Sosiaalipalvelut

Askolan, Myrskylän ja Pukkilan osalta lapsiperhepalveluiden/lastensuojelun päivitysnumero
040 5405049 klo 9-15.

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola

Sähköpostit muotoa:

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

Erityissosiaaliohjaaja Jenni Jokipaltio-Jalonen  puh. 040 7109 118
Erityissosiaaliohjaaja Katri Lyly p. 0407109114

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sekä yksityishenkilö että viranomainen. Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitus tulee tehdä omalla nimellä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Asiakkaalla on oikeus saada tietää ilmoittaja, mikäli lastensuojeluilmoituksen tekijä on viranomainen tai ellei yksityishenkilön kohdalla toisin arvioida. Ohessa oleva linkki ohjaa THL:n lastensuojeluilmoitukseen. Ilmoitusta ei voi lähettää sähköisesti. Ilmoitukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen Terveystie 1, 07500 Askola.

Lomake

Huoli-ilmoitus

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta

 

Perhetyö

Askolan kunnan perhetyö tarjoaa maksuttomia ja luottamuksellisia palveluita eri elämäntilanteissa oleville askolalaisille lapsiperheille. Tavoitteellisen keskustelun avulla on mahdollista vahvistaa perheen omia voimavaroja, löytää ratkaisuja pulmiin ja saavuttaa arjessa toivottuja muutoksia. Keskustelun lisäksi perhetyön työmuotoina ovat esimerkiksi toiminnalliset menetelmät ja vertaisryhmätyöskentely. Työmuodoista ja tavoitteista sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu palvelee erilaisissa elämätilanteissa apuna ja tukena arjen haasteissa. Askolassa lapsiperheiden lyhytaikainen kotipalvelu toteutetaan ostopalveluna palvelusetelillä, josta jää asiakkaalle maksettavaksi omavastuuosuus.

Tukihenkilöt ja tukiperhetoiminta

Sosiaalipalveluna voidaan järjestää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle tukihenkilö tai -perhe. Henkilö voi hakea tukihenkilöä lapselleen tai pyytää ympärivuorokautista helpotusta arkeen lapselle sopivan tukiperheen palveluista. Palvelun tarve arvioidaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa.

YHTEYSTIEDOT

Sosiaaliohjaaja Hanna Ruotsalainen (perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu), puh. 040 7109 120
Sosiaaliohjaaja Ronja Nyman (perhetyö ja tukisuhdetoiminta), 040 7109 115.

 

Aikuissosiaalityö, ikääntyneiden sosiaalityö ja 65 vuotta täyttäneiden omaishoito

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Aikuissosiaalityö voi olla esimerkiksi ohjausta ja neuvontaa, asiakkaan motivointia, tukea ja ohjausta kohti työelämää, ratkaisujen etsimistä yhdessä asiakkaan kanssa arjen, asumisen ja taloudenhallinnan ongelmiin sekä sosiaalisissa kriisitilanteissa.

Ikääntyneiden sosiaalityön palvelut on tarkoitettu pääasiassa yli 65-vuotiaille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua ja tukea esim. sosiaalisten ja taloudellisten asioidensa selvittelemiseen ja hoitamiseen tai palvelujen järjestämiseen. Ikääntyneiden sosiaalityön palveluihin kuuluu omaishoidontuki. Lisäksi ikääntyneiden sosiaalipalveluissa käsitellään määrärahasidonnaisten palvelujen hakemukset kuten kuljetuspalvelut.

YHTEYSTIEDOT

Erityissosiaaliohjaaja Rea Gomes puh. 040 5811685

Vammaispalvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoito

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisia palveluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla. Lisäksi vammaispalvelut vastaavat asiakasryhmänsä sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen palvelujen järjestämisestä.

Vammaispalvelulain perusteella myönnettäviä palveluja ovat henkilökohtainen apu, liikkumista tukevat palvelut, asunnon muutostyöt, työ- ja päivätoiminta, asumisen palvelut sekä kehitysvammaisten erityishuollon palvelut.

YHTEYSTIEDOT

Erityissosiaaliohjaaja Susanna Kortelainen puh. 040 7109008

Sähköpostit on muotoa:

Voit lähettää meille turvallisesti salatun sähköpostiviestin oheisella linkillä

Sähköpostin suojaaminen mahdollistaa viestien turvallisen lähettämisen sekä vastausviestin vastaanottamisen luottamuksellisesti mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen. Palvelu on tarkoitettu yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.  Työntekijöiden sähköpostiosoitteet on muotoa . Ensimmäinen lähetyskerta vaatii asiakkaalta rekisteröitymisen kyseiseen palveluun. Linkki ohjaa rekisteröitymisessä. Palvelu on maksuton.

Lähetyslinkki: https://secmail.com/send/gs8G5yZv