Kenttien ja latujen tilanne (17.3.2023)

Tilanne 17.3.2023

Kentät

Luistelukenttiä ei enää ylläpidetä näillä lumilla. Pukukopit ovat myös suljettu.

Oikein aikaisin aamulla saattaa vielä muutaman aamun ajan löytyä luistelukelejä.

 

Ladut

Latuja (varsinkin jäisiä) löytyy vielä jonkin verran ympäri kylää. Luistoa löytyy mutta olkaahan varovaisia liukkailla laduilla!

Ihania aurinkoisia aamuja kannattaa viettää hankikannolla suksien!

 

Kiitos tästä talvesta käyttäjille, latureittien maiden omistajille ja ylläpitäjille!

 

 

 

 

 

Askolan torin perusparannussuunnitelmat

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.12.2022 hyväksynyt  torin aluesuunnitelman pintasuunnitelmat ja pohjarakennesuunnitelmat.

Askolan torin maisemasuunnittelija on laatinut Askolan torin pintasuunnitelman saatujen kuntalaispalautteiden ja ohjeistuksen mukaan. Suunnitelmassa on huomioitu tilat torimyyjille, mahdollinen torikahvilan paikka, esiintymislavan paikka, paikka joulukuuselle ja suunnitelmassa on huomioitu talvikunnossapito.

Teknisen lautakunnan päätös

 

Askolan laaja hyvinvointikertomus 2021–2025

Askolan laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.12.2022. Laaja hyvinvointikertomus tulee laatia kerran valtuustokaudessa. Kertomusosa kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa väestöryhmittäin, palveluja sekä kokoaa yhteen terveyttä ja hyvinvointia edistävät ohjelmat ja strategiat.

Suunnitelmaosa sisältää tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi jäljellä olevalle valtuusokaudelle vuosille 2023–2024. Tavoitteiden edistymisestä raportoidaan vuosittain kunnan valtuustolle sekä kuntalaisille.

Kertomus on julkaistu Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus sivuston kautta. Pääset tutustumaan kertomukseen https://www.hyvinvointikertomus.fi/preview/12833514397