ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 6.12.2022 SÄRKIJÄRVEN JUKOLASSA

Itsenäisyyspäivän juhla
tiistaina 6.12.2022. klo 11.30.
Nuorisoseurantalo Jukola,
Myrskyläntie 463, Askola
* * *
Jumalanpalvelus Askolan kirkossa klo 10.
Seppeleenlasku sankarihaudoille ja Karjalaan jääneiden muistolle
Itsenäisyyspäivän juhla
Nuorisoseurantalo Jukola (Myrskyläntie 463, Askola)
klo 11.30. Kahvitilaisuus
klo 12.00. Ohjelma alkaa

JOULUMYYJÄISET 26.11.2022 klo 12-15

 

ILMOITTAUTUMINEN SÄHKÖISESTI TÄSTÄ

JOULUMYYJÄISET 26.11.2022 klo 12-15

Askolan koulukeskuksen liikuntasali
Linnankoskentie 49, 07510 Askola

Ihania lahjoja pukinkonttiin

Kahvio

Klo 13-14 Joulupukki vierailee

Myyntipaikka maksuton

Oma pöytä mukaan

Varaukset ti 22.11.2022 mennessä

Sähköisesti TÄSTÄ tai Sinikka “Sissi” Vilkman p. 040 7109 001

Järj. Askolan kunnan vapaa-aikatoimi

Kuntakuvatutkimuksen arvonnan voittajat

Askolan kunnalla on meneillään brändityö, jonka tavoitteena on kunnan tunnettuuden parantaminen. Osana tätä työtä kunta toteutti kuntakuvatutkimuksen, joka tuo tietoa kehittämistyöhön. Tutkimuksessa todettiin, että Askolan pitää tuoda omaa erityislaatuaan nykyistä paremmin esiin.

Kuntakuvatutkimukseen vastasi 500 kuluttajaa, jotka asuvat Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Alueet valittiin peilaten nykyisen muuttoliikkeen suuntia. Lisäksi toteutettiin kunnan sisäinen itsearvio, johon vastasivat kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt sekä asukkaat. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken suoritettiin arvonta, jossa Askola tuotepalkintoja.

Arvonnassa onni suosi:

Aada N.
Anna S.
Asko P.
Jaana T-R
Kari A.
Satu L.
Timo R.
Annaleena P.
Annina H.
Cisti K.

Onnea voittajille!

JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS VALKJÄRVEN RANTA-ALUEELLA

JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS VALKJÄRVEN RANTA-ALUEELLA

Juornaankylän Valkjärvellä on menossa kolmivuotinen #Vedenvuoro kunnostushanke 2020-2022. Hankkeen yhtenä osa-alueena on ulkoisen kuormituksen vähentäminen järvellä ja tähän liittyen Askolan ympäristönsuojelutoimi kartoittaa Valkjärven ranta-asukkaiden jätevesijärjestelmät.

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Jätevesillä on vesistöön joutuessaan pieninäkin määrinä voimakas rehevöittävä vaikutus. Rehevöityminen näkyy levätuotannon lisääntymisenä ja lopulta sinileväkukintoina. Jätevesien asianmukaisen käsittelyn hyödyt näkee ensimmäisenä omassa pihapiirissä hygienia- ja hajuhaittojen vähenemisenä sekä puhtaampina lähivesistöinä. Järveen päätyvää kuormitusta vähentämällä voidaan vähentää sinileväkukintoja ja parantaa järvien virkistyskäyttöä.

Ranta-asutuksen jätevesijärjestelmien tulisi olla kunnossa

Ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tuli täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueella tarkoitetaan noin 100 metrin vyöhykettä rantaviivasta. Jätevesijärjestelmää ei ole tarvinnut uusia, jos kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä tai jos kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Näissäkin tapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eivätkä jätevedet saa pilata ympäristöä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa jätevesijärjestelmä täytyy laittaa kuntoon. Iän perusteella myönnettävää vapautusta ei sovelleta vapaa-ajan asuntoihin.

Askolan ja Myrskylän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ranta-alueilla vesikäymälöiden jätevesi tai erottelevien kuivakäymälöiden virtsa on johdettava umpisäiliöön. Puhdistettu jätevesi voidaan kuitenkin johtaa avo-ojaan, jos biologista puhdistumista ehtii tapahtua noin 100 metrin matkalla ennen kuin oja laskee vesistöön, eikä vaikutusalueella ole talousvesikaivoja ja johtaminen ei aiheuta haittaa naapureille. Harmaiden jätevesien käsittelylaitteistojen ja vesien purkupaikan tulee sijaita vähintään 30 metrin etäisyydellä vesistöstä. Ainoastaan saunarakennuksesta syntyvät, määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää lähemmäksi kuin 20 metriä rantaviivasta, mutta ei kuitenkaan saunan ja rantaviivan väliselle alueelle.

Jätevesikyselylomakkeen palauttaminen

Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään kyselylomakkeen 1.12.2022 mennessä. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostilla osoitteeseen .

Yhteistyöstä kiittäen,

ASKOLAN RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ 

Minna Isokallio

ympäristönsuojelusihteeri

puh. 0400 500 244

Tervetuloa seuraamaan Lapsen oikeuksien viikon istuntoa 14.11.2022 klo 9-10!

Lasten oikeuksien viikkoa vietetään 14. – 20.11.22. Viikon tarkoitus on lisätä YK:n lasten oikeuksien sopimuksen tunnettavuutta varsinkin lasten ja nuorten parissa.

Tämän vuoden teemana on: Lapsella on oikeus turvallisuuteen!

* * * * * *

Tervetuloa seuraamaan Lapsen oikeuksien viikon istuntoa 14.11.2022 klo 9-10!
Valtioneuvoston kanslia, lapsiasiavaltuutettu ja kansallinen lapsistrategia järjestävät ensimmäistä kertaa lapsen oikeuksien viikon istunnon.

Tapahtumaan osallistuu pääministeri Sanna Marin ja useat muut ministerit hallituksesta sekä lapset ja nuoret eri puolelta Suomea. Tilaisuudessa esiintyy myös Robin.

Kutsumme kaikki lapset ja nuoret ympäri Suomen seuraamaan tilaisuutta   Yle Areenan kautta maanantaina 14.11. klo 9-10.

https://areena.yle.fi/1-63626251

Lähetys on katsottavissa Yle Areenassa 30 vrk ajan.

Lisätiedot: kansallisen lapsistrategian asiantuntija Laura Kuusio,