Kenttien tilanne

Tilanne perjantaina 25.11.2022

Kirkonkylän kentän luistelukenttä

  • käyttökunnossa vasta lauantaina 26.11.2022
  • ei käytössä vielä perjantaina 25.11.2022

Monninkylän kentän luistelukenttä

  • käyttökunnossa ensi viikon alkupuolella (säävaraus)

Vedenjakelukatkoksia Särkijärven alueella ke 23.11.2022 klo 12.30-14.30

Särkijärven vesilaitokselle vaihdetaan päävesimittari keskiviikkona 23.11.2022 klo 12:30 – 14:30 välisenä aikana.

Vedenjakelussa saattaa olla hetkittäisiä katkoksia ja vedenpaineen vaihteluja.

Varautukaa mahdollisiin vedenjakelukatkoksiin.

Pahoittelut huoltotöistä johtuvista mahdollisista katkoksista.

Lisätietoja: vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Timo Nurmi, puh. 040 5123 251

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Verkkotilaisuus: ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 29.11.

Tervetuloa asukastilaisuuteen kuuntelemaan ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä. Tilaisuus järjestetään tiistaina 29.11.2022 klo 17 Teams-kokouksena ja on tarkoitettu Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän asukkaille.  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuudessa ympäristönsuojelusihteerit Laura Haapola ja Minna Isokallio kertovat mikä on ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus ja millaisia muutoksia määräyksiin esitetään. Ympäristönsuojelumääräykset ovat parhaillaan yleisesti nähtävillä ja niistä voi jättää kirjallisen muistutuksen 21.12.2022 mennessä. Tarkemmat ohjeet ja materiaali löytyvät kuntien verkkosivuilta.

—————————————————————————————————————————————————————

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen ympäristönsuojeluviranomainen valmistelee ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä. Luonnos uusista ympäristönsuojelumääräyksistä on asetettu nähtäville 14.11.-21.12.2022 väliseksi ajaksi. Tämä kuulutus, luonnos määräyksistä sekä perustelumuistio ovat yleisesti nähtävillä kuulutusaikana neljän kunnan verkkosivuilla.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa palautekanavan kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola viimeistään 21.12.2022.

PALAUTE

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Määräykset koskevat muun muassa mattojen ja autojen pesua, öljysäiliöitä, tapahtumien ja töiden melua, sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä.

Ympäristönsuojelumääräykset Luonnos Kuulutus

Ymp.määräysten Perustelut Luonnos

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä:

ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola 040 763 9420

ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio 040 050 0244

 

 

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 14.11.2022

Kunnanvaltuuston kokous pidetään Askolan koululla (Linnankoskentie 49) maanantaina 14.11.2022 klo 18.00. Kokousta voi seurata Itäväylän livestriimistä, linkki löytyy Askolan kotisivuilta, ajankohtaista-kohdasta. Kokouksen asialista on nähtävänä neljä päivää ennen kunnan kotisivuilla osoitteessa www.askola.fi/pöytäkirjat. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 18.11.2022 alkaen.

Sanna Kurki, valtuuston puheenjohtaja

Esityslista

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4206FyOyIc

https://www.streamers.fi/askola-valtuusto/

Älytelevisiolla katsottaessa lähetys löytyy YouTube-apilla haulla Itäväylä Viestintä.

 

Askolan torin perusparannussuunnitelmat

Askolan tori on keskeisellä paikalla Askolan keskustassa ja luo myös ulkoisen ilmeen Askolassa vierailevalle.

Tori on keskeinen paikka myös kuntalaisten kohtaamiseen sekä tapahtuminen järjestämiseen, joten tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 31.10.2022 pyytää kuntalaisilta ajatuksia ja ehdotuksia torin kunnostukseen.

Askolan torin perusparantamisen suunnittelu on aloitettu elokuussa 2022 ja arkkitehti sekä maisemasuunnittelija ovat laatineet kaksi suunnitelmaa visualisointeineen tarkasteltavaksi. Arkkitehtitoimisto ARKVIIRI Oy:n suunnitelmien pohjalta pyydetään kuntalaisilta palautetta. Kuntalaisilta saadut palautteet pyritään huomioimaan lopullisissa suunnitelmissa huomioiden toteutuksen kustannusten rajallisuus.

Perusparannustyöt on tarkoitus aloittaa viimeistään keväällä 2023. Yhtenä mahdollisuutena on myös kehittää toria vuosi vuodelta eteenpäin kunnan taloustilanne huomioiden.

Visualisointiplanssilta löytyy linkki kävelymalliin, jossa voi käydä selaimen avulla (vaatii tietokoneen, ei toimi mobiililaitteella) kävelemässä 3-D- mallissa.

Vaihtoehto1:

AL01a Askolan Tori Aluepiirustus VE1

AL01b Askolan Tori Visualisoinnit VE1

https://api2.enscape3d.com/v1/view/05ebea56-757f-4207-aec9-923c9d593b17

Vaihtoehto2:

AL02a Askolan Tori Aluepiirustus VE2

AL02b Askolan Tori Visualisoinnit VE2

https://api2.enscape3d.com/v1/view/12265060-6fdf-46b9-af8e-d9145a0969f6

 

Palautetta voit jättää 21.11.2022 saakka.

Palautelomake

 

Voimajohtohankkeesta järjestetään tiedotus-/keskustelutilaisuus 17.11.2022

Arvoisa kiinteistöomistaja

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on keväällä 2017 käynnistänyt Porvoo – Askola 110 kV voimajohdon suunnittelun parantaakseen sähkön toimitusvarmuutta alueella.

Voimajohtohankkeesta järjestetään tiedotus-/keskustelutilaisuus maanomistajille, joiden kiinteistö sijoittuu tutkittujen reittivaihtoehtojen vaikutusalueelle.

Voitte tutustua hankkeeseen:

https://www.ksoy.fi/sahkoverkko/toimitusvarmuus/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke/

Aika: torstai 17. marraskuuta 2022 klo 18-20

Paikka: Helkamäen nuorisoseurantalo, Helkamäentie 34, Monninkylä

Kutsu Tiedotustilaisuuteen Askola

Tervetuloa tilaisuuteen.

Ystävällisin terveisin

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Tuomo Hakkarainen
Yksikönpäällikkö
Verkko-omaisuuden hallinta

Askolan kunnan tie- ja kevyenliikenteenväylien sekä torien talvihoidon alueurakat talvikaudelle 2022-2023

Askolan kunnan tie- ja kevyenliikenteenväylien sekä torien talvihoidon alueurakat talvikaudelle 2022-2023

Hankintailmoitus

Askolan kunta hakee teiden-ja kevyenliikenteenväylien sekä torien talvikunnossapidon alueurakoitsijoita talvikaudelle 2022-2023. Alueurakka sisältää mm. talvella teiden-ja kevyenliikenteen väylien lumien auraukset, liukkauden torjunnat ym. tehtävät. Alueurakan tarkempi sisältö on kirjattu urakkaohjelmaan. Alueurakointiin liittyvät alueet on jaettu viiteen erilliseen osa-alueeseen jotka on esitetty karttoineen tarjouspyyntöasiakirjoissa. Palveluntuottaja voi tarjota alueurakkaa yhdestä, useammasta tai kaikista alueurakan osa-alueista. Alueurakan sopimukseen voi sisältyä joko yksi osa-alue, enemmän kuin yksi osa-alue tai kaikki osa-alueet. Sopimus on määräaikainen ajalla marraskuu 2022- toukokuu 2023. Lopullinen sopimuksen aloitusaika sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan ( alueurakoitsijan) välisessä alueurakkasopimuksessa. Hankinnan vertailuperusteena käytetään alueurakan osa-alue kohtaista tarjottua laskutyöurakkahintaa. Tarjoukset tulee jättää tarjouspyynnön liitteenä olevalla tilaajan tarjouslomakkeella. Tarjoajan tulee merkitä tarjouslomakkeella osa-alueen kohtaan kyllä sanan jälkeen x jos tarjoajaa kohdetta ja täyttää tarjouslomakkeen sen kohdan kaikki pyydetyt hinnat. Mikäli tarjoaja ei jotain osa-aluetta tarjoa tulee osa-alueen kohtaan merkitä ei sanan jälkeen x ja silloin osa-alueen hintalomaketta ei tarvitse täyttää. Alueurakan osa-alueen palveluntuottajaksi / alueurakoitsijaksi valitaan kelpoisuusehdot täyttävä halvimman laskutyöurakkahinnan tarjonnut tarjoaja.

Askola kaipaa tunnettuutta ja erottuvuutta

Kuntakuvaa tarkastellaan osana brändityötä

Askola kaipaa tunnettuutta ja erottuvuutta

Askolan kunnalla on meneillään brändityö, jonka tavoitteena on kunnan tunnettuuden parantaminen. Osana tätä työtä kunta toteutti kuntakuvatutkimuksen, joka tuo tietoa kehittämistyöhön. Tutkimuksessa todettiin, että Askolan pitää tuoda omaa erityislaatuaan nykyistä paremmin esiin.

Kuntakuvatutkimukseen vastasi 500 kuluttajaa, jotka asuvat Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Alueet valittiin peilaten nykyisen muuttoliikkeen suuntia. Lisäksi toteutettiin kunnan sisäinen itsearvio, johon vastasivat kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt sekä asukkaat. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

-Kuntakuvatutkimuksia toteutetaan tällä hetkellä erittäin paljon. Tämä liittyy siihen, että kunnilla on tarve erottautua jatkuvasti tiukentuvassa kilpailutilanteessa. Samaan aikaan muuttoliikkeen ehdot ovat monella tapaa ainakin joksikin aikaa muuttuneet koronan vaikutuksien myötä. Askola haluaa tarttua tilanteeseen tiedon pohjalta, toteaa Innolink Research Oy:n viestintä- ja tutkimuspäällikkö Etta Partanen.

Vastaajilta kysyttiin kiinnostavimpia kuntia Uudellamaalla pois lukien pääkaupunkiseudun suuret kunnat. Toiseksi kysyttiin houkuttelevaa kuntaa itäisellä Uudellamaalla. Askola tuli vain harvalle mieleen ensimmäisten uusimaalaisten kuntien joukossa: 11 kuluttajaa mainitsi Askolan, kun pyydettiin mainitsemaan ensimmäisenä mieleen tuleva kunta Uudellamaalla poislukien pääkaupunkiseudun suuret kaupungit. Eniten mainintoja saa Porvoo, sen jälkeen tasavahvasti Lohja, Hyvinkää, Kerava ja Kirkkonummi. Tarkennettaessa itäiseen Uusimaahan Askola on neljännellä sijalla.  Tässä vaiheessa vastaaja ei tiennyt tutkimuksen toteuttajaa.

Kun vastaaja saa tietää, että tutkimus on Askolan toteuttama, tilanne parantuu.  Kuluttajista 22 % tuntee Askolan kysyttäessä ja tietää, missä se sijaitsee. 42 % tietää vähintään, missä kunta sijaitsee. Runsas kolmannes ei tunne Askolaa lainkaan. Runsas kolmannes täysin satunnaisesta vastaajajoukosta on myös käynyt Askolassa.

-Etenkin kärkimielikuvan eli ensimmäisen mieleen tulevan kunnan kysyminen on armoton. Ensimmäiselle viivalle pääsevä kunta on vastaajan mielessä monella tapaa ainutlaatuinen, ja kuitenkin Askola saa näitäkin top of mind -mainintoja. Sijoitus parantuu, kun mukaan otetaan kaikki mainitut ja erityisesti, kun ajatus kohdistetaan itäiselle Uusimaalle. Autettu tunnettuus on paremmalla tasolla. Kuitenkin on todettava, että tunnettuutta tarvitaan merkittävästi lisää. Brändityö on siis paikallaan, ja tätä mieltä ovat myös vastanneet kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt, Partanen toteaa.

Luonnonläheinen ja turvallinen

Oleellinen osa kuntakuvaa ovat kunnasta mieleen tulevat asiat. Myönteisten, vastaajan itse antamien Askolan mielikuvien kärjessä ovat rauhallisuus, kauneus, luonto, läheisyys, pienuus, viihtyisä, maaseutu ja hyvä. Negatiivisissa mielikuvissa korostuvat pienuus, kaukaisuus ja tuntemattomuus.

Kun vastaajalle annetaan mielikuvia arvioitavaksi, ulkopuoliset vastaajat näkevät Askolan tavallisimmin  luonnonläheisenä, turvallisena, aitona ja lapsiystävällisenä.

-Kuitenkin nämä jäävät asteikon keskivaiheille, eli asteikolla 1-5 sinne 3,5 molemmin puolin. Vahvoja lukemia saadaan vain luonnonläheisyyden osalta, Partanen toteaa.

Viidennes muualla asuvista voisi varmasti tai mahdollisesti harkita Askolaa asuinpaikaksi. Kiinnostuneet arvostavat sijaintia suuriin kaupunkeihin nähden, maaseutumaista ympäristöä, edullisia asumiskustannuksia ja luonnonläheisyyttä.

Sisäisiä vastaajia eli asukkaita, kunnan työntekijöitä tai luottamushenkilöitä vastasi 112 kappaletta. Sisäiset vastaajat arvioivat kuntaansa pääsääntöisesti ulkopuolisia vastaajia laimeammin.

– Perusteina kritiikille mainitaan esimerkiksi liikenneyhteydet, palvelut sekä huoli lapsiperheiden ja nuorten tilanteesta. Vastaajia on kuitenkin vähän, voi tietysti miettiä, ovatko tyytyväiset jättäneet vastaamatta, Partanen pohtii.

Omat asukkaat esittävät avoimissa palautteissa runsaasti myös ideoita Askolan kehittämiseen. Askolan tunnettuuden parantamiseksi ehdotetaan esimerkiksi kunnan yleisten alueiden kuntoon laittamista, parhaiden puolien mainostamista nykyistä voimakkaammin, lapsiperheiden palveluiden parantamista, rehellistä ja huumorintajuista kuntamarkkinointia, sosiaalisen median hyödyntämistä, tapahtumien järjestämistä, asukkaista ja asumisviihtyisyydestä huolehtimista, nykyisten nähtävyyksien parempaa hyödyntämistä sekä ylipäätään positiivisten asioiden esiin tuomista. Varo iloista Askolaa -merkki saa useita kiittäviä palautteita.

 

Kehittäminen tärkeää

Kunnan elinvoimapäällikkö Heikki Pietarisen mielestä suunnitelmallinen brändityö on todella tärkeää kunnalle.

– Kuntakuvatutkimuksen nyt valmistuttua voimme vahvistaa niitä teemoja, joita arvostetaan. Toisaalta meillä on helpompi tarttua myös negatiivisiksi koettuihin asioihin, kun niitä tutkimuksen myötä on saatu tunnistettua. Kehittämismielellä tästä mennään eteenpäin.

Lisätietoja:

elinvoimapäällikkö Heikki Pietarinen, Askolan kunta, puh. 040 7109 100,

tutkimus- ja viestintäpäällikkö Etta Partanen Innolink Research Oy, puh. 040 770 3680,

 

Kunnanvaltuuston kokous 10.10.2022 klo 17

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Kunnanvaltuuston kokous pidetään Askolan kunnanvirastolla (Askolantie 30) maanantaina 10.10.2022 klo 17.00.

Kokousta on mahdollista seurata kunnantalolla. Kokouksen asialista on nähtävänä neljä päivää ennen kunnan kotisivuilla osoitteessa www.askola.fi/pöytäkirjat. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 14.10.2022 alkaen.

Sanna Kurki, valtuuston puheenjohtaja

Esityslista