Askolan kunnan tiedote vanhemmille ja huoltajille, 30.5.2023

On tärkeä tietää, missä nuoret kesällä liikkuvat, mitä he tekevät ja keiden kanssa he aikaansa viettävät

Kouluvuosi on juuri päättymässä ja ansaittu ihana kesäloma edessä! Loma tuo mukanaan liikkumisen riemua ja vapautta sekä rentoa aikaa omien kavereiden kanssa. Toivomme, että kaikki nuoret voivat hyvin ja ymmärtävät, että vapaus ja vastuu kulkevat käsikkäin eikä ylilyöntejä lomalaidunten auetessakaan tule. Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaistemme mukaan kaikilla asiat eivät kuitenkaan ole aina niin hyvin. Pahoinvointi voi purkautua häiriökäyttäytymisenä kuten päihteiden käyttönä, ilkivaltana tai piittaamattomuutena liikenteessä.

Liikenneturvan julkaisemien tietojen mukaan joka neljäs tieliikenteessä vahingoittunut on 15–24-vuotias nuori. Liikenneonnettomuudet liittyvät usein vapaa-ajan liikkumiseen, kun esimerkiksi mopot ja kevytmoottoripyörät kaivetaan talvisäilöistä esiin tai saadaan niiden kuljettamiseen oikeuttava lupa. Valitettavasti onnettomuusriski kasvaa, kun kyytiin hyppää kavereita. Näyttämisen halu ja kilpailemisen tarve korostuvat. Kokemattomuus, harhakuvitelmat omista ajotaidoista, liian kovat nopeudet, kilpaa ajaminen ja päihtymys ovat yleisimpiä vakaviin onnettomuuksiin johtavia syitä.

Tärkeintä on puhuminen nuoren kanssa

Päihteiden käyttöä saatetaan pitää yksityisasiana, mitä se ei kuitenkaan alaikäisten osalta ole. Lapsen tai nuoren päihteidenkäyttö vahingoittaa ennen kaikkea häntä itseään, mutta se vaikuttaa myös hänen ympärillään oleviin ihmisiin ja elinympäristöön. Välinpitämättömyys liikenteessä voi puolestaan aiheuttaa jopa toisen hengen menetyksen. Näistä asioista puhuminen voi tuntua vaikealta, mutta siitä huolimatta se kannattaa tehdä. On hyvä keskustella, miltä läheisten ihmisten päihteiden käyttö tuntuisi, miten se vaikuttaisi elämään ja millaisia pelkoja asiasta voisi nousta esiin. Samoin pohtia nuoren kanssa vastuuta liikenteessä. Myös omista huolista näihin liittyen voi puhua. Syyttäminen, kiristäminen tai uhkailu eivät vahvista luottamusta, mutta rakentava vuorovaikutteinen keskustelu on usein avain ymmärrykseen.

Kannustamme vanhempia ja huoltajia juttelemaan nuorten kanssa näistä asioista. Toivomme myös, että kesälomien alkaessa huomiota kiinnitetään erityisesti lasten tekemisiin, liikkumiseen ja kaveripiireihin.

Tukea ja lisätietoa viranomaisten lisäksi antavat Askolan kunnan nuorisotyöntekijät:
https://www.askola.fi/etusivu/vapaa-aika-nuoriso/yhteystiedot/

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue:
https://itauusimaa.fi/etusivu/lapsiperheille/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/
https://itauusimaa.fi/terveys/mielenterveys-ja-paihteet/nuorten-mielenterveyspalvelut/

Tietoa ja palvelua myös muualta verkosta:
https://normaali.fi/
https://enjaksa.fi/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/nuorten-liikennekasvatus/#1eddb9f5

Toivomme lisää vastauksia senioritalokyselyyn – vastaathan 31.5. mennessä

Olemme lähettäneet osalle kuntalaisista senioritalokyselyn. Oletko jo ehtinyt vastata siihen ja lähettää sen takaisin valmiiksi maksetussa kirjekuoressa? Mikäli asia on unohtunut, ei hätää – vielä ehdit mukaan! Toivomme saavamme vastauksesi ke 31.5.2023 mennessä.

Valtuustoaloitteeseen liittyen kunnanhallitus kartoittaa kuntalaisten ajatuksia ja tarpeita mahdollisen senioritalon rakentamisesta. Kysely toteutetaan yhdessä kunnan vanhusneuvoston kanssa.

Lisätietoja: Johanna Viuhko, hyvinvointikoordinaattori, , puh. 040 7109 122

Maastopalo Askolassa (päivitys klo 14: palo sammutettu)

Päivitys klo 13.48: sammutushelikopteri on poistunut alueelta, palo sammutettu
Askolan kirkonkylällä Mäntyrinteen alueella on syttynyt maastopalo. Pelastusviranomaiset ovat paikalla ja sammutushelikopteri kiertää aluetta. Välttäkää alueelle menemistä. Lähialueen asukkaat, pitäkää ikkunat savun takia varmuuden vuoksi kiinni.

Kuntalaiskysely päättynyt – kiitos palautteesta!

Iso kiitos kaikille kuntalaiskyselyyn vastanneille. Vastauksia tuli yhteensä 207 kappaletta. Saimme kyselystä arvokasta tietoa, josta on paljon apua kunnan palveluiden edelleen kehittämisessä. Yhteenveto tuloksista julkaistaan myös myöhemmin. Arvoimme yhteistietonsa kyselyyn jättäneiden kesken 100 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin ja tuotepalkinnot. Voittajille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti.

Kiitos aktiivisuudestasi vielä kerran!

Mediatiedote: Askolan kunta ja Careeria varmistavat Askolan lukion elinvoimaisuuden myös jatkossa

Askolan kunta on aloittanut keskustelut ammatillista koulutusta tarjoavan Careerian kanssa sen Askolan toimipisteeseen suunnitelluista muutoksista. Neuvottelut koskevat muun muassa Askolan lukion käytössä olevia, Careerialta vuokrattuja tiloja. Toimintaympäristönsä mahdollisia muutoksia varten Careeria tutkii yhtenä ennakointitoimena toimipisteverkostonsa tiivistämistä.

Careeria kertoo 26.4. julkaisemassaan tiedotteessaan päätöksestään aloittaa neuvottelut mm. Askolan toimipisteensä tulevaisuudesta. Askolan kunnalle vuokrattuihin tiloihin kohdistuvien muutosten lisäksi Careeria harkitsee ammatillisen opetuksensa siirtämistä Askolan toimipisteestä sen päätoimipisteeseen Perämiehentielle, Porvooseen.

Suunnitellut muutokset eivät kuitenkaan vaikuta Askolan lukion tilanteeseen tai sen toimintaan. Lukio jatkaa edelleen elinvoimaisena lähilukiona tarjoamalla oppilailleen korkeatasoista opetusta.

”Meillä on hyvä maine Itä-Uudenmaan alueella. Olemme pieni lukio, josta löytyy paljon osaamista ja kulttuuria laadukkaaseen ohjaus-, opetus- ja kehittämistyöhön. Askola-Instituutin alueella on jatkossakin hienot edellytykset pysyä elinvoimaisena kampuksena. Alueella on kouluinfrastruktuuria valmiina, kuten asuntola-, ruokala- ja luokkatiloja sekä liikuntapaikkoja”, Askolan lukion rehtori Pekka Hurskainen toteaa.

Tilojen osalta Askolan kunta tulee selvittämään erilaisia vaihtoehtoja.

”Yhteinen tahtotilamme Careerian kanssa on löytää mahdollisimman hyvän ratkaisu tilakysymykseen. Onneksi kyse ei ole nopeasta muutoksesta, vaan lukion toiminta voi toistaiseksi jatkua vuokratiloissa kuten tähänkin asti”, lisää Askolan vt. kunnanjohtaja Tuija Saloranta.

Careerian hallituksen 25.4.2023 tekemä päätös aloittaa neuvottelut Askolan toimipisteen koulutusten siirtämisestä Porvooseen liittyy jo nyt tiedossa oleviin toimintaympäristön muutoksiin varautumiseen.

Careeria Oy:n toimitusjohtaja ja rehtori Pasi Kankare arvostaa yhteistyötä Askolan lukion kanssa.

”Meillä on erittäin hyvä ja pitkäaikainen yhteistyösuhde Askolan lukion kanssa. Tulevien vuosien julkisen talouden sopeuttamistoimet kohdistuvat myös ammatilliseen koulutukseen. Haluamme hakea säästökohteita ensisijaisesti muualta kuin opetuksesta. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelemme toimipisteverkoston tiivistämistä. Ammatillisessa koulutuksessa etä- ja monimuotototeutukset ovat yleistyneet. Myös työpaikoilla tapahtuva oppiminen on lisääntynyt merkittävästi. Tämä tukee osaltaan päätöstä toimipisteverkoston tiivistämisestä. Careeria tutkiikin alikäytöllä olevien tilojen ja mahdollisesti tyhjiksi jäävien tilojen ulosvuokrausta tai myyntiä”, Kankare kommentoi.

Lisätiedot:
Askolan kunta, Tuija Saloranta, , puh. 040 719 5069
Askolan lukio, Pekka Hurskainen, , puh. 040 714 6706
Careeria Oy, Pasi Kankare, , puh. 040 682 1264

 

Careerian 26.4. tiedote: https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/careeria-kaynnistaa-toimet-koulutuksen-laadun-turvaamiseksi.html

Tietoa TUPATUKI-hankkeesta ke 24.5. klo 14-15.30, Askolan kirjasto

Projektikoordinaattori Maria Ainola kertoo Tupatuki-konseptista ja sen tuloksista ke 24.5.2023 klo 14.00-15.30 Askolan kirjastolla.

Vapaaehtoistyö ikäihmisten kotona asumisen tukihankkeessa (hanke päättyy 30.6.2023):

  • Mitä vapaaehtoistyö on ollut Tupatuessa vapaaehtoisten kertomana?
  • Olisiko sinusta vapaaehtoistyöhön ikäihmisille?

Tarjolla kahvia ja pullaa. Tervetuloa!

Lue myös: Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke TUPATUKI – Askolan kunta

Lisätietoa: Maria Ainola, puh 040 6301647,

Senioritalokysely osalle kuntalaisista – vastausaikaa 31.5. asti

Valtuustoaloitteeseen liittyen kunnanhallitus kartoittaa kuntalaisten ajatuksia ja tarpeita mahdollisen senioritalon rakentamisen suhteen. Osalle kuntalaisista saapuu lähipäivinä senioritalokysely, johon toivotaan vastauksia 31.5.2023 mennessä. Vastausten postimaksu on valmiiksi maksettu. Kysely toteutetaan yhdessä kunnan vanhusneuvoston kanssa.

Lisätietoja: Johanna Viuhko, hyvinvointikoordinaattori, , puh. 040 7109 122