HÄNNINMÄEN SILTATYÖMAAN TIEDOTE

Luhdintien liikenne katkaistaan maantie 55:n ylittävän sillan kohdalta 1.3.2019 alkaen. Silta avataan liikenteelle elokuussa 2019.

Lundintien suunnasta tulevat oppilaat voivat kulkea Hänninmäentien bussipysäkille siltaa pitkin jalkaisin vielä 8.3.2019 saakka, jonka jälkeen oppilaat kuljetetaan taksilla kouluihin kiertotietä käyttäen 11.3.2019 alkaen. Asiasta informoidaan perheitä suoraan Wilman kautta.

Tiedote Hänninmäen Risteyssilta, Päivitetty 18.2.2019

Kartta Koko Työmaa

Kartta Kiertotiestä

Askolan Wilma vaihtaa osoitteensa

Askolan sivistystoimen Wilma-palvelin muuttaa Visman palvelinkeskukseen keskiviikkona 27. helmikuuta.
Siirron tavoitteena on lisätä Wilma-palvelun tavoitettavuutta, laajennettavuutta ja turvallisuutta.

Wilma ei ole käytettävissä siirtopäivänä klo 8:30-11:00 välisenä aikana.
Vaihdoksen jälkeen Wilmaan kirjaudutaan osoitteella      askola.inschool.fi 

* Jos olet käyttänyt automaattista kirjautumista (selain muistaa salasanan), palauta mieleesi salasanasi. Jos et muista sitä, vaihda maanantaina tai tiistaina salasanasi Wilman Asetukset-kohdan kautta.

* Jos käytät Wilma-appia, joudut muuttamaan appin käyttäjätilin vaihdoksen jälkeen osoitteeseen askola.inschool.fi liittyväksi. Vaihtamisen voit tehdä muokkaamalla käyttäjätunnustasi appissa tai tekemällä uuden esim. käyttäen selain-Wilmasta löytyvää QR-koodia.  Salasanan muistaminen koskee myös appin käyttäjää! Jos et muista sitä, vaihda maanantaina tai tiistaina salasanansi Wilman Asetukset-kohdan kautta.

Ylläpito

PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN 13.2.2019 MENNESSÄ

Koulu alkaa 8.8.2019. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuvat kaikki v. 2012 syntyneet tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät ole vielä koulussa, sekä vuonna 2013 syntyneet, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Tammikuun loppuun mennessä kaikille ikäluokkaan kuuluville postitetaan ilmoituskirje oppivelvollisuuden alkamisesta, ilmoittautumislomake, iltapäivätoiminta- ja koulukuljetushakemukset.

Kouluun ilmoittaudutaan täyttämällä ja allekirjoittamalla ilmoittautumislomake ja postittamalla se vastauskuoressa (postimaksu maksettu) Askolan kunnan sivistystoimeen 13.2.2019 mennessä. IP- ja koulukuljetushakemukset samaan vastauskuoreen.

Mikäli huoltaja ei ole saanut ilmoittautumislomaketta kotiin, sen voi tilata puh. 040 532 1715. Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen p. 040 506 9547 tai toimialasihteeri Leena Lehtimäki p. 040 532 1715.

 

Tärkeä tiedote! Askolan koulun liikenne- ja pysäköintijärjestelyt lukuvuonna 2018-2019

Askolan Kirkonkylän koulu on muuttanut uusiin tiloihin Askolan koulun F-siipeen. Lukuvuosi alkaa uusissa tiloissa 9.8.2018. Jotta liikkuminen koulun piha-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä olisi mahdollisimman turvallista, tulee kaikkien noudattaa tässä tiedotteessa olevia ohjeita. Ohjeet koskevat siis myös yläkoulun oppilaita ja yläkoululle tulevaa liikennöintiä. Ohjeet koskevat lukuvuotta 2018-2019. Lue koko tiedote!

Askolan Kirkonkylän koulu on muuttanut uusiin tiloihin Askolan koulun F-siipeen. Lukuvuosi alkaa uusissa tiloissa 9.8.2018. Jotta liikkuminen koulun piha-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä olisi mahdollisimman turvallista, tulee kaikkien noudattaa tässä tiedotteessa olevia ohjeita. Ohjeet koskevat siis myös yläkoulun oppilaita ja yläkoululle tulevaa liikennöintiä. Ohjeet koskevat lukuvuotta 2018-2019. Lue koko tiedote!

Lukuvuoden alkaessa koulun piha-alueilla on koulun henkilökuntaa ohjaamassa ja opastamassa sekä oppilaita että vanhempia.

 1. Saattoliikenne
 • Saattoliikenteellä tarkoitetaan sitä, että huoltaja tuo lapsen kouluun tai hakee hänet koulusta.
 • Jos kuljetat lapsesi kouluun ajoneuvolla, käänny Linnankoskentielle Tiilääntien suunnasta ja jätä lapsesi Linnankoskentielle saattoliikenteelle varatulle paikalle eli koulun puoleiseen oikeaan reunaan.
 • Pukkilan suunnasta tulevilla ei ole pysähtymislupaa Linnankoskentien oikeassa reunassa. Oppilasta ei siis saa jättää autosta siten, että hän joutuisi ylittämään Linnankoskentien. Aamuisin ja iltapäivisin tiellä on paljon liikennettä eikä ylittäminen ole turvallista.
 • Pysähtyminen saattoliikennepaikalla on sallittu maksimissaan 5 minuutin ajan.
 • Koulun piha-alueille ei saa ajaa autolla, kun lasta tuodaan kouluun tai haetaan koulusta.
 • Koulun piha-alueelle on merkitty reitti, jonka mukaan oppilaat kävelevät alakoulun puolelle.
 1. Oppilaat, jotka tulevat kouluun jalan tai pyörällä
 • Oppilaiden tulee käyttää aina kevyen liikenteen väylää, mikäli se on olemassa.
 • Kirkonkylän, Vakkolan ja Vahijärven suunnasta tulevien alakoululaisten toivotaan käyttävän kouluun saapuessaan uutta kevyen liikenteen väylää, joka on rakennettu Tiilääntien puoleiselta kevyenliikenteen väylältä ja johtaa suoraan alakoulun pyöräkatokseen.
 • Onkimaan suunnalta kävellen tai pyörällä tulevien oppilaiden on noudatettava erityistä varovaisuutta, mikäli tulevat kouluun Linnankoskentietä. Tiellä on aamuisin ja iltapäivisin paljon liikennettä. Tiellä ei ole kevyen liikenteen väylää eikä leveää piennarta.
 • Alakoulun ja yläkoulun oppilaat käyttävät koulujen omia pyöräkatoksia. Yläkoululaisten pyöräkatos on ennallaan.
 1. Koulukuljetukset
 • Linja-autot aamulla
  • Pukkilan suunnasta tuleva linja-auto ajaa koulun pihan puolelle ja jättää oppilaat saattoliikenteen jättöpaikalle, josta oppilaat kävelevät merkittyä reittiä kouluun.
   • Tämä auto on ainoa, joka aamulla ajaa Linnankoskentietä Tiilääntien suuntaan.
   • Tämän auton lisäksi koulun etupihalle voivat ajaa vain koulussa vierailevat sekä inva-paikan tarvitsevat sekä koulun tavaraliikenne. Muilta ajo koulun pihaan on kielletty.
  • Monninkylän ja Vakkolan suunnasta sekä itäpuolelta tulevat linja-autot jättävät oppilaat Linnankoskentien bussipysäkille, joka on saattoliikennealueen jälkeen oikealla.
 • Linja-autot iltapäivällä
  • Kaikki linja-autot pysähtyvät Linnankoskentien bussipysäkillä, joka on saattoliikennealueen jälkeen oikealla. Linja-autoilla kulkevat oppilaat siirtyvät tälle pysäkille koulupäivän päätyttyä.
 • Taksiliikenne, alakoulun oppilaat
  • Taksit jättävät ja hakevat oppilaat Tiilääntien puoleisen pysäköintialueen taksipysäkiltä.
  • Koulun henkilökunta on oppilaita vastassa ja saattamassa.
 1. Yläkoulun oppilaat, jotka tulevat kouluun mopolla tai mopoautolla
 • Koulun piha-alueilla eli etupihalla, hiekkapihalla tai alapihoilla ei saa ajaa mopolla, mopoautolla tai muulla moottoriajoneuvolla. Pysäköintiin varatuille alueille ei saa aiheuttaa turhaa liikennettä.
 • Kaikkien turvallisuuden takaamiseksi Linnankoskentiellä ja koulun lähialueilla on noudatettava liikennesääntöjä ja erityistä varovaisuutta, koska alueen liikenne lisääntyy merkittävästi ja liikennöintiä on merkein rajoitettu.
 • Yläkoulun oppilaiden mopot ja mopoautot ajetaan Tiilääntien puoleiselle pysäköintialueelle niille merkittyihin ruutuihin eli pysäköintialueen oikealle puolelle.
 • Oppilaat ajavat pysäköintialueelle Tiilääntien liittymästä.
 • Mopoja tulee pysäköidä yhteen ruutuun useita, jotta kaikki mahtuvat määrätylle alueelle.
 • Traktoreille ei ole osoitettu niiden vaatimia pysäköintitiloja. On toivottavaa, että traktorilla ei tulla kouluun.