MEITIN KYLILLÄ TAPAHTUU

Päivitetty 4.10.2021

 • Leikkipuistojen korjaukset ja uudet kalusteet tulevat lokakuun aikana (Kolisevantie, Riihipellontie, Särkijärven koulu ja Vahijärven Ns)
 • Rokotuspiste siirtyy Askolan koululta Kirkonkylän vanhalle koululle 4.10.2021 alkaen
 • Askolan terveyskeskuksen laboratorio avoinna 5.10.2021 alkaen. Laboratorionäytteitä otetaan tiistaisin ja torstaisin klo 7.30–10.30. Näytteenottopiste palvelee vain ajanvarauksella. Ajanvaraus https://www.hus.fi/hoidot-ja-tutkimukset/laboratorion-ajanvaraus-ja-neuvonta
 • Nuorten liikkuva kohtaamispaikka Wauto liikkuu Askolassa syys-marraskuussa. Wauto auton aikataulut löytyvät nuorisotoimen sometileitä.
 • Ikäihmisten avoimet ovet Askola-Areenalla keskiviikkoisin klo 9.30-11.30
 • Kyläkyyti liikennöi Porvoon keskusta-alueen, Porvoon sairaalan alueen, Kokonniemen liikuntahallien ja pohjoisten ja läntisten kylien sekä Askolan välillä maanantaista perjantaihin kello 17.00–20.45 ja lauantaisin kello 9–15. Kyläkyyti ajaa Saksalan, Suomenkylän, Haksin, Virtaalan, Tuorilan, Kerkkoon, Veckjärven, Sannaisten, Jakarin, Ilolan, Sikilän, Vanhamoision, Kaarenkylän, Vahijärven, Askolan kirkonkylän, Vakkolan, Särkijärven, Hinthaaran ja Monninkylän suuntaan.  Kyläkyyti liikennöi 28. toukokuuta 2022 saakka. Lisätietoja kunnan kotisivuilta.
 • Asiointi- ja palvelukuljetus aloittaa tällä viikolla toimintansa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8.00 – 15.45 välillä. Kyytitilaukset tulee tehdä kyytiä edeltävänä päivänä klo 17 mennessä numerosta 0400 486 515. Lisätietoa löytyy kunnan kotisivuilta
 • Valtuuston kokous Askolan koululla 11.10. klo 17

——————————————————————————————————————————————————————–

 • Abborsjölle tilattu uusi laituri, tulee lähiaikoina käyttöön
 • Särkijärven kentälle tilattu jalkapallomaalit, tulevat lähiaikoina kentälle
 • maauimalan remppa jatkuu ja aukeaa aikataulun mukaisesti 1.7. (huomioiden koronatilanne)
 • kunnan kuntosalit ovat auenneet, henkilörajoitus 6 hlö/ kerrallaan
 • koronatilanteen vuoksi puistojumpat peruttu 22.6. saakka
 • leikkipuistojen kuntokartoitus alkaa ensi viikolla, uusien kalusteiden hankinta ja korjaukset suoritetaan kesän aikana (kaikkia ei voida uusia tänä vuonna, kalusteiden uusintaa tehdään myös tulevina vuosina)
 • vaalipäivä sunnuntaina, 27 uutta valtuutettua valitaan seuraavaksi valtuustokaudeksi
 • Monninkylässä kuvataan Kiljuset! -lastenelokuvaa 16.-17.6.2021.
 • valtuuston kokous torstaina Askolan koululla

Juornaankylän vedenottamon alueen vesi

Juornaankylän vedenottamon porakaivovettä missä on todettu uraanipitoisuuksien korkeita arvoja ei johdeta verkostoon. Vedenottamolle toimitetaan vielä alavesisäiliöihin Multamäen vedenottamolta vettä,  joka on puhdasta ja näin ollen voi kaikin puolin käyttää.

Juornaankylän vedenottamon prosessia kunnostetaan ja ennen kuin porakaivovettä johdetaan verkostoon tehdään tarkat vesitutkimukset ja porakaivovettä johdetaan verkostoon ainoastaan puhtaiden tutkimustulosten perusteella.

 

Lietteenkuljetuksiin muutoksia lähivuosina

Urakoitsijat mukaan suunnitteluun

Rosk’n Roll on ryhtynyt suunnittelemaan haja-asutusalueiden lietteenkuljetusten järjestämistä. Uudenmaan jätelautakunnan päätöksen mukaan sako- ja umpikaivojen tyhjennykset siirretään kunnan järjestämäksi palveluksi 12 kunnan alueella Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 3–5 vuoden kuluessa. Alueen kunnat ovat antaneet jätehuoltoon liittyvät operatiiviset tehtävänsä omistamansa jäteyhtiön, Rosk’n Rollin, hoidettavaksi.

”Suunnittelu on käynnistynyt. Pitkähkö siirtymäaika mahdollistaa huolellisen ja hallitun siirtymisen”, kertoo Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

Asiakkaille vaivatonta

Kiinteistöjen omistajille saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu tulee olemaan jatkossakin hyvin helppo ja vaivaton. Kaivon tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen voi tilata Rosk’n Rollilta silloin kun sille on tarvetta. Vaihtoehtoisesti Rosk’n Rollin kanssa voi sopia saostuskaivoille määräajoin tehtävästä tyhjennyksestä, jolloin asiakas saa ennakkoilmoituksen tulevasta käynnistä eikä hänen tarvitse muistaa asiaa itse.

Alueen jätehuoltomääräyksissä on määritelty se, kuinka usein kaivot tulee minimissään tyhjentää. Näin tulee olemaan jatkossakin.

”Jos asiakas ei jostain syystä muista tilata tyhjennystä määräajoin, me olemme häneen yhteydessä. Koskaan ei tietenkään tulla kiinteistölle ilman ennakkoilmoitusta”, lisää palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

”Tiedostamme hyvin, että lietteenkuljetus on hyvin erilaista palvelua kuin seka- ja hyötyjätteiden kuljetus. Tätä varten rakennetaan siis myös ympärivuorokautinen päivystyspalvelu.”

Asiakkaiden kaivojen tiedot tarkastetaan ja täydennetään asiakkaan ensimmäisen lietteenkuljetustilauksen yhteydessä. Samalla varmistetaan, että kaivojen sijainnit, kulkuyhteydet ynnä muut seikat, jotta tyhjennys hoituu sujuvasti

”Erilaisia kiinteistöjä varten tarvitaan erilaista kalustoa. Huomioimme tämän kuljetusten kilpailutuksissa. Jos kiinteistölle on päästy tähänkin asti, sinne päästään myös jatkossa”, Printz toteaa.

”Muualla Suomessahan on monia alueita, joissa lietteenkuljetukset on järjestetty näin jo vuosien ajan. Käytämme suunnittelussa hyödyksi kollegojemme eli muiden kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden pitkää kokemusta”, Vesa Heikkonen mainitsee.

Kuljetukset kilpailutetaan

Rosk’n Roll ei itse omista kuljetuskalustoa, vaan se tulee kilpailuttamaan kaikki lietteenkuljetukset julkisena hankintana rullaavasti siten, että urakoita tulee tasaisesti tarjolle. Urakka-alueet mitoitetaan niin, että myös paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Tavallisesti kunnallisissa kuljetusurakoissa on pitkät sopimusajat, mikä antaa urakoitsijoille mahdollisuuden investoida kalustoon.

”Arvioimme kuljetusurakoitsijoiden töiden lisääntyvän, kun lietteenkeräyksen piiriin saadaan kattavasti kaikki ne kiinteistöt, jotka siihen määräysten mukaan kuuluvat”, Heikkonen huomauttaa.

”Pienemmälläkin yrityksellä mahdollisuus tulla valituksi, ja esimerkiksi erilaiset yhteenliittymät ja aliurakointi tullaan sallimaan näissä kilpailutuksissa. Riittää, että yrityksellä on kalusto ja osaaminen ja yrittäjä tekee tätä ammatikseen eli on jätehuoltorekisterissä ja lakisääteiset velvoitteet hoidettu”, Marko Printz sanoo.

Toistaiseksi ei kiinteistöjen omistajien eikä alueen lietteenkuljetusyrittäjien tarvitse tehdä mitään. ”Ensi vuonna Rosk’n Roll on yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin alueen urakoitsijoihin, sillä haluamme keskustella heidän kanssaan ja kuulla heidän näkemyksiään osana palvelun suunnittelua ennen varsinaisen tarjouskilpailun avaamista.”

Suunnitteilla on tehdä ensimmäiset kilpailutukset vuonna 2023, ja vuonna 2024 alkaisivat ensimmäiset Rosk’n Rollin järjestämät lietteenkuljetukset. Rosk’n Roll tiedottaa asiakkaille käytännön järjestelyistä tarkemmin sitä mukaa kun alueet ja kunnat liitetään uuteen järjestelmään.

Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke/ täydennetty tutkimuslupahakemus 31.8.2021

 

 • (2.9.2021)
  Kymenlaakson Sähköverkko on 30.8.2021 päättänyt täydentää Maanmittauslaitokselle 14.4.2021 lähetettyä tutkimuslupahakemusta lisäreittivaihtoehdon tutkimiseksi.  Tutkittavan lisäreitin pituus on noin 4,3 km ja se kulkee reittiä Popolanoja – Salatinkallio – Maijanpelto – Nalkmusa – Huhtaniittu. Tämä tutkimusalueen lisäreitti sijoittuu alkuperäisen Porvoo – Askola -linjauksen itäpuolelle. Tutkittavilta reiteiltä tehdään ympäristöselvitys ja arkeologinen inventointi. Nyt tutkittava reitti on vaihtoehtoinen ja muistutamme, että alkuperäinen reittivaihtoehto vuodelta 2019 on edelleen selvitettävien joukossa toteutettavaa reittiä valittaessa. https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset/mml-2526103-042021-0

 

Askolan kunta on antanut lausuntonsa Maanmittauslaitokselle 28.5.2021

Askolan Kunnan Lausunto Voimajohto

 

Ajankohtaista tietoa Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohankkeesta löytyy Ksoy:n sivuilta:

Porvoo-Askola 110 kV voimajohtohanke

Hankkeen yhteyshenkilö:

Tuomo Hakkarainen, verkko-omaisuuden hallinta, yksikön päällikkö, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

 

Monninkylän alueen vesi

Monninkylän alueella vesi on ajoittain värjääntynyttä rautapitoisuuden vuoksi. Värimuutoksesta huolimatta vesi on täysin juomakelpoista.

Monninkylään vesi tulee Porvoon Saksalan vedenottamon kautta.

Veden laatua seurataan ja näytteitä otetaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

 

Teknisen toimen palvelukartoitus

Teknisen toimen palvelukartoitus
Askolan kunnan teknisen toimen toimintoja kehitetään ja toimintojen palvelualueille suunnataan yrityskyselylomake. Tämän yrityskyselylomakkeen tarkoituksena on kartoittaa mitä palveluja on Askolassa saatavilla tai voisi olla saatavilla tulevaisuudessa teknisen toimen palvelutuotanto-alueille. Toivomme yrityksien tai yrittäjäksi aikovien vastaamaan niihin kysymyksiin mitä palveluja voisivat tarjota eri palvelutuotanto alueille.

Kysely suoritetaan ns. Weproolikyselynä ja useimpiin kysymyksiin voi vastata kyllä/ ei vastauksella ja lisäksi voi kirjoittaa omat lisäkommentit. Vastaukset tulee antaa 20.8.2021 mennessä. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksella ja vastauksen antaneiden tietoja ei julkaista.

Yrityskyselylomake

Lisätietoja: tekninen johtaja Esko Halmesmäki, tai puh. 0400 775 527

Juornaankylän vesilaitoksen keittokehotus on purettu tänään 18.6.2021

TIEDOTE 18.6.2021

Juornaankylän vesilaitoksen keittokehotus on purettu tänään 18.6.

Kaikki tällä viikolla otetut vesinäytteet ovat olleet puhtaat ja keittokehotus voidaan purkaa. Veden kloorausta jatketaan kuitenkin varmuuden vuoksi edelleen. Kloori maistuu ja tuoksuu vedessä.

Puhtaan veden jakelu loppuu Juornaankylän koulun pihalla sunnuntaina 20.6.

Vesilaitoksen bakteeriongelman syyksi selvisi radonin poistolaitteisto, jonka ilmanvaihtoputkesta löytyi linnunpesän jäänteitä. Laitteistoa ei ole saatu useista desinfiointiyrityksistä huolimatta puhtaaksi ja se jouduttiin poistamaan kokonaan käytöstä. Laitteiston puhdistamismahdollisuuksia vielä selvitetään ja ellei puhdistaminen ole mahdollista, hankkii vesilaitos uuden radoninpoistolaitteiston pikaisesti.

Radonin poiston puuttumisen vuoksi verkostoveden radonpitoisuus on tavanomaista korkeampi. Radon on hajuton ja mauton radioaktiivinen kaasu, joka vapautuu sisäilmaan vettä käytettäessä. ”Onneksi on kesä ja asuntoja voidaan tehostetusti tuulettaa. Silloin radon-kaasu ei pääse kertymään sisäilmaan haitallisina pitoisuuksina”, toteaa ympäristöterveydenhuollon palvelupäällikkö Tiina Tiainen. ”On kuitenkin tärkeää, että uusi radonin poistolaitteisto saadaan käyttöön hyvissä ajoin ennen syksyä”.

Alkavalla viikolla vesilaitoksella tehdään laiteasennuksia. Tulevista vesikatkoksista tiedotetaan tapauskohtaisesti erikseen.

Päätös maksuhyvityksistä tehdään teknisessä lautakunnassa syksyllä. Askolan vesilaitos tiedottaa asiasta vesilaitoksen asiakkaita ennen päätöksen tekemistä.

Lisätietoja:

Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133
Tiina Tiainen, ympäristöterveydenhuollon palvelupäällikkö p. 0407234141,

———————————————————————————————————————————————————-

TIEDOTE 14.6.2021

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSEN VEDESSÄ EDELLEEN HIEMAN BAKTEEREITA – VEDEN KEITTOKEHOTUS JATKUU

Vesilaitoksen vedessä on edelleen pieniä määriä bakteereita. Uudet vesinäytteet otetaan tänään 14.6. Laitoksella on tehty uusia vedenkäsittelylaitteiston korjaustoimenpiteitä viime viikon lopulla. Radoninpoistolaite on tilapäisesti poissa käytöstä ja radonpitoisuudet ovat sen vuoksi tavanomaista korkeammat. Verkostovedestä tutkitaan tehostetusti radon-pitoisuutta tällä välin. Verkostovedestä huoneilmaan vapautuva radon ei kerry huoneilmaan, kun ikkunoita ja ovia pidetään enemmän auki, toteaa terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén.

Veden keittokehotus ja klooraus jatkuvat edelleen. Puhdasta vettä voi hakea omaan astiaan Juornaankylän koululta.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén puh. 040 168 5599
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

——————————————————————————————————————————————————

TIEDOTE 7.6.2021 klo 15.50

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSEN VEDEN BAKTEERIPITOISUUDET VÄHENTYNEET – VEDEN KEITTOKEHOTUS VIELÄ VOIMASSA

Bakteeripitoisuudet ovat vähentyneet selvästi, mutta eivät kokonaan poistuneet. Sen vuoksi on tehty uusi desinfiointi 4.6. Uudet vesinäytteet otetaan 7.6. alkaen.

Näytteillä varmistetaan, että saadaan laadukasta vettä jaettua asiakkaille. Keittokehotuksen mahdollinen purkaminen ratkaistaan tällä viikolla otettavien näytteiden analysoinnin jälkeen.

Vesilaitokselta lähtevää vettä kloorataan pienellä pitoisuudella toistaiseksi. Puhdasta vettä voi edelleen hakea omaan astiaan Juornaankylän koululta.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén puh. 040 168 5599
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

————————————————————————————————————————————————————-

TIEDOTE 31.5.2021 klo 12.45

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSELLA ON TEHTY KORJAAVIA TOIMENPITEITÄ – VEDEN KEITTOKEHOTUS VIELÄ VOIMASSA

Todennäköinen syy veden likaantumiselle Juornaankylässä on selvinnyt. Yhden vedenkäsittelylaitteen korvausilmaputkesta löytyi jäänteitä linnunpesästä. Vesilaitoksen kaikki laitteet on nyt käyty läpi ja osittain korvattu uusilla osilla. Linnuilla ei enää ole pääsyä puhtaan veden yhteyteen.

Laitteet ja alavesisäiliöt on puhdistettu ja desinfioitu viime viikon lopulla. Korjaavien toimenpiteiden vaikutuksia seurataan näytteenotoin. Veden keittokehotus pidetään vielä voimassa, kunnes näytetulokset ovat puhtaat. Viime viikolla näytteissä oli vielä bakteereja.

Vesilaitokselta lähtevää vettä kloorataan pienellä pitoisuudella toistaiseksi. Puhdasta vettä voi edelleen hakea omaan astiaan Juornaankylän koululta.

– On hyvä, että syy veden epäpuhtauksille on nyt löytynyt ja poistettu, sanoo terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth.

Askolan tekninen johtaja Esko Halmesmäki pahoittelee tilanteen pitkittymistä. Askolan Tekninen lautakunta käsittelee maksuhyvityksiä vesilaskuihin seuraavassa kokouksessaan.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth puh. 040 723 4121
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

———————————————————————————————————-
Vedenjakelussa katkos huoltotöiden vuoksi maanantaina 31.5. klo n. 9-12.

———————————————————————————————————–

Tiedote 28.5.2021 klo 20.40
Laiterikko korjattu ja vedenjakelun katkos on ohi.
——————————————————————
Tiedote 28.5.2021 klo 17.15
Vedenjakelussa katkos  laiterikon vuoksi Juornaankylän alueella.
Uusi osa tilattu ja saapuu Askolaan n. klo 18 ja asennukseen menee n. pari tuntia.
Pahoittelemme korjaustöistä johtuvia katkoksia!
—————————————————————————————————
Vedenjakelussa pieniä katkoksia huoltotöiden vuoksi perjantaina 28.5.2021 alkaen klo 10.
Saattaa aiheuttaa mahdollisia paineenvaihteluja ja värimuutoksia.
Pahoittelemme huoltotöistä johtuvia katkoksia!

————————————————————————————————————————————————

TIEDOTE 24.5.2021 klo 15.20

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSEN ONGELMA ON PAIKALLISETETTU – KEITTOKEHOTUS ON VIELÄ VOIMASSA

Juornaankylän vesilaitoksen bakteeriongelman lähde on paikallistettu. Lisäselvityksiä ja korjauksia tehdään parhaillaan. Esimerkiksi joitain pumppuja uusitaan.

Veden keittokehotus jatkuu vielä, kunnes vesi on voitu näytteenotoin osoittaa puhtaaksi. Tarvittavien tulosten valmistumiseen menee vähintään viikko.

Verkostossa on nyt klooripitoista vettä ja veden haju ja maku voi siksi olla tavanomaisesta poikkeava. Puhtaan veden jakelu Juornaankylän koululla jatkuu edelleen.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Askolan kunnan vesilaitos pahoittelee asiasta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth puh. 040 723 4121
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

—————————————————————————————————————————————————————

Vedenjakelussa katkos huoltotöiden vuoksi torstaina 20.5. klo 17-19.

 

TIEDOTE 18.5.2021 klo 14.40

JUORNAANKYLÄN VESILAITOKSELLA ON TEHTY HUOLTOTOIMENPITEITÄ – KEITTOKEHOTUS ON VIELÄ VOIMASSA

Juornaankylän vedenottamon laitteistoja ja alavesisäiliöitä on puhdistettu ja desinfioitu maanantaina. Selvitykset veden likaantumisen syystä ovat kuitenkin vielä kesken.

Juornaankylän vedenottamon vedessä havaittiin viime viikolla pintavesisaastumista kuvaavia koliformisia bakteereja, mutta ei ulosteperäisiä bakteereja. Tietoon ei ole tullut ilmoituksia vatsaoireista vedenjakelualueella. Keittokehotus Juornaankylän vedenjakelualueella on kuitenkin edelleen voimassa ja veden klooridesinfiointi on käynnissä. Puhtaan veden jakelu Juornaankylän koululla jatkuu myös toistaiseksi.

Vedenottamolta ja verkostosta otetaan tällä viikolla lisää näytteitä. Näytetulokset ja tilanne arvioidaan seuraavan kerran ensi viikon maanantaina 24.5. Veden keittokehotus voidaan purkaa, kun näytteet ovat perättäisinä päivinä olleet puhtaat ja ongelman syy on selvinnyt ja korjattu.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään maanantaina Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse tai tekstiviestitse asiakkaille, joiden yhteystiedot ovat kunnan tiedossa.

Veden keitto-ohje:
Ruoka- ja juomavesi tulee keittää noin viiden minuutin ajan. Tuoreita vihanneksia ja hedelmiä ei saa myöskään huuhdella keittämättömällä verkostovedellä. Astioita voi käyttää tiskaamisen jälkeen, kun ne ovat kuivuneet. Vettä voi käyttää peseytymiseen ja pyykinpesemiseen. Käsienpesun jälkeen on hyvä käyttää käsiä desinfioivaa ainetta.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth puh. 040 723 4121
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

——————————————————————————————————————-

Vedenjakelussa katkos maanantaina 17.5. huoltotöiden vuoksi.

Vedenjakelun katkos ohi Juornaankylässä klo 11.30

TIEDOTE 14.5.2021 klo 15.40

ASKOLAN JUORNAANKYLÄSSÄ TULEE RUOKA- JA JUOMAVESI EDELLEEN KEITTÄÄ

Askolan Juornaankylän vedenottamolta lähtevässä vedessä havaittiin keskiviikkona 12.5 valmistuneissa tuloksissa runsas määrä koliformisia bakteereja, mutta ei ulosteperäisiä bakteereja. Vedenottamolta otettiin lisänäytteitä ja myös niiden tulokset olivat samansuuntaiset.

Veden keittokehotus, joka annettiin keskiviikkona, on edelleen voimassa Juornaankylän vedenjakelualueella (katso kuva). Ruoka- ja juomavesi tulee keittää noin viiden minuutin ajan. Tuoreita vihanneksia ja hedelmiä ei saa myöskään huuhdella keittämättömällä verkostovedellä. Astioita voi käyttää tiskaamisen jälkeen, kun ne ovat kuivuneet. Vettä voi käyttää peseytymiseen ja pyykinpesemiseen. Käsienpesun jälkeen on hyvä käyttää käsiä desinfioivaa ainetta.

Veden klooraus aloitettiin pienellä klooripitoisuudella keskiviikkoiltana. Askolan kunta on järjestänyt puhtaan veden jakelun Juornaankylän koululle osoitteeseen Huhdintie 58. Oma vesiastia tulee ottaa mukaan. Varaveden jakelu järjestetään niin kauan, kunnes verkostovesi on taas käyttökelpoista ja keittokehotus voidaan purkaa.

Terveydenhuoltoon ei ole tullut tietoon poikkeavaa vatsaoireilua Juornaankylän alueelta. Mikäli vatsaoireita esiintyy kannattaa terveyskeskukseen ottaa yhteyttä numeroon 040 710 9200.

Veden likaantumisen syy ei vielä ole selvinnyt. Vedenottamon raakavesi on puhdasta, mutta alavesisäiliöissä ja lähtevässä vedessä esiintyy koliformisia bakteereja. Vesilaitos selvittää poikkeaman syytä ja aloittaa korjaustoimenpiteet välittömästi. Kun korjaukset on tehty ja vesi on näytteenotoin todettu puhtaaksi, voidaan keittokehotus purkaa. On hyvä varautua siihen, että keittokehotus tulee jatkumaan vähintään viikon.

Tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään tiistaina 18.5.2021 Askolan kunnan verkko- ja Facebook -sivuilla sekä sähköpostitse tai tekstiviestitse sellaisille asiakkaille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa kunnalle.

Lisätietoja:

Terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth puh. 040 723 4121
Askolan kunta Esko Halmesmäki puh 0400 775 527
Vesilaitospäivystys puh. 040 778 3133

Kuva. Juornaankylän vedenjakelualue

ETÄVASTAANOTTOJEN TOIMINTAMALLIT KOKEILUUN ITÄ-UUDELLAMAALLA

ETÄVASTAANOTTOJEN TOIMINTAMALLIT KOKEILUUN ITÄ-UUDELLAMAALLA

Rakenneuudistushankkeen sähköisten palvelujen kehittämisessä on päästy etävastaanottojen kokeilu vaiheeseen. Pilotointikohteet on valittu alku vuodesta 2021 tehdyn alkukartoituksen ja kuntalaiskyselyn perusteella. Palveluja on suunniteltu laajennettavan siten, että kaikissa Itä-Uudenmaan kunnissa otetaan yhtäaikaisesti etävastaanotto käyttöön samoissa palveluissa.

Ensimmäiset pilotointikohteet ovat aikuissosiaalityön palvelutarpeenarvio sekä terveysasemilla toimivien psykiatristen sairaanhoitajien ja depressiohoitajien vastaanotot. Poikkeusolojen aikana näissä palveluissa ovat jo etävastaanotot olleet mahdollisia, ja nyt lähdetään rakentamaan Itä-Uudenmaan alueen yhtenäistä mallia etävastaanottojen toteuttamiseen. Työntekijöitä on pyydetty arvioimaan etävastaanoton mahdollisuutta asiakaskohtaisesti hoidon- ja palvelutarpeenarviota tehdessä ja tarjoamaan etävastaanottoa 7.6. alkaen. Kokeilu kestää marraskuun loppuun, mutta tavoitteena on etävastaanoton vakiinnuttaminen jatkuvaan palveluvalikoimaan. Palvelun edellytys on aina asiakkaan suostumus ja halukkuus etävastaanottoon sekä toimiva sähköpostiosoite. Asiakkaalla on oikeus myös pyytää etävastaanottoa.

Kokeilun alkuvaiheessa tullaan käyttämään Microsoft Teamsiä etävastaanoton toteuttamiseen niissä kunnissa, joissa sitä on käytetty jo aiemminkin. Kilpailutus lopullisen teknisenratkaisun hankkimiseksi on käynnistymässä kesän 2021 aikana. Asiakas saa ohjeet etävastaanottoa varten ajanvarauksen yhteydessä. Pyydämme asiakaspalautteen aina etävastaanoton päätyttyä Webropol-kyselyllä. Linkki kyselyyn lähetetään ajanvarauksen yhteydessä. Palautteet käsitellään anonyymeinä, ilman tunnistetietoja.

Elo-syyskuussa etävastaanottojen kokeiluja laajennetaan muun muassa neuvolan, kouluterveydenhuollon ja avosairaanhoidon palveluihin. Seuraattehan tiedottamista!

Etävastaanottoja koskevat tiedustelut: Heidi Hovisilta (hankesuunnittelija) p. 0404844936,

 

Tutustu hankkeiden nettisivuihin:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut itäisellä Uudellamaalla