Askolan sosiaalitoimi hakee tukiperheitä ja tukihenkilöitä lapsille ja nuorille.

Askolan sosiaalitoimi hakee tukiperheitä ja tukihenkilöitä lapsille ja nuorille.

Tukihenkilö tapaa lasta sopimuksen mukaan toimien vastuullisena ja turvallisena aikuisena. Tukiperheenä toimiessa lapsi viettää sovitut viikonloput tukiperheessä.

Saat korvauksen tekemästäsi työstä sekä kulukorvauksen. Soita ja kysy lisää!

Perheohjaaja Satu Paronen, 040 7109115

Kuuleminen terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen vireilläolosta/ Porvoon kaupunki

Kuulemistilaisuudella tarkoitetaan viranomaisen asianosaiselle varaamaa mahdollisuutta ennen päätöksentekoa esittää mielipiteensä asiasta sekä antaa kirjallinen vastineensa sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Ilmoituksen tiedot

Ympäristöterveydenhuolto on vastaanottanut Ilmoituksen koskien toiminnan olennaista muuttamista, Tammenterhon päiväkoti, Juornaankyläntie 59, 07580 Askola. Ilmoitus Dnro 1002/35/2019 on saapunut ympäristöterveydenhuoltoon 26.11.2019. Ilmoitusta on täydennetty 13.12.2019.

Lisää kuulemisesta:

https://www.porvoo.fi/kuuleminen-terveydensuojelulain-13-n-mukaisen-ilmoituksen-vireillaolosta

MATKAHUOLTO ETSII UUTTA ASIAMIESTÄ ASKOLAAN

MATKAHUOLTO ETSII UUTTA ASIAMIESTÄ ASKOLAAN.

Nykyisen asiamiehen Johanna Lepän siirtyessä työurallaan eteenpäin, tulee yrittäjävetoinen palvelupisteen ylläpito Askolassa mahdolliseksi uudelle yrittäjälle 1.5.2020 alkaen.

Lisätietoja asiamiehen tehtävästä antaa Aina Karja, Matkahuolto puh. 040-135 6230, aina.karja(at)matkahuolto.fi

LAINEEN VESILÄMPÖ KY ON TAMMIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

LAINEEN VESILÄMPÖ KY ON TAMMIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 300 yrityksen joukosta. Tällä kertaa vuorossa on Laineen Vesilämpö Ky, joka on pitkään toimineena yrityksenä tullut jo monille kuntalaisille tutuksi.

Laineen Vesilämpö Ky on yksi pisimpään kunnassa yhtäjaksoisesti toimineista LVI-alan yrityksistä. Se on perustettu vuonna 1964 nimellä Vesijohtoliike Yrjö Laine ja yrityksen nykyinen nimi on ollut käytössä vuodesta 1976 alkaen. Vanhempiensa Yrjö ja Anni Laineen LVI-yrityksen oppeja noudattaen ja sieltä jo nuorella iällä työkokemusta hankkien, on Esa yhdessä vaimonsa Tuijan kanssa jatkanut yrityksen toimintaa menestyksekkäästi. Vetovastuu yrityksestä siirtyi Tuijalle ja Esalle vuonna 1991. Asiakaskunta on kasvanut Askolassa vuosien varrella varsin laajaksi ja löytyy perheitä, jotka ovat asiakkaana jo kolmannessa sukupolvessa. Palveluakin saa jo kolmannessa polvessa, sillä Juha ja Joonas Laine jatkavat perheyrityksen toimintaa.

Esa valmistui LVI-insinööriksi vuonna 1983 ja hän tuntee alan eri aikakausien tekniikan perinpohjaisesti. Monista muista LVI-alan toimijoista poiketen yritys on pystynyt tarjoamaan vielä nykyisinkin monipuolista palvelua esimerkiksi öljypoltinhuollossa, sekä pienille että suurille toimijoille. Suurista LVI-alan ketjuista poiketen yritys on palveluiltaan erityinen mm. siksi, että varastosta löytyy uuden tekniikan lisäksi osia myös vanhempiin laitteisiin. Varaosamarkkinoiden osalta maailma on muuttumassa niin, että yhä suurempaa osaa tuotteista ei löydy enää tukkureidenkaan varastoista, vaan ne tulevat valmistajilta jopa Suomen ulkopuolelta, ja varaosien saaminen kestää useamman vuorokauden. Tuotemallistotkin uusiutuvat ja vaihtuvat nykyisin tiuhaan.

Koko ala on muutoinkin murroksessa ja kilpailu on kiristynyt, joten monipuolinen ja moderni palvelutarjonta on ollut hyvä perusta kasvaa. Toisaalta uusien kilpailevien LVI-alan yritysten ilmestyminen markkinoille on mahdollistanut myös verkostoitumisen ja yhteistyön suurempien ja pitkäkestoisten urakoiden hoidossa. Rakennusalan suhdanne on ollut pitkään hyvä ja askolalaisiin uudiskohteisiin on riittänyt hyvin muuttajia viime vuosina. Nykyhetkeen voidaan siis olla kaiken kaikkiaan tyytyväisiä.

Nykyisin Laineen Vesilämpö Ky:n töistä osa on Askolan ulkopuolella muualla Uudellamaalla ja asennustöitä tehdään usein askolalaisten rakennusliikkeiden aliurakoitsijana. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään pääasiassa Askolan ja Porvoon alueen asiakkaille, Askolan kunnan ollessa merkittävä työllistäjä. Viime vuosina toiminnan luonne on muuttunut nopeatempoisemmaksi, joten toimitusvarmuus ja huoltopalvelujen nopea saatavuus asiakkaan kohteeseen ovat Laineen Vesilämpö Ky:n ehdoton kilpailuvaltti.

Perheyrityksen vetäjinä Tuija ja Esa Laine voivat todeta olevansa hyvin tyytyväisiä siihen, että perheen molemmat pojat Joonas ja Juha ovat tulleet mukaan toimintaan jo nuorina, kehittäen toimintaa edelleen. Uusina palveluina mukaan ovat tulleet esimerkiksi LVI-suunnittelu ja kiinteistönhoito. Perheyrityksen kahdeksanhenkisen tiimin jäsenenä on myös tytär Jenni, joka auttaa Tuijaa laskutus-, kirjanpito- ja muissa konttoritöissä oman työnsä ohella.

Laineen Vesilämpö Ky:n toimipiste löytyy Vakkolasta Kauppatieltä, jossa yrityksellä on omat konttori- ja varastotilat, palvellen siellä sekä kotitalouksia, yrityksiä että julkisia kiinteistöjä.

KUVA: Laineen Vesilämpö Ky:n toimitiloissa, Askolan Vakkolassa – (vas.) toimitusjohtaja Esa Laine vastaanottaa kunniakirjan Askolan kunnanjohtaja Jouni Martikaiselta, Joonas Laineen todistaessa tapahtumaa.   Kuva Marko Tiirinen

 

Asiointi- ja palvelukuljetus keskiviikkoisin klo 8.00 – 15.45 välillä

Askolan kunnan järjestämällä asiointi- ja palvelukuljetuksella pääsee asioimaan ja osallistumaan Askolan kunnan alueella keskiviikkoisin klo 8.00 – 15.45 välillä.

Liikennöinti toteutetaan kokeiluna vuoden 2020 loppuun.

Palvelulinja ajetaan kolmena eri reittinä:

  1. lenkki: Särkijärvi – Juornaankylä, meno 8.00-9.15,  paluu 12.00-13.15
  2. lenkki: Onkimaa – Korttia,  meno 9.15-10.30,  paluu 13.15-14.30
  3. lenkki: Vahijärvi – Monninkylä,  meno 10.30-11.15,  paluu  14.30-15.45

Asiointi- ja palvelukuljetus on tarkoitettu ensisijaisesti yli 65-vuotiaille askolalaisille, mutta sitä ovat tervetulleita käyttämään muutkin asiointikyydin tarpeessa olevat kuntalaiset.

Kyytitilaukset tulee tehdä kyytiä edeltävänä päivänä klo 17 mennessä numerosta 0400 486 515. Kyytiä tilaavien kannattaa huomioida, että ajoreitit suunnitellaan tilausten perusteella usean henkilön toiveiden mukaan. Tällöin kannattaa varautua joustamaan hakuajassa, noin 15 – 30 min. On muistettava myös kertoa jo kyytiä varatessa, mikäli on sovittu aika esim. lääkärille, kampaajalle tai ryhmätoimintaan, jolloin aikataulut suunnitellaan siten, että paikalle ehtii ajoissa.

Kyydin hinnat yli 65-vuotiaille askolalaisille, sekä muille matkustajille Askolan alueella on 3 euro / suunta. Vanhemman mukana matkustavalta alle kouluikäiseltä ei peritä maksua, kuitenkin yksin matkustava lapsi maksaa 3 euroa/suunta iästä riippumatta

Asiointi- ja palveluliikennettä operoi Taxi Peussa Oy.

Vuoden uusmaalaiset yritykset 2020: Bluefors, Kattotutka ja Sensible4

Uusmaalaiset yritykset palkittiin kolmessa sarjassa.

Vuoden 2020 tuotannollinen yritys on helsinkiläinen Bluefors, yksi maailman johtavista tieteellisten jäähdyttimien valmistajista.

Vuoden 2020 palveluyritys on askolalainen Kattotutka. Valtakunnallinen perheyritys myy kattopalveluita ja -tuotteita yli 25 vuoden kokemuksella.

Vuoden 2020 start up on Sensible4: itse ajavien autojen ohjelmistojen ja robotiikan uranuurtaja.

Vuoden uusmaalaiset yritykset 2020

Askolassa sijaitsevalle Huuvari-Särkijärvelle kyläpalkinto ja kunniataulu

Vuoden 2020 uusmaalainen kylä on Huuvari-Särkijärvi, joka sijaitsee itäisellä Uudellamaalla Askolassa. Aktiivisten ja talkoohenkisten kyläläisten työtä ohjaa oma kyläsuunnitelma.

Yhteistuumin kylälle on saatu muun muassa pyörätie, lintutorni ja yhteinen kokoontumispaikka. Kulttuuri- ja urheilutapahtumat houkuttelevat kävijöitä myös kauempaa.

Uusmaalainen kylä ja kaupunginosa palkitaan vuorovuosin. Tunnustus annetaan hyvän asuinympäristön vaalijalle.

Palkinnosta kiittämässä Satu Snirvi ja Pia Lindberg Huuvari-Särkijärvi kyläyhdistyksestä – Kuva Anni Levonen –

Uudenmaan liitto on tehnyt palkitusta Huuvari-Särkijärvi kylästä mainion videon:

https://www.youtube.com/watch?v=SWjTNOuhA5Y

Vuoden 2019 kylän kunniataulu luovutettiin Huuvari-Särkijärven kyläjuhlissa Jukolassa 5.1.2020.

Kuva Maaret Räsänen