Monninkylän alueen vesi

Monninkylän alueella vesi on ajoittain värjääntynyttä rautapitoisuuden vuoksi. Värimuutoksesta huolimatta vesi on täysin juomakelpoista.

Monninkylään vesi tulee Porvoon Saksalan vedenottamon kautta.

Veden laatua seurataan ja näytteitä otetaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Juornaankylän vesilaitoksen keittokehotus on purettu tänään 18.6.2021

TIEDOTE 18.6.2021

Juornaankylän vesilaitoksen keittokehotus on purettu tänään 18.6.

Kaikki tällä viikolla otetut vesinäytteet ovat olleet puhtaat ja keittokehotus voidaan purkaa. Veden kloorausta jatketaan kuitenkin varmuuden vuoksi edelleen. Kloori maistuu ja tuoksuu vedessä.

Puhtaan veden jakelu loppuu Juornaankylän koulun pihalla sunnuntaina 20.6.

Vesilaitoksen bakteeriongelman syyksi selvisi radonin poistolaitteisto, jonka ilmanvaihtoputkesta löytyi linnunpesän jäänteitä. Laitteistoa ei ole saatu useista desinfiointiyrityksistä huolimatta puhtaaksi ja se jouduttiin poistamaan kokonaan käytöstä. Laitteiston puhdistamismahdollisuuksia vielä selvitetään ja ellei puhdistaminen ole mahdollista, hankkii vesilaitos uuden radoninpoistolaitteiston pikaisesti.

Radonin poiston puuttumisen vuoksi verkostoveden radonpitoisuus on tavanomaista korkeampi. Radon on hajuton ja mauton radioaktiivinen kaasu, joka vapautuu sisäilmaan vettä käytettäessä. ”Onneksi on kesä ja asuntoja voidaan tehostetusti tuulettaa. Silloin radon-kaasu ei pääse kertymään sisäilmaan haitallisina pitoisuuksina”, toteaa ympäristöterveydenhuollon palvelupäällikkö Tiina Tiainen. ”On kuitenkin tärkeää, että uusi radonin poistolaitteisto saadaan käyttöön hyvissä ajoin ennen syksyä”.

Alkavalla viikolla vesilaitoksella tehdään laiteasennuksia. Tulevista vesikatkoksista tiedotetaan tapauskohtaisesti erikseen.

Päätös maksuhyvityksistä tehdään teknisessä lautakunnassa syksyllä. Askolan vesilaitos tiedottaa asiasta vesilaitoksen asiakkaita ennen päätöksen tekemistä.

Lisätietoja:

Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133
Tiina Tiainen, ympäristöterveydenhuollon palvelupäällikkö p. 0407234141,

———————————————————————————————————————————————————-

TIEDOTE 14.6.2021

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSEN VEDESSÄ EDELLEEN HIEMAN BAKTEEREITA – VEDEN KEITTOKEHOTUS JATKUU

Vesilaitoksen vedessä on edelleen pieniä määriä bakteereita. Uudet vesinäytteet otetaan tänään 14.6. Laitoksella on tehty uusia vedenkäsittelylaitteiston korjaustoimenpiteitä viime viikon lopulla. Radoninpoistolaite on tilapäisesti poissa käytöstä ja radonpitoisuudet ovat sen vuoksi tavanomaista korkeammat. Verkostovedestä tutkitaan tehostetusti radon-pitoisuutta tällä välin. Verkostovedestä huoneilmaan vapautuva radon ei kerry huoneilmaan, kun ikkunoita ja ovia pidetään enemmän auki, toteaa terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén.

Veden keittokehotus ja klooraus jatkuvat edelleen. Puhdasta vettä voi hakea omaan astiaan Juornaankylän koululta.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén puh. 040 168 5599
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

——————————————————————————————————————————————————

TIEDOTE 7.6.2021 klo 15.50

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSEN VEDEN BAKTEERIPITOISUUDET VÄHENTYNEET – VEDEN KEITTOKEHOTUS VIELÄ VOIMASSA

Bakteeripitoisuudet ovat vähentyneet selvästi, mutta eivät kokonaan poistuneet. Sen vuoksi on tehty uusi desinfiointi 4.6. Uudet vesinäytteet otetaan 7.6. alkaen.

Näytteillä varmistetaan, että saadaan laadukasta vettä jaettua asiakkaille. Keittokehotuksen mahdollinen purkaminen ratkaistaan tällä viikolla otettavien näytteiden analysoinnin jälkeen.

Vesilaitokselta lähtevää vettä kloorataan pienellä pitoisuudella toistaiseksi. Puhdasta vettä voi edelleen hakea omaan astiaan Juornaankylän koululta.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén puh. 040 168 5599
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

————————————————————————————————————————————————————-

TIEDOTE 31.5.2021 klo 12.45

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSELLA ON TEHTY KORJAAVIA TOIMENPITEITÄ – VEDEN KEITTOKEHOTUS VIELÄ VOIMASSA

Todennäköinen syy veden likaantumiselle Juornaankylässä on selvinnyt. Yhden vedenkäsittelylaitteen korvausilmaputkesta löytyi jäänteitä linnunpesästä. Vesilaitoksen kaikki laitteet on nyt käyty läpi ja osittain korvattu uusilla osilla. Linnuilla ei enää ole pääsyä puhtaan veden yhteyteen.

Laitteet ja alavesisäiliöt on puhdistettu ja desinfioitu viime viikon lopulla. Korjaavien toimenpiteiden vaikutuksia seurataan näytteenotoin. Veden keittokehotus pidetään vielä voimassa, kunnes näytetulokset ovat puhtaat. Viime viikolla näytteissä oli vielä bakteereja.

Vesilaitokselta lähtevää vettä kloorataan pienellä pitoisuudella toistaiseksi. Puhdasta vettä voi edelleen hakea omaan astiaan Juornaankylän koululta.

– On hyvä, että syy veden epäpuhtauksille on nyt löytynyt ja poistettu, sanoo terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth.

Askolan tekninen johtaja Esko Halmesmäki pahoittelee tilanteen pitkittymistä. Askolan Tekninen lautakunta käsittelee maksuhyvityksiä vesilaskuihin seuraavassa kokouksessaan.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth puh. 040 723 4121
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

———————————————————————————————————-
Vedenjakelussa katkos huoltotöiden vuoksi maanantaina 31.5. klo n. 9-12.

———————————————————————————————————–

Tiedote 28.5.2021 klo 20.40
Laiterikko korjattu ja vedenjakelun katkos on ohi.
——————————————————————
Tiedote 28.5.2021 klo 17.15
Vedenjakelussa katkos  laiterikon vuoksi Juornaankylän alueella.
Uusi osa tilattu ja saapuu Askolaan n. klo 18 ja asennukseen menee n. pari tuntia.
Pahoittelemme korjaustöistä johtuvia katkoksia!
—————————————————————————————————
Vedenjakelussa pieniä katkoksia huoltotöiden vuoksi perjantaina 28.5.2021 alkaen klo 10.
Saattaa aiheuttaa mahdollisia paineenvaihteluja ja värimuutoksia.
Pahoittelemme huoltotöistä johtuvia katkoksia!

————————————————————————————————————————————————

TIEDOTE 24.5.2021 klo 15.20

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSEN ONGELMA ON PAIKALLISETETTU – KEITTOKEHOTUS ON VIELÄ VOIMASSA

Juornaankylän vesilaitoksen bakteeriongelman lähde on paikallistettu. Lisäselvityksiä ja korjauksia tehdään parhaillaan. Esimerkiksi joitain pumppuja uusitaan.

Veden keittokehotus jatkuu vielä, kunnes vesi on voitu näytteenotoin osoittaa puhtaaksi. Tarvittavien tulosten valmistumiseen menee vähintään viikko.

Verkostossa on nyt klooripitoista vettä ja veden haju ja maku voi siksi olla tavanomaisesta poikkeava. Puhtaan veden jakelu Juornaankylän koululla jatkuu edelleen.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Askolan kunnan vesilaitos pahoittelee asiasta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth puh. 040 723 4121
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

—————————————————————————————————————————————————————

Vedenjakelussa katkos huoltotöiden vuoksi torstaina 20.5. klo 17-19.

 

TIEDOTE 18.5.2021 klo 14.40

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSELLA ON TEHTY HUOLTOTOIMENPITEITÄ – KEITTOKEHOTUS ON VIELÄ VOIMASSA

Juornaankylän vedenottamon laitteistoja ja alavesisäiliöitä on puhdistettu ja desinfioitu maanantaina. Selvitykset veden likaantumisen syystä ovat kuitenkin vielä kesken.

Juornaankylän vedenottamon vedessä havaittiin viime viikolla pintavesisaastumista kuvaavia koliformisia bakteereja, mutta ei ulosteperäisiä bakteereja. Tietoon ei ole tullut ilmoituksia vatsaoireista vedenjakelualueella. Keittokehotus Juornaankylän vedenjakelualueella on kuitenkin edelleen voimassa ja veden klooridesinfiointi on käynnissä. Puhtaan veden jakelu Juornaankylän koululla jatkuu myös toistaiseksi.

Vedenottamolta ja verkostosta otetaan tällä viikolla lisää näytteitä. Näytetulokset ja tilanne arvioidaan seuraavan kerran ensi viikon maanantaina 24.5. Veden keittokehotus voidaan purkaa, kun näytteet ovat perättäisinä päivinä olleet puhtaat ja ongelman syy on selvinnyt ja korjattu.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse tai tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Veden keitto-ohje:
Ruoka- ja juomavesi tulee keittää noin viiden minuutin ajan. Tuoreita vihanneksia ja hedelmiä ei saa myöskään huuhdella keittämättömällä verkostovedellä. Astioita voi käyttää tiskaamisen jälkeen, kun ne ovat kuivuneet. Vettä voi käyttää peseytymiseen ja pyykinpesemiseen. Käsienpesun jälkeen on hyvä käyttää käsiä desinfioivaa ainetta.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth puh. 040 723 4121
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

——————————————————————————————————————-

Vedenjakelussa katkos maanantaina 17.5. huoltotöiden vuoksi.

Vedenjakelun katkos ohi Juornaankylässä klo 11.30

TIEDOTE 14.5.2021 klo 15.40

ASKOLAN JUORNAANKYLÄSSÄ TULEE RUOKA- JA JUOMAVESI EDELLEEN KEITTÄÄ

Askolan Juornaankylän vedenottamolta lähtevässä vedessä havaittiin keskiviikkona 12.5 valmistuneissa tuloksissa runsas määrä koliformisia bakteereja, mutta ei ulosteperäisiä bakteereja. Vedenottamolta otettiin lisänäytteitä ja myös niiden tulokset olivat samansuuntaiset.

Veden keittokehotus, joka annettiin keskiviikkona, on edelleen voimassa Juornaankylän vedenjakelualueella (katso kuva). Ruoka- ja juomavesi tulee keittää noin viiden minuutin ajan. Tuoreita vihanneksia ja hedelmiä ei saa myöskään huuhdella keittämättömällä verkostovedellä. Astioita voi käyttää tiskaamisen jälkeen, kun ne ovat kuivuneet. Vettä voi käyttää peseytymiseen ja pyykinpesemiseen. Käsienpesun jälkeen on hyvä käyttää käsiä desinfioivaa ainetta.

Veden klooraus aloitettiin pienellä klooripitoisuudella keskiviikkoiltana. Askolan kunta on järjestänyt puhtaan veden jakelun Juornaankylän koululle osoitteeseen Huhdintie 58. Oma vesiastia tulee ottaa mukaan. Varaveden jakelu järjestetään niin kauan, kunnes verkostovesi on taas käyttökelpoista ja keittokehotus voidaan purkaa.

Terveydenhuoltoon ei ole tullut tietoon poikkeavaa vatsaoireilua Juornaankylän alueelta. Mikäli vatsaoireita esiintyy kannattaa terveyskeskukseen ottaa yhteyttä numeroon 040 710 9200.

Veden likaantumisen syy ei vielä ole selvinnyt. Vedenottamon raakavesi on puhdasta, mutta alavesisäiliöissä ja lähtevässä vedessä esiintyy koliformisia bakteereja. Vesilaitos selvittää poikkeaman syytä ja aloittaa korjaustoimenpiteet välittömästi. Kun korjaukset on tehty ja vesi on näytteenotoin todettu puhtaaksi, voidaan keittokehotus purkaa. On hyvä varautua siihen, että keittokehotus tulee jatkumaan vähintään viikon.

Tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään tiistaina 18.5.2021 Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse tai tekstiviestitse sellaisille asiakkaille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa kunnalle.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth puh. 040 723 4121
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

Kuva. Juornaankylän vedenjakelualue

ETÄVASTAANOTTOJEN TOIMINTAMALLIT KOKEILUUN ITÄ-UUDELLAMAALLA

ETÄVASTAANOTTOJEN TOIMINTAMALLIT KOKEILUUN ITÄ-UUDELLAMAALLA

Rakenneuudistushankkeen sähköisten palvelujen kehittämisessä on päästy etävastaanottojen kokeilu vaiheeseen. Pilotointikohteet on valittu alku vuodesta 2021 tehdyn alkukartoituksen ja kuntalaiskyselyn perusteella. Palveluja on suunniteltu laajennettavan siten, että kaikissa Itä-Uudenmaan kunnissa otetaan yhtäaikaisesti etävastaanotto käyttöön samoissa palveluissa.

Ensimmäiset pilotointikohteet ovat aikuissosiaalityön palvelutarpeenarvio sekä terveysasemilla toimivien psykiatristen sairaanhoitajien ja depressiohoitajien vastaanotot. Poikkeusolojen aikana näissä palveluissa ovat jo etävastaanotot olleet mahdollisia, ja nyt lähdetään rakentamaan Itä-Uudenmaan alueen yhtenäistä mallia etävastaanottojen toteuttamiseen. Työntekijöitä on pyydetty arvioimaan etävastaanoton mahdollisuutta asiakaskohtaisesti hoidon- ja palvelutarpeenarviota tehdessä ja tarjoamaan etävastaanottoa 7.6. alkaen. Kokeilu kestää marraskuun loppuun, mutta tavoitteena on etävastaanoton vakiinnuttaminen jatkuvaan palveluvalikoimaan. Palvelun edellytys on aina asiakkaan suostumus ja halukkuus etävastaanottoon sekä toimiva sähköpostiosoite. Asiakkaalla on oikeus myös pyytää etävastaanottoa.

Kokeilun alkuvaiheessa tullaan käyttämään Microsoft Teamsiä etävastaanoton toteuttamiseen niissä kunnissa, joissa sitä on käytetty jo aiemminkin. Kilpailutus lopullisen teknisenratkaisun hankkimiseksi on käynnistymässä kesän 2021 aikana. Asiakas saa ohjeet etävastaanottoa varten ajanvarauksen yhteydessä. Pyydämme asiakaspalautteen aina etävastaanoton päätyttyä Webropol-kyselyllä. Linkki kyselyyn lähetetään ajanvarauksen yhteydessä. Palautteet käsitellään anonyymeinä, ilman tunnistetietoja.

Elo-syyskuussa etävastaanottojen kokeiluja laajennetaan muun muassa neuvolan, kouluterveydenhuollon ja avosairaanhoidon palveluihin. Seuraattehan tiedottamista!

Etävastaanottoja koskevat tiedustelut: Heidi Hovisilta (hankesuunnittelija) p. 0404844936,

 

Tutustu hankkeiden nettisivuihin:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut itäisellä Uudellamaalla

KAKKUVALTAKUNTA ON TOUKOKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 380 yrityksen joukosta. Toukokuussa on vuorossa Kakkuvaltakunta, Minna Karjalaisen vuonna 2015 perustama konditoriatuotteisiin erikoistunut leipomo. Kakkuvaltakunta on erikoistunut nimensä mukaisesti kakkuihin ja yrityksen erityisosaamista edustaa vaativat monikerroskakut, jotka vaativat paljon suunnittelua ja osaamista. Makeiden kakkujen ohella tuotevalikoimaan kuuluvat juustokakut, voileipäkakut, piirakat ja kääretortut.

Askolaan paluumuuttajana asettunut Minna Karjalainen rakennutti kotitalonsa yhteyteen elintarvikkeiden tuotantoon viranomaishyväksytyn elintarviketilan ja alkoi kasvattaa tuotantonsa volyymiä vuonna 2016, kun oli käynyt ilmeiseksi, että tuotteiden menekki kasvaa vahvasti. Harrastuspohjalta liikkeelle lähtenyt ammatti ja pitkän kokemuksen tuloksena syntyneiden tuotteiden erinomainen menekki Helsingin vuosittaisilla Ravintolapäivillä oli lähtölaukaus yritystoiminnalle. Jatkuva tuotekehitys ja asiakkaiden tarpeisiin perustuva suunnittelu sekä markkinoinnin ammattimainen hoito ovat yrityksen menestyksen perusta.

Kakkuvaltakunta markkinoi tuotteitaan pääasiassa instagramin ja facebookin kautta ja sosiaalisen median merkitys on erittäin suuri markkinoinnissa. Minna Karjalaisella on 19 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Tuotesuunnittelun, oman designin ja reseptien rakentamisen osaamista jaetaan sosiaalisessa mediassa seuraajille avoimesti, mutta omaan tuotekehitykseen sieltä saa myös hyviä vinkkejä toteaa Minna Karjalainen. Some markkinointikanavana sitoo kuitenkin paljon aikaa ja siellä on oltava läsnä aktiivisesti kaiken aikaa – hyvistä kirjoitus- ja valokuvaustaidoista on suuresti apua. Mutta markkinoinnin työkaluna se on tehokas ja sitä voi suositella myös muille yrittäjille. Toistaiseksi Minna Karjalainen on työskennellyt yrityksessään yksin, vaikka tilausmäärät ovat huomattavat ja tilauskirjatkin mukavasti varauksia pullollaan. Hyvinä viikkoina menee kymmeniä kakkuja.

Kakkuvaltakunnan asiakkuudet painottuvat pääkaupunkiseudulle, mutta silloin tällöin tilauksia tulee hyvinkin kaukaa, aina Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta asti. Kakkuvaltakunta kuljettaa suuremmat tilaukset 70 kilometrin säteellä asiakkaille ja usein nämä tilaisuudet ovat hääjuhlia tai vastaavia tapahtumia. Vaikka suurin asiakasryhmä ovat yksityishenkilöt, niin pitopalveluyritykset ovat myös Kakkuvaltakunnan toiminnalle tärkeitä kumppanuuksia. Alusta asti raaka-aineista itse tehdyt materiaalit ja huolellinen käsityö yhdistettynä hyvään suunnitteluun ovat sitä, mitä asiakkaat arvostavat.

Kakkuvaltakunnan kiireisin aika ajoittuu vuosittain kesäsesonkiin ja nyt kun on jo havaittavissa selvästi helpotusta koronatilanteeseen, ollaan palautumassa edellisvuosien tasoa kohti. Yrityksen kasvunäkymät ovat hyvät ja toiminta Askolasta käsin pääkaupunkiseudun asiakkaiden parissa jatkuu sujuvana tulevaisuudessakin. Logistinen sijainti on hyvä. Kakkuvaltakunta on osa Askolan leipomoklusteria yhdessä Tuorilan Kotileipomon ja Huovilan Leipomon kanssa, joten perinteikkään leipäpitäjän perinteet jatkuvat mainiosti.

Teksti ja kuva: elinvoimapäällikkö Marko Tiirinen

Kuvassa Minna Karjalainen ja kunnanjohtaja Ilari Soosalu.

 

ASKOLAN TILI OY ON HUHTIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 380 yrityksen joukosta. Huhtikuun askolalaisena yrityksenä on esittelyvuorossa vuonna 2007 perustettu taloushallinnon palveluita tarjoava Askolan Tili Oy. Yrityksessä tehtiin viime vuodenvaihteessa sukupolvenvaihdos ja asiantuntijatiimiä vetää nykyisin toimitusjohtaja Oona Kinnunen, joka aloitti työt isänsä yrityksessä vuonna 2013. Oona Kinnusen yhtiökumppanina toimii vuonna 2012 taloon tullut Satu Peltomäki. Lisäksi yrityksellä on kolme asiantuntijaa palveluksessaan.

Askolan Tili Oy toimii Monninkylässä Punahiekan yritysalueella, jonka sijainti on koettu hyväksi sujuvien yhteyksien vuoksi. Hyvän sijainnin lisäksi yrityksen toiminta Askolassa on luonnollisesti seurausta myös askolalaisten pitkäaikaisten asiakkaiden läheisyydestä ja tiiviistä yhteistyöstä, vaikka osa asiakaskunnasta alkaa nykyisin olla jakautunut eripuolille Etelä-Suomea ja muuallekin maahan. Taloushallinnon palveluiden digitaalisuus mahdollistaa sähköisten palveluiden tarjoamisen eri puolille Suomea ja asiakaskunta on laajentunut vuosittain. Vakiintunut asiakaskunta koostuu noin 100 erikokoisesta yrityksestä ja edustaa useita eri toimialoja mm. rakennusalaa, palveluita ja maatalousyrittäjiä. Asiakkaina on myös pieni määrä yhdistyksiä.

Taloushallinnon palvelut sisältävät perinteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi nykyisin yhä enenevissä määrin myös neuvontaa ja talouden suunnittelua. Tekoäly, integroidut ohjelmistot ja tietokannat sekä automatisoidut prosessit vapauttavat aikaa asiantuntijatehtäviin ja neuvontaan. Askolan Tili Oy:n tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat luonnollisesti asiakkaiden lisäksi tilintarkastajat, joiden rooli on prosesseissa tärkeä. Muuttuva verotus, yritysten toimintaa säätelevien lakien muutokset ja sähköiset aineistot edellyttävät yrityksen asiantuntijoilta hyvää osaamista ja muuttuvan toimintaympäristön jatkuvaa seuraamista. Se tekee alasta dynaamisen ja motivoivan tekijöilleen.

Kysyttäessä koronan vaikutuksista yrityksiin, sanovat Oona Kinnunen ja Satu Peltomäki toivovansa pahimman olevan menossa jo ohi. Koronavuoden vaikutukset ovat näkyneet useissa yrityksissä lomautuksina ja liikevaihtojen laskuna, mutta tukia on haettu ahkerasti ja niitä on myös saatu. Voidaankin ehkä jo varovasti todeta, että valoa on näkyvissä tunnelin päässä. Tällä hetkellä näyttäisi uusien yritysten perustaminen vilkastuvan ja uudet perustettavat ja alkaneet yritykset kyselevät aktiivisesti taloushallinnon palveluita. Oona ja Satu rohkaisevatkin lopuksi yrittäjiä suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen.

 

Kiertävät jätekeräykset siirtyvät

Kiertävät jätekeräykset siirtyvät

Rosk’n Rollin jätteenkeräysautot Otto ja Romulus eivät tee perinteistä kevätkierrostaan. Vaarallisen jätteen ja metalliromun keräyskierros on siirretty toukokuulta syyskuulle epävarman koronatilanteen vuoksi. Autot kiertävät syyskuussa sekä Länsi- että Itä-Uudellamaalla samat reitit kuin toukokuulle oli kaavailtu.

Kesän jätteenkeräyskierrokset sen sijaan on tarkoitus järjestää suunnitellusti. Heinäkuussa Länsi-Uudellamaalla kiertävät Otto ja Romulus -autot kesäreittinsä mukaisesti ja Itä-Uudellamaalla Otto-lautta kerää jätteitä saaristosta.

Kiertävien keräysten ajantasaiset aikataulut löytyvät Rosk’n Rollin verkkosivuilta sekä vastikään koteihin jaetusta Roskis-lehdestä.

ITUA yhdessä tekemisestä hankkeiden kuulumisia Askolaan!!

Uusi kuntalaiskysymys on julkaistu:

Tällä kertaa kysymme kuntalaisilta, miten lapsi- ja perhepalveluiden asiakkaita voitaisiin palvella paremmin, ja saavatko asiakkaat palvelua omalla äidinkielellään.

Pääset vastaamaan kysymyksiin tämän linkin kautta.

Tällä viikolla on myös julkaistu uusi info-kirje, jonka aiheena on Sosiaalipalvelujen kokonaisuus kehittämässä ennaltaehkäiseviä ja jalkautuvia toimintamalleja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kirjeen pääset lukemaan tästä.