona on jatkuvia ristiriitoja.
 • Perheessä harkitaan eroa tai perheesi tarvitsee apua erosta selviämiseen.
 • Lastasi tai perhettäsi on kohdannut yllättävä muutos tai kriisi.

Perheneuvola antaa ohjausta, neuvontaa ja terapiaa sekä tekee erilaisia tutkimuksia. Työskentely voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä verkostotyöskentelyä.

Neuvolapalvelut

Askolan kunnan neuvolatyöntekijät:

Monninkylän alue (Porvoo-Mäntsälätien länsipuoli)
terveydenhoitaja Kaarina Järvenpää puh. 040 714 6703

Muut Askolan alueet
terveydenhoitaja puh. 040 354 9359

 Ryhmätoiminta

 • ensisynnyttäjien äiti-vauvaryhmä
 • akupunktioryhmä
 • AA-ryhmä
 • vertaistukiryhmä
 • voikukkia
 • ryhmätoimintaa eroperheille

Psykiatrinen sairaanhoitaja

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola

Sanna Saarinen
puh. 040 7109 208
s-posti:

Puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä tai jonkin yhteistyötahon ohjaamana. Hoitosuhde alkaa yhteydenotolla puhelimitse tai sähköpostitse.

Keskusteluun voi hakeutua esim. erilaisista mielialahäiriöistä, päihde- ja uniongelmista, riippuvuussairauksista ja erilaisista elämäntilanteiden kriiseistä kärsivät, sekä heidän läheisensä. Psykiatrinen sairaanhoitaja koordinoi myös ajokorttiseurantoja.

Psykologi

puh.
s-posti:

Askolan kunnan terveyskeskuspsykologi toimii sekä hyvinvointineuvolassa että koulupsykologina

Askolan kunnan terveyskeskuspsykologi toimii sekä hyvinvointineuvolassa että koulupsykologina. Psykologipalvelu on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, joilla on tarvetta saada ohjausta, neuvontaa, arviointia tai lyhytkestoista hoitoa henkisen hyvinvoinnin ja kehityksen tueksi. Psykologin tapaamiset ovat hyvinvointineuvolassa sekä kouluilla vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Hyvinvointineuvolassa psykologin työn tavoitteena on tukea kaikkien kuntalaisten ja lapsiperheiden hyvinvointia mm. antamalla tukea elämän erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa, lapsen tai nuoren kasvuun tai kehitykseen liittyvissä huolenaiheissa sekä vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulussa psykologin työn tavoitteena on auttaa oppilaita koulunkäynnissä sekä edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Psykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Psykologi pyrkii edistämään oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lukiossa ja ammattiopistossa psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja opiskelijalähtöinen yhteistyö.

Kouluissa psykologi toimii myös mm. vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Psykologi on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa. Psykologin vastaanotolle voi myös hakeutua täysin luottamuksellisesti. Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ilman vanhempien suostumusta koulun henkilökunta ei saa tietoa lapsen/perheen asioista.

Psykiatrian päivystyspoliklinikka

Porvoon sairaala
Sairaalantie 2, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo
Päivystävä sairaanhoitaja 24 h 050 453 0125

Psykiatrian päivystyspoliklinikka on avoinna ympäri vuorokauden.

Psykiatrian päivystyspoliklinikka sijaitsee Porvoon sairaalan alueelle tultaessa tien vasemmalla puolella nk. Kevätkummun sairaalassa.

Psykiatrian päivystyspoliklinikalle tullaan psyykkisessä kriisitilanteessa hoidon tarpeen arvioon lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Mikäli potilas tulee ilman lähetettä, on toivottavaa soittaa ja ilmoittaa saapumisestaan etukäteen. Päivystyspoliklinikka antaa lyhyitä hoitojaksoja ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.

Käynnit psykiatrian päivystyspoliklinikalla ovat maksuttomia.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Porvoon sairaala
Mannerheiminkatu 20 K, 1.krs
06100 Porvoo

Kanslia 019 548 3840

Nuorisopsykiatrian poliklinikka sijaitsee Porvoon keskustassa nk. WSOY-talossa lähellä kirjastoa. Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee 13-17-vuotiaita nuoria sekä nuorten vanhempia tutkimukseen ja hoitoon liittyen. Käynnit ovat maksuttomia nuorille ja heidän vanhemmilleen.

Valtakunnallinen kriisipuhelin

Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202
arkisin klo 9.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00
Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä.