Kotihoito

YHTEYSTIEDOT
Mäntyrinteentie 4 a, 07500 Askola
Päivystyspuhelin 0400 492 575

Kotiin vietävien palvelujen esimies puh. 0400 789 318
Sairaanhoitaja (kotiutushoitaja), puh. 0400 789 314
Sairaanhoitaja (länsitiimi), puh. 0400 789 312
Sairaanhoitaja (itätiimi), puh. 040 7109 228
Fysioterapeutti, puh. 040 7109 245

 


Kotihoito

Kotihoidon palvelu on suunnattu pääsääntöisesti ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoidollista apua kotona selviytymisensä tueksi. Jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Palvelutarpeen arvioinnin avulla pyritään löytämään asiakkaan tilanteeseen parhaat ratkaisut joko kunnallisten, yksityisten tai kolmannen sektorin tarjonnasta huomioiden myös asiakkaan läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan elämään ja hoitoon. Kotihoitoa myönnetään perusturvalautakunnan hyväksymien kotihoidon myöntämisperusteiden mukaisesti.

Kotihoidon avulla on tarkoitus tukea asiakkaan voimaannuttavaa arkea. Tavoitteena on kuntouttavaa työotetta käyttäen tukea asiakkaan mahdollisimman itsenäistä kotona asumista. Kotihoidon tueksi voidaan tarvittaessa aloittaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella tukipalveluita kuten kauppa, apteekki, turvapuhelin ja ateriapalveluita.

Kotihoidon myöntämisperusteet

 

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tehtäviin kuuluvat aikuissosiaalityö, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut sekä ikääntyneiden sosiaalityö. Jos tarvitset tukea esim. sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen, taloudellisen tai asumisen tuen tarpeeseen, tuen tarpeessa olevan läheisen tai omaisen tukemiseen, ota yhteyttä sosiaalipalveluihin. Sosiaalipalveluiden työntekijät arvioivat palveluiden tarpeen. (ohessa linkki yhteystietoihin)

Ja tässä linkki sosiaalipalveluihin