ASKOLAN APTEEKKI ON HUHTIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 300 yrityksen joukosta. Huhtikuussa on vuorossa Askolan apteekki, joka on helmikuusta 2020 alkaen apteekkari Ilona Haikalan toimesta apteekkitoimintaa kunnassamme jatkava yritys. Apteekkipalvelujen merkitys korostuu poikkeuksellisena aikana, jota nyt elämme.

Apteekkitoimintaa on Askolassa ollut kuitenkin jo pitkään, sillä ensimmäisen apteekin kuntaan perusti proviisori Lasse Vallasvaara vuonna 1949. Myös Pukkilan apteekkipalvelut ovat kuuluneet pitkään Askolan apteekin vastuualueeseen ja ns. lääkekaappipalvelu muuttui 1990-luvulla Pukkilan sivuapteekiksi laajentaen pukkilalaisten palveluja.

Apteekkitoimintaa harjoittavien yrittäjien toimintaa ohjaa Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Apteekkiliikettä saa lääkelain mukaan harjoittaa apteekkiluvalla, joka voidaan myöntää vain laillistetulle proviisorille. Apteekkiluvat jaetaan kuntiin niiden väestöpohjan mukaan ja yhtä lupaa hakee usein suurempikin joukko proviisoreita, joista Fimea valitsee toiminnan jatkajat. Askolankin apteekkilupaa haki suuri joukko proviisoreita, joista nuorin hakija Ilona Haikala (42 v.) valikoitui apteekkitoiminnan jatkajaksi. Yritystoiminta apteekkialalla poikkeaa menettelytavan vuoksi suuresti muusta tuntemastamme liiketoiminnasta. Sääntelystä on kuitenkin hyötyä ja siitä hyötyvät etenkin pienet kunnat, joissa Fimea varmistaa palvelujen saatavuuden. Apteekkien asiakkaista suurimman osan muodostavat yksityishenkilöt, mutta myös kunnat ovat suuri ja merkittävä asiakasryhmä esimerkiksi vanhuspalveluiden osalta.

Apteekkipalvelut ovat meille kaikille tuttuja ja usein apteekissa asioidessamme meitä palvelevat proviisorin lisäksi lääkealalle yliopistoissa koulutetut farmaseutit sekä alaa opiskelevat harjoittelijat. Apteekeissa työskentelee usein myös lääketeknikoita, joita valmistuu ammattioppilaitoksista. Suomessa proviisorit valmistuvat Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta. Farmaseuteista on tällä hetkellä Suomessa pulaa ja työllistymismahdollisuudet ovat alalla hyvät. Apteekit työllistävät merkittävissä määrin välillisesti myös muiden alojen yrityksiä, kuten esimerkiksi logistiikka- ja ICT-alan toimijoita.

Askolan apteekin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat lääkealan tukkuliikkeet, jotka maahantuovat suurimman osan lääkkeistä sekä lääketehtaat, joita toimii varsin menestyksekkäästi myös Suomessa. Alan tutkimus- ja kehitystoiminta on maailmanluokkaa ja Ilona Haikala näkeekin, että maassamme voisi olla vieläkin enemmän lääkealan kotimaista tuotantoa ja työpaikkoja. Lääkkeiden lisäksi apteekki myy myös muita tuotteita ja palveluita.

Askolan apteekin tuoreimpia palvelu-uudistuksia on lauantain aukiolo, jota monet asiakkaat ovat kiitelleet. Epidemia-aika on tuonut uutena palveluna kotiinkuljetusmahdollisuuden sekä mahdollisuuden hakea etukäteen tilatut ostokset apteekin parkkipaikalta omalla autolla. Ilona Haikala esittääkin toiveen asiakaskunnalleen ja rohkaisee kaikkia antamaan palautetta apteekin kaikista palveluista ja tuoteryhmistä. Näin voimme yhdessä kehittää hyviä apteekkipalveluita Askolassa vieläkin paremmiksi.

Merkittävä uudistus on myös se, että Askolan apteekki alkaa tarjota askolalaisille Matkahuollon palveluita. Paketit ja vaikkapa passit saa tulevaisuudessa noutaa apteekista.

Kuvassa apteekkari Ilona Haikala/ kuvaaja Marko Tiirinen

Pururadan tehtäväpisteet

Kirkonkylä pururadan varrelta löytyy nyt muutama tehtäväpiste lenkin piristykseksi.

Tehtäväpisteet on merkitty maastoon lippunauhoin ja ohjelapuin. Niiden sijainti näkyy myös oheisesta kartasta.

Suuntaa-antava kartta löytyy Mäntyrinteen kohdalla olevalta puupenkiltä.

ASKOLAN KUNTA JULISTAA HAETTAVIKSI TOIMINTA-AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA JÄRJESTÖILLE

ASKOLAN KUNTA JULISTAA HAETTAVIKSI TOIMINTA-AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA JÄRJESTÖILLE

Yleis- ja kohdeavustuksia voivat hakea Askolassa toimivat seurat ja yhdistykset. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kotisivujen www.askola.fi kautta. Hakemukset tulee täyttää 31.5.2020 mennessä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ei tarvitse olla hyväksytty seuran/yhdistyksen kevätkokouksessa.

Hakulomake

 

Hakulomakkeet: kesätyöpaikat, kesätyöseteli/ Yritysseteli ja Pohjanpellon apurahat

KESÄTYÖPAIKKOJA
Haemme maauimalan valvojia ja hoitajia Palvelukeskus Mäntyrinteelle kesätöihin. Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella kotisivujen www.askola.fi kautta. Hakemukset tulee täyttää 30.4.2020 mennessä. Valinnat tehdään ehdollisina koronatilanne huomioiden.

Hakulomake

 

KESÄTYÖSETELI/ YRITYSSETELI
Kesätyöseteli myönnetään kesätyön hakemiseksi yrityksiltä/yhdistyksiltä/yksityishenkilöiltä. Yritysseteliä voivat hakea
askolalaiset 4H-yrittäjät. Seteleitä myönnetään vuosina 2001-2004 syntyneille askolalaisille nuorille.
Yhteensä seteleitä jaossa 10 kpl. Lisätietoja ja hakulomake löytyy kotisivuilta www.askola.fi.

ASKOLAN KUNNAN KESÄTYÖSETELIHAKEMUS V2020

YRITYSSETELIN HAKULOMAKE

Setelien Käyttöehdot V2020

 

VEIKKO POHJANPELLON APURAHAT
Veikko Pohjanpellon säätiöltä apurahoja voivat hakea Askolan lukion askolalaisina suorittaneet ylioppilaat, jotka harjoittavat opintojaan jossakin yliopistossa tai tiede / taidekorkeakoulussa. Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella kotisivujen www.askola.fi kautta. Hakemukset tulee täyttää 12.6.2020 mennessä.

Hakulomake

Jakoperusteet

REX NORDIC OY ON MAALISKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 300 yrityksen joukosta. Maaliskuussa on vuorossa Rex Nordic Oy, joka on vuodesta 2016 alkaen Askolassa toiminut ilman lämmitys- ja jäähdytyskaluston suunnitteluun ja maahantuontiin erikoistunut kasvuyritys.

Rex Nordic Oy:n pääkonttorin yhteydessä Askolassa toimii yrityksen tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö sekä keskusvarasto. Viime vuosina noin 30%:n vuosittaiseen kasvuun yltäneellä yrityksellä on toimintaa Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi Isossa-Britanniassa. Omaan suunnitteluun perustuvista tuotteista pääosa teetetään Etelä-Koreassa, jossa on käytössä merkittävän suuri tuotannollinen resurssi. Yhtiön päätuoteryhmä ovat infrapunatekniikkaan perustuvat dieselkäyttöiset ilman lämmittimet sekä jäähdyttimet ja ilmastointilaitteet. Rex Nordic Oy:n valikoimissa olevia laitteita käytetään hyvin monenlaisten sisätilojen ilman hallintaan ja tuotteiden vahvuutena on, että erittäin puhtaan palamisen vuoksi palokaasujen poistoputkia ei tarvita ja tuotteissa voidaan käyttää myös biodieseliä. Rex Nordic Oy:n asiakkaita ovat teknisen kaupan jälleenmyyjät Suomessa ja ulkomailla.

Yritys ehti toimia muutaman vuoden perustamisensa jälkeen Sipoossa, josta muutettiin parempiin ja suurempiin tiloihin Askolaan vuonna 2016. Muuttopäätökseen vaikutti Askolan erinomainen logistinen sijainti. Yhtiön toiminnalle tärkeitä ovat satamat Vuosaaressa ja Kotkassa sekä erinomaiset tieyhteydet molempiin satamiin. Meri- ja tierahdin kustannukset ovat Askolassa matalat verrattuna moneen muuhun kuntaan Uudellamaalla. Rex Nordic Oy:n toimitusjohtaja Olli Kuusela pitää erittäin tärkeänä kilpailuvalttina myös sitä, että seudulta on saatavissa erinomaisen osaavaa työvoimaa kansainvälisesti toimivan ja nopeasti kasvavan yrityksen tarpeisiin. Myös alihankintaverkosto on tärkeä ja yhtiöllä on mm. metallialan alihankkija pääkaupunkiseudulla.

Rex Nordic Oy tekee oppilaitosyhteistyötä Porvoon Haaga-Helian kanssa ja kokemukset markkinoinnin ja myynnin projekteista ovat olleet hyviä. Yritys on myös palkannut vuosittain kesätyöntekijöitä – tosin tänä vuonna tilanne saattaa siltä osin olla hieman poikkeava. Toimitusjohtaja Olli Kuuselan näkemyksen mukaan voidaan olettaa, että koronakriisi jää kohtuullisen lyhytkestoiseksi, eikä siitä aiheudu kovin suurta muutosta yrityksen toimintaan pidemmällä aikavälillä. Rex Nordic Oy:n laitteiden kysyntään vaikuttaa erityisesti sää ja lämpötilat. Sekä lämmitystä että jäähdytystä tarvitaan joka vuosi. On tietysti luonnollista, että nykytilanteella on vaikutusta kaikkien yritysten kassavirtaan, mutta tässä tilanteessa kannattaa katsoa tämän hetken yli ja nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Olli Kuuselan mukaan Rex Nordic Oy:lläkin on tulossa uusia avauksia markkinoilla ja tuoteryhmissä ja niistä kuulemme varmaan lisää myöhemmin.

Kuva: Rex Nordic

 

Askolan kunnan sosiaalitoimi on koronatilanteen vuoksi siirtynyt etätyöskentelyyn. Yhteydenotot työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostilla

Päivystyspuhelin 040 7750 803 arkisin klo 9-15

 

Erityissosiaaliohjaaja Rea Gomes p.040 5811 685

Erityissosiaaliohjaaja Titta Härkänen p. 040 7109 232

Erityissosiaaliohjaaja Susanna Kortelainen p. 040 7109008

Lapsi- ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijä Mire Seppälä p. 040 0532 363

Lapsi- ja perhepalveluiden sosiaaliohjaaja Jenni Jokipaltio-Jalonen p. 040 7109 118

Perheohjaaja Satu Paronen p. 040 7109 115

Perheohjaaja Soile Jokivalli p. 040 7109 120

 

SÄHKÖPOSTI :

Hakemukset ym. muut postit voit laittaa sosiaalitoimen sisäänkäynnin vieressä olevaan postilaatikkoon tai terveyskeskuksen sisäänkäynnin vieressä olevaan postilaatikkoon. Postilaatikot tyhjennetään joka arkipäivä.