Aikuiset

YHTEYSTIEDOT
Terveystie 1, 07500 Askola

Erityissosiaaliohjaaja

Rea Gomes p. 040 5811 685 työikäisten ja iäkkäiden palvelut

Sähköposti muotoa

Postiosoite: Terveystie 1, 07500 Askola

Aikuissosiaalityö tukee askolalaisten työikäisten 18–64-vuotiaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa tilanteissa ja haasteissa.

Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos

–  tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
–  olet työtön ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi
–  elämäntilanteesi on muuttumassa tai muuttunut ( esim. ero, äkillinen taloudellisen tilanteen muuttuminen)
–  tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
–  päihde- tai peliriippuvuus haittaa arjessa selviytymistä
–  mielenterveysongelmat haittaavat arjessa selviytymistä
–  olet velkaantunut (ohjaus velkaneuvontaan, välitystilit, sosiaalinen luototus)
–  tarvitset neuvontaa vuokra-asunnon hankkimisessa tai asumisen turvaamiseksi
–  tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.
Linkki Kelalle http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-hae