Oikomishoito

Oikomishoidon tarve määritellään hammastarkastusten yhteydessä ja viimeistään lapsen ollessa kolmannella luokalla. Oikomishoidon tarve pisteytetään valtakunnallisella asteikolla 1 – 10. Kunnallista oikomishoitoa tarjotaan niille joiden purentavirhe on 8 – 10.

Vanhemmat huolehtivat kuljetuksista oikomishoitoon.

Hampaiden oikomishoito
Syy oikomiseen on purentahäiriö, joka haittaa hampaiston normaalia kehitystä ja toimintaa. Virheellinen purenta voi aiheuttaa pään ja kasvojen kiputiloja sekä estää kunnollisen pureskelun.

Minkä ikäisenä oikomishoito tehdään?
Oikomishoitoa voidaan tehdä jo alle kouluikäisille. Tavallisimmin hoito tehdään 9-15 vuoden iässä, jolloin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa. Myös aikuisten hampaita voidaan oikoa.

Miten hoito tapahtuu ja kuinka kauan se kestää?
Oikomiskojeet ovat joko irrotettavia tai kiinteitä. Irrotettava koje tehdään muovista tai silikonista ja se otetaan puhdistusta varten pois suusta. Usein käytetään kuitenkin kiinteitä kojeita, joissa hampaita siirretään joustavan kaarilangan ja siihen kiinnitettävien kumilenkkien tai jousien avulla. Yleisesti käytetty oikomiskoje on myös niskaveto, jossa leukojen kasvuun vaikutetaan niskan takaa kiertävän kumivedon avulla.

Lapsillakin oikomishoito on pitkäaikaista sen nivoutuessa leukojen kasvuun ja pysyvien hampaiden puhkeamiseen. Aikuisilla voi jonkin yksittäisen hampaan asennon korjaus kestää vain muutamia kuukausia – laaja hoito voi kestää parikin vuotta. Aikataulun määrää hampaiden liikkumisvauhti luussa; hampaita ei voi siirtää nopeammin kuin mitä solut sallivat. Hoitoa seuraa yleensä ylläpitovaihe, jotta siirretyt hampaat eivät palaudu takaisin. Tämä tehdään joko irrotettavalla muovilevyllä tai hampaiden taakse liimatulla teräslangalla.

Voimakkaasti ahtautuneeseen hampaistoon saadaan tilaa hampaiden poistolla.