Psykologi

Psykologi työskentelee kouluilla, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa sekä terveyskeskuksessa.

 

————————————–

Psykologi
Askolan kunnan terveyskeskuspsykologi toimii sekä hyvinvointineuvolassa että koulupsykologina. Psykologipalvelu on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, joilla on tarvetta saada ohjausta, neuvontaa, arviointia tai lyhytkestoista hoitoa henkisen hyvinvoinnin ja kehityksen tueksi. Psykologin tapaamiset ovat hyvinvointineuvolassa sekä kouluilla vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Hyvinvointineuvolassa psykologin työn tavoitteena on tukea kaikkien kuntalaisten ja lapsiperheiden hyvinvointia mm. antamalla tukea elämän erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa, lapsen tai nuoren kasvuun tai kehitykseen liittyvissä huolenaiheissa sekä vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulussa psykologin työn tavoitteena on auttaa oppilaita koulunkäynnissä sekä edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Psykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Psykologi pyrkii edistämään oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lukiossa ja ammattiopistossa psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja opiskelijalähtöinen yhteistyö.

Kouluissa psykologi toimii myös mm. vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Psykologi on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja erityisopettajan kanssa. Psykologin vastaanotolle voi myös hakeutua täysin luottamuksellisesti. Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ilman vanhempien suostumusta koulun henkilökunta ei saa tietoa lapsen/perheen asioista.

Akuuteissa ilta ja viikonloppu tapauksissa ota yhteyttä Porvoon sairaalan psykiatrian päivystyspoliklinikkaan.

Psykiatrian päivystyspoliklinikka
Porvoon sairaala
Sairaalantie 2, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo
Päivystävä sairaanhoitaja 24 h 050 453 0125

Psykiatrian päivystyspoliklinikka on avoinna ympäri vuorokauden.

Psykiatrian päivystyspoliklinikka sijaitsee Porvoon sairaalan alueelle tultaessa tien vasemmalla puolella nk. Kevätkummun sairaalassa.

Psykiatrian päivystyspoliklinikalle tullaan psyykkisessä kriisitilanteessa hoidon tarpeen arvioon lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Mikäli potilas tulee ilman lähetettä, on toivottavaa soittaa ja ilmoittaa saapumisestaan etukäteen. Päivystyspoliklinikka antaa lyhyitä hoitojaksoja ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.

Käynnit psykiatrian päivystyspoliklinikalla ovat maksuttomia.

 Valtakunnallinen kriisipuhelin
Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202
arkisin klo 9.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00
Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Porvoon sairaala
Mannerheiminkatu 20 K, 1. krs
06100 Porvoo

Kanslia 019 548 3840

Nuorisopsykiatrian poliklinikka sijaitsee Porvoon keskustassa nk. WSOY-talossa lähellä kirjastoa. Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee 13-17-vuotiaita nuoria sekä nuorten vanhempia tutkimukseen ja hoitoon liittyen. Käynnit ovat maksuttomia nuorille ja heidän vanhemmilleen.