Vesi- ja viemärilaitos

Rakennusteknillisiin ja kaivuutöihin liittyvissä asioissa voit kysellä:

Vesihuolto:
Vesilaitoksen hoitaja Timo Nurmi puh. 040 5123 251 tai
Vesilaitoksen hoitaja Marko Nurmi puh. 040 514 6773 tai

Liittymis- ja käyttösopimuksiin, sekä laskutukseen liittyvissä asioissa voit kysellä:
Hallintosihteeri Maina Anttilainen, puh. 040-7109 104 tai

 

Kiinteistön omistajan vaihdos
1. Edellinen omistaja ilmoittaa:
– kiinteistön osoite
– omistuksen vaihtopäivä
– vesimittarin lukema vaihtopäivältä
– loppulaskun osoite
– puhelinnumero

2. Uusi omistaja ilmoittaa seuraavat tiedot:
– kiinteistön osoite
– kiinteistön omistajan nimija yhteystiedot
– laskutusosoite, mikäli eri kuin kiinteistön osoite
– vesimittarin lukema ja vaihtopäivä

Liittäminen Ja Käytännön Työt

Liittymähakemus


Vesihuoltolaitoksen yleiset liittymisehdot

Vesihuoltolaki voimaan 1.3.2001 lukien
Vesihuoltolaki

Vesihuollolla tarkoitetaan laissa talousveden toimittamista sekä jäteveden ja hule- ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamista ja käsittelyä. Vesihuoltolakia sovelletaan asutuksen sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen rinnastettavan vapaa-ajanasutuksen sekä elinkeinotoiminnan vesihuoltoon. Lain keskeiset vaikutukset ja tavoitteet ovat seuraavat:

  • laki kumoaa yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain sekä jätevesimaksulain,
  • yhdenmukaistaa talousveden toimittamisen ja jäteveden poisjohtamisen sääntelyn
  • molempien perustaksi yksityisoikeudellinen sopimus,
  • molemmista perittävien maksujen yleisistä perusteista säädetään uudessa laissa,
  • laki selkeyttää kiinteistön omistajan, vesihuoltolaitoksen ja kunnan vastuita vesihuollon järjestämisestä,
  • laki lisää vesihuoltolaitoksen talouden ja maksujen läpinäkyvyyttä sekä
  • laki lisää kuluttajansuojaa.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää Askolan kunnan vesi- ja viemärilaitoksien toiminta-alueiksi karttaliitteiden mukaisia alueita.

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta- ja tarvealueet

Vesilaitos:
Liite 1: Monninkylä
Liite 2: Kirkonkylä-Vakkola
Liite 3: Vahijärvi
Liite 4: Onkimaa
Liite 5: Huuvari
Liite 6: Tiilää
Liite 7: Juornaankylä
Viemärilaitos:
Liite 1: Vahijärvi
Liite 2: Monninkylä
Liite 3: Onkimaa
Liite 4: Onkimaa
Liite 5: Kirkonkylä-Vakkola

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Askolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2010 hyväksynyt Askolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman.

Kehittämissuunnitelma

VESI- JA JÄTEVESITAKSAT

Vesitaksat 2020