Omaishoito

YHTEYSTIEDOT

Erityissosiaaliohjaaja

Katri Lyly p. 040 5811 685

Sähköpostit muotoa

Postiosoite: Terveystie 1, 07500 Askola

Omaishoidon tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona asuminen omaisen tai läheisen antaman avun turvin. Omaishoito voi olla läheisen henkilön epävirallista hoitoa, hoivaa ja avustamista tai omaishoidon tuen piiriin kuuluvaa sopimusomaishoitoa.

Omaishoidon tuen kokonaisuuteen kuuluvat hoidettavan henkilön kotona tapahtuva hoiva ja hänen tarvitsemansa palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut.

Omaishoidon tukea voitte hakea ottamalla yhteyttä sosiaalipalveluiden erityissosiaaliohjaajaan puhelimitse, sähköpostilla tai lähettämällä kirjallisen hakemuksen osoitteeseen:
Askolan sosiaalipalvelut, Terveystie 1, 07500 Askola.

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ASKOLAN KUNNASSA 1.1.2021

Omaishoidontuki -hakemuslomake