Työttömien terveystarkastukset

TYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUKSET ASKOLAN TERVEYSKESKUKSESSA

Kohderyhmä

  • Työttömäksi jääneet
  • Toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat, työterveyshuollon/ opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle jääneet nuoret ja aikuiset

Milloin terveystarkastukseen?

  • Kun arvelet terveydellisten seikkojen olevan työllistymisen / kouluttautumisen esteenä
  • Oma terveydentila muuten askarruttaa

Terveystarkastuksen tavoitteena

  • On edistää ja ylläpitää asiakkaan hyvinvointia, terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.

Terveystarkastus sisältää

  • Terveydentilaa koskevia perustutkimuksia mm. perusverikokeet, verenpaine
  • Terveystottumusten kartoitus
  • Ohjaus ja tuki terveyshaittojen ehkäisyssä
  • Rokotustietojen päivitys

Tarvittaessa asiakas ohjataan terveyskeskuslääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.

Terveystarkastuksia tehdään avosairaanhoidon vastaanotolla. Työtön voi varata ajan terveystarkastukseen ilman lähetettä tai aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. TE- toimistolta, työttömille palveluja/toimintaa tarjoavilta tahoilta tai kunnan sosiaalitoimesta.

Ajanvaraus

Työttömien terveystarkastusten ajanvaraus menee normaalin ajanvarauksen kautta: 019 5600 200