TIEDOTE SÄRKIJÄRVEN ALUEEN ASUKKAILLE/ Vedenjakelu keskeytyy

TIEDOTE SÄRKIJÄRVEN ALUEEN ASUKKAILLE

Vedenjakelu keskeytyy sähköntoimituksen keskeytyksen vuoksi

 Maanantaina 1.4.2019 klo 9.00 – 12.00 ja 13.30-15.30

Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa!!

Tarkempi alue löytyy täältä:

https://www.askola.fi/wp-content/uploads/2017/05/A0_VESI_231209_TA5_mk5000-1-Liite-5.pdf

Lisätietoja:

040-5123251/ vesilaitoksen hoitaja

 

ASKOLAN KUNNAN PELTOMAIDEN VUOKRAUS

Askolan kunta vuokraa peltoja 1.5.2019 – 30.4.2022 väliseksi ajaksi ensisijaisesti aktiiviviljelijöille ja tukien vuokrauksen ehtona on niiden ottaminen maataloustukihaussa käyttöön.

Kirjalliset sitovat tarjoukset on jätettävä kunnantoimistoon suljetussa kirjekuoressa 12.4.2019 klo 12.00 mennessä. Tarjouksessa ilmoitetaan summa €/ha.

Perustuen hallinta-aika vastaa vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa ja ne vuokrataan yhdessä peltojen kanssa. Tukioikeudet palautuvat vuokra-ajan päätyttyä maanomistajalle.

Kaikki lohkot eivät ole oikeutettuja tukiin, tarkemmat tiedot lohkoista löytyvät karttojen yhteydestä. Lohkon hukkakauratiedot perustuvat hukkakaurarekisteriin. Rekisteri perustuu suurelta osin viljelijöiden omaan ilmoitukseen. Lohkon viljelijä on velvollinen ilmoittamaan viranomaiselle havaitsemastaan hukkakaurasta viljelemillään lohkoilla.

Lisätietoja:

tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400-775527 tai hallintosihteeri Maina Anttilainen, puh. 040-7109 104.

Peltovuokratarjous 2019

Peltovuokratarjouslomake

 

ASKOLAN KUNTA JULISTAA HAETTAVIKSI AVUSTUKSET

ASKOLAN KUNTA JULISTAA HAETTAVIKSI SEURAAVAT AVUSTUKSET:

LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURUTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET MUKAAN LUKIEN AVUSTUKSET NUORISOKAHVILA- JA NUORTEN ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTAAN SEKÄ MUUT AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE, JÄRJESTÖILLE (mm. kyläyhdistykset, veteraanijärjestöt)

Yleis- ja kohdeavustuksia voivat hakea Askolassa toimivat seurat ja yhdistykset. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kotisivujen www.askola.fi kautta. Kaikki hakulomakkeet ovat saatavissa tarvittaessa myös paperisina kunnan palvelupisteestä. Hakemukset tulee täyttää 12.5.2019 klo 12.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Yleis- ja kohdeavustuksia voivat hakea Askolassa toimivat seurat ja yhdistykset. Avustusten jakamisessa noudatettavat periaatteet voi tarkistaa sivistyslautakunta 15.3.2016 § 10.

Sivistyslautakunta 15.3.2019

Muiden avustusten jakamisessa noudatettavat periaatteet kunnanhallitus 13.2.2013 § 44.

Kunnanhallitus 13.2.2013

Täytä hakemus tästä

https://link.webropolsurveys.com/S/722A7918A0A306A5

 

INFOA ELINVOIMATOIMINNOISTA      

INFOA ELINVOIMATOIMINNOISTA                                                                           maaliskuu 2019

Askolassa uusi elinvoimapäällikön toimi alkoi elokuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. Tointa hoitaa Ari Forsberg osa-aikaisena eli 20 tuntia/viikko. Nyt on paikallaan informoida muutamista keskeisistä asioista, mitä on tehty tai tullaan tekemään. Todettakoon heti aluksi, että Askolan kunnan elinkeinotoimikunnassa, jossa on edustajia eri puolueista sekä maatalousyrittäjistä että Askolan Yrittäjät ry:stä, on kokouksissa käyty ja tullaan käymään  elinvoimahankkeen asiat läpi.

Askolan kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisohjelma

Ensimmäisiä toimenpiteitä elinvoimapäällikön pestissä oli tehdä Askolan kuntaan elinkeinotoimen kehittämisohjelma. Tavoitteena oli nivoa kehittämisohjelma juuri valmistuneeseen Askolan kuntastrategiaan, joka oli kunnanvaltuustossa hyväksytty. Ohjelman tuli olla selkeä, helppo ymmärtää ja sisältää mitattavissa olevat tavoitteet (tehty vuodelle 2019) sekä toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Kehittämisohjelman sisältö tarkistetaan vuosittain kunnan talousarvioprosessin yhteydessä. työstin ohjelman tiiviissä yhteistyössä Askolan yrittäjien kanssa ja se hyväksyttiin viime vuoden loppupuolella.

https://www.askola.fi/wp-content/uploads/2018/12/Elinkeinotoimintojen-kehittamisohjelma-Askolan-kunta-2018.pdf

Klash-haastekilpailu – ”Askola kartalle” – ongelman hahmotus

Viime vuonna osallistuimme valtakunnalliseen Klash –haastekilpailuun, jossa voittajille luvattiin asiantuntija-apua ilmaiseksi sekä jopa miljoonaan euroon asti rahaa haasteeseen liittyvän hankkeen toteuttamiseen. Haasteen tuli olla ongelma, johon kunnassa ei ole löytynyt ratkaisua. Ja tulevan ratkaisun tulee olla monistettavissa vastaavan ongelman omaaviin kuntiin. Haasteita tuli 77 ja kuntia osallistui kilpailuun 65. Askola esitti haastehankkeen, joka liittyi kahteen kolmesta teema-alueesta: Ihmisten hyvinvointi ja Taloudellinen hyvinvointi. Yksilöitynä hanke oli: ”Askolan kunnalla on tarjolla edullisia yritystontteja. Ongelma on, miten saada viestiä vietyä pääkaupunkiseudun potentiaalisille asiakkaille, miten tarjonta kohtaisi kysynnän. Esim. PK-yrityksillä on nyt suuriakin ongelmia löytää vapaita tontteja”. Tein monisivuinen yksilöidyn, perustellun esityksen. Yhteistyökumppaneina olivat PointCollege – oppilaitoksen (1.1.2019 alkaen Careeria) asiantuntijoita sekä Askolan Yrittäjät ry.  loulukuun puolessa välissä saimme tiedon, että jatkoon menivät Janakkala, Joensuu ja Vantaa.

Kirjoitin Klash-asiasta pitkästi, koska se sisältää yhden Askolan keskeisen ongelman – Tunnettuisuusongelman sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamisongelman tonttimynnissä. Tämän takia olemme ryhtyneet toimenpiteisiin. Työ on pitkäjännitteistä ja se on tehtävä päämäärätietoisesti.

Merkittäviä yhteistyösopimuksia

Kilpailutimme viime vuoden lopulla omakoti- ja yritystonttimarkkinointien hoitamiset, kummatkin erikseen. Tavoitteena on saada uutta puhtia, ideoita ja ajatuksia kunnan tonttien markkinoimiseksi. Yli vuosi on kulunut aikaa viimeisestä tonttikaupasta. Kilpailutukset, kummatkin, voitti Porvoon Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy. Yrityksen kanssa Askolan kunta teki alkuvuodesta sopimuksen vuodeksi 2019. Tuore yhteistyö on aloitettu. Haemme myös ns. ketjuetua, koska OP-Kiinteistökeskuksia on useita. Olemme uusineet kunnan nettisivujen tontti-informaatio sivuja jo muutamaan otteeseen selkeämmiksi. Esittely- ja markkinointimateriaalia työstetään. Suunnitteilla on tonttien ilmakuvaukset keväällä.

http://www.askola.fi/etusivu/asuminen-yrittaminen/tonttitarjonta/

Suunnittelimme jo viime vuoden syksyllä uudistusta yritysneuvontapalveluihin. Tavoitteena on antaa mahdollisimman hyvää palvelua niin uusille, alkaville yrityksille kuin jo toiminnassa oleville yrityksille. Uudeksi yhteistyökumppaniksi valikoitui ProAgria Etelä- Suomi, Uusimaa. Heidän palvelukonseptinsa varsinkin Askolan tyyppisessä maaseutukunnassa sopii hyvin. Heillä on mahdollisuus hoitaa neuvontatyöt joustavasti, asiakkaiden tarpeen mukaan. Askolan kunta teki yhteistyösopimuksen vuoden 2019 alussa. Sopimus on tulosperusteinen eli tehdyistä töistä maksetaan. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja alkuvuodesta on jo Askolaan perustettu uusia yrityksiä.

https://www.askola.fi/wp-content/uploads/2019/01/ProAgria-yritysneuvontapalvelut-Askolassa.pdf

Kehittämisyhtiö Posintra Oy:n kanssa haettiin muutosta aiempaan yhteistyösopimukseen. Pääpaino siirrettiin seudulliseen edunvalvontaan. Askolan kunnan ja Posintran välinen palvelusopimus on valmisteilla. Se sisältää elinkeinoelämän edunvalvontapalvelut. Näillä pyritään vaikuttamaan mm.  maakuntasuunnitteluun, pk-seudun kasvupalvelujen kehittämiseen. Vuorovaikutteisilla Posintran vetämillä yhteistyöfoorumeilla, tapaamisilla, tarkastellaan elinkeinoelämän kehittämisen suuntaa, kehittämistarpeita ja tavoitteita. Elinvoimapäällikkö on osallistunut Askolan kunnan edustajana tilaisuuksiin (kuten myös ELY-keskuksen järjestämiin aluekehittämistilaisuuksiin). Posintran kanssa tehtävä palvelusopimus mahdollistaa myös erikseen tilattavia palveluista, joista on erillinen hinnasto.

Meillä kunnassa on myös käytössä elinvoimapäällikön oma verkosto, jos tarvitaan neuvoja tai vaikkapa toteutuksia esimerkiksi yrityskauppatilanteisiin. Kaikki asiakassuhteet hoidetaan luottamuksella.

Askolan kunnan nettisivut – ”Tule mukaan Askolan tarinaan” -nettiesite

Askolan kunnan nettisivujen sisältöä on kehitetty. Eräs esimerkki Askolan yrittäjien kanssa yhteistyössä ideoitu Matkailu & Nähtävyydet -osio lisättiin nettisivuille   – http://www.askola.fi/etusivu/asuminen-yrittaminen/matkailu-nahtavyydet/ .

Kunnan nettoísivuja on myös kehitetty. Täysin uutta on e-esite (virtuaalinen esite Askolan kunnan nettisivuille). Tänä päivä on tärkeää olla nettisivuilla esite, enää ei printattu esite riitä. Näin voi esite kulkea mukana vaikkapa älypuhelimella esitettynä. Lisäksi painettua on hankala uusia ilman isohkoja kustannuksia. Nettiesitettä voidaan muokata milloin vaan. Tein esitteen entisen pohjalta ja sisältö tarkistettiin hallintokunnittain. Nyt on tehty yksi versio ”Tule mukaan Askolan tarinaan”. Lisäksi on mahdollisuus tehdä vielä 4 erilaista, eri teemoilla. Asia etenee parhaillaan.

https://app.artcloud.fi/askolan-kunta/esite-2018/

Askolan kuukauden yrittäjä

Askolaisten yrittäjien esille nostamiseksi päätettiin vuoden 2019 alussa valita kuukauden Askolalainen yritys. Valinta kohdistuu pääasiassa äskettäin perustettuun tai muutoin esillä olleeseen yritykseen. Yrityksen valitsevat kunnanjohtaja ja elinvoimapäällikkö, joka tekee myös jutut ja esittelyt mm. nettisivuille ja lehtiin. Ensimmäiseksi kuukauden yritykseksi valittiin Tuorilan Kotileipomo. Suosittu, perinteinen yksityisyritys, jonka tuotteet ovat suosittuja. Yritys laajensi viime vuonna ja perusti kahvilan Porvooseen. Kauppatorilla ovat olleet jo vuosikausia. Tässä muutama perustelu. Iso merkitys valinnalle oli myös yrityksen huikea näkyvyys Mielensäpahoittaja-sarjan ensimmäisessä jaksossa – katsojia oli tammikuussa MTV3:ssa noin 700 000. Lehtien lisäksi laitoin tarinaa asiasta twitteriin ja sekin keräsi tykkäyksiä helmikuussa noin 1 600. Askolaa tuotiin näinkin vahvasti ns. kartalle, esiin.

https://www.askola.fi/etusivu/asuminen-yrittaminen/kuukauden-askolalainen-yritys/

Maaliskuun yrittäjä on tarkoitus valita lähipäivinä. Siitäkin tulee taas näkyvät jutut.

Yhteistyöverkosto

Eräs merkittävä tehtävä elinvoimapäälliköllä on luoda yhteistyöverkosto. Luomista on helpottanut se, että olen voinut nopeassa tahdissa hyödyntää entisiä verkostoja ja yhteyksiä. Kehittämisyhtiössä työskennellessäni Kuuma-kuntien alueella tulivat lähikuntien toimijat tutuiksi. Esimerkiksi Mäntsälän Yrityskehityksen kanssa tehtiin jo yli 10 vuotta sitten yhteistyötä, samoin ProAgria Uusimaan ja Posintran kanssa.  Tätä olemme nyt jatkaneet. Kaupunkikeskustojen emeritus kehittäjänä olen ollut mentoroimassa ja kertomassa Jyväskylän kävelykeskustasta esimerkkinä monissa kaupungeissä ympäri maata jo toistakymmentä vuotta sitten tämäkin. Yhteydet ovat vielä olemassa moniin kuntiin.

Yhteydet paikallislehtiin on tärkeää – Uusimaa ja Itäväylä ovat kirjoittaneet juttujamme. Entisenä yrittäjänä on ollut luontevaa heti rakentaa yhteistyösuhteita Askolan yrittäjiin. Yrityksiä on runsas 300, joten tämä työ on jatkuvaa. Askolan Yrittäjät ry:n kanssa olemme toimineet alusta alkaen tiiviisti. Viime marraskuussa oli meidän järjestämä yleisluontoinen, avoin Kuntapalaveri. Tälle vuodelle olemme sopineet myös yhteisten teematapaamisten järjestämisestä muutaman kerran vuodessa

Ylikunnallista yhteistyötä olemme rakentaneet Silmu ry:n johdolla. Juuri rahoituksen varmistaneessa hankkeessa on mukana kuntia ja yhdistyksiä Porvoosta – Lahteen, pitkin kulttuurihistoriallista Porvoonjokilaaksoa. Askolan Hiidenkirnut sijoittuvat myös tuolle alueelle. Tavoitteena on jalostaa reitistöä, josta voisi syntyä matkailullisestikin hyviä kohteita, vaikkapa yritystoimintaa. Porvoossa on noin miljoona kävijää vuodessa, joten siitä voisi osan saada Vanhan Porvoon lisäksi käymään vaikkapa Askolassa. Vuoden päästä on tästäkin enemmän informoitavaa. Porvoon matkailutoimen kanssa olemme myös ottamassa ensimmäisiä askelia yhteistyöstä liittyen tiedottamiseen. Kohtapuolin on siitäkin hieman kerrottavaa.

Oppilaitos Careerian (entinen Point College ja Edupoli) on tehty oppisopimuskoulutus yhteistyötä. Askolan kunta on yksi Careerian omistajista ja tavoitteenamme on lisätä, kehittää uusia yhteistyömahdollisuuksi. Uutena olemme suunnitelleet Datanomi-koulutuslinjan kanssa konkreettista sekä oppilaita että kuntaa hyödyntävää yhteistyötä. Tarkoitus on aloittaa kunnan nettisivujen ideointi- ja uudistamistyö keväällä. Oppimiseen liittyy myös aineiston tuottaminen, esimerkiksi drone-kuvaukset Askolan eri kohtista.

Markkinointi ja viestintä

Osallistumme kuntana Porvoossa ensimmäistä kertaa toteutettavaan Raksa2019 messuille omalla Askola-osastolla 30-31.3. Tavoitteena on tuoda Askolan kuntaa positiivisesti esille ja kertoa esim. eri tonttivaihtoehdoista.

Verkkomainonta on kasvanut valtakunnallisesti viime vuosina merkittävästi. Euromääräisesti on jo TV-mainonnan tasolla. Olen suunnitellut ja toteuttanut paljonkin TV- ja radiomainontaa, lehtimainontaa jo vuosia sitten. Jotta ne tehoavat, tarvitaan runsaasti euroja. Ja kun vielä verkkomainonta kasvaa ja on ns. tätä päivää, päädyimme verkkomainontaan. Askolan kunta on sopinut merkittävästä verkkomainonnan toteutuksesta alkaen maaliskuun loppupuolelta aina toukokuun loppuun. Yritys- ja omakotitonttimainontaa tehdään yhdessä Sanoma Oy:n (Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Ruutu jne.) kanssa. Kuten aiemmin totesin Klash-yhteydessä Askolan tunnettuisuus ei ole hyvä. Moni vaikkapa pääkaupunkiseutulainen ei hahmota, missä Askola edes sijaitsee. Tällä mainoskampanjalla on tarkoitus tehdä tähänkin korjausliike eli mottona ”Ahkera Askola kartalle”. Hiomme vielä tulevaa toteutusta. Parin viikon sisällä tulee lisäinfoa ja kampanjakin alkaa näkymään pääkaupunkiseudulla.

Suunnitteilla on myös Askolan kunnan suoramarkkinointi kampanja. Se on kuitenkin vasta valmisteltavana, joten siitäkin kuullaan tuonnempana. Teemme myös pieniä ”viilauksia” ulko- ja tienvarsimainontaan ja sehän kohta näkyykin jo Askolassa. Lehtijuttuja tehdään, samoin kuin tuodaan positiivisesti Askolaa monipuolisesti esille kunnan omilla nettisivuilla, facebookissa ja twitterissä.

Kunnanmarkkinointia on tehtävä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Viestin ja tavoitteiden tulee olla selviä. Eurojen kohdentaminen mietittävä. Tavoitteethan löytyvät elinkeinopolitiikan osalta kehittämisohjelmasta ja viestinä Ahkera Askola, vain 40 minuuttia Helsingistä – lähempänä kuin uskoitkaan!

Lopuksi

Pyrin edellä tuomaan joitain asioita esille, jotta tulee ainakin mielikuva, millaisten asioiden parissa toimin. Luonnollisesti elinvoimapäällikön tehtäviin kuuluvat tapaamiset ja kontaktit yrittäjiin ja yrityksiin. Nämä kuuluvat arkirutiineihin. Samoin kunnanjohtajan antamat erillistehtävät. Ja on työpöydällä muitakin, vielä pohdittavia, keskeneräisiä tehtäviä. Vaikka elinvoimapäällikön tehtävä on osa-aikainen, niin joustavasti toimitaan eri tilanteiden mukaan. Pääsääntöisesti elinvoimapäällikkö on tavattavissa kunnantalolla ma-to klo 10.00-15.00.

Elinkeinotoiminnan onnistumista seurataan joka toinen vuosi Yrittäjäjärjestön ELPO-kyselyllä, jossa Askolaa verrataan muihin kuntiin. Tämän vuoden syksyllä on tarvoitus tehdä kunnan oma vastaava kysely ja taas vuonna 2020 on ELPO-kysely.

Positiivisin kehittämisterveisin!

Hyväntuulisesti Ari

Elinvoimapäällikkö Ari Forsberg

040 7109 100

ari.forsberg(et)askola.fi

https://www.askola.fi/etusivu/asuminen-yrittaminen/askolan-elinvoimatoimintojen-kehittamishanke/

YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUONNA 2019

Tekninen lautakunta 5.3.2019 § 24:

Askolan kunta on myöntänyt yksityistiehoitokunnille vuosittain yksityistieavusta ja yksityistieavustusten yhteismäärä oli 10.000 euroa vuonna 2018 ja vuoden 2019 talousarvioon yksityistieavustuksille oli varattu 9.000 euroa.

Askolan kunnan taloudellisen tasapainottamisohjelman mukaan teknisen lautakunnan tulee tarkastella myös säästökohteita. Yksityistieavustukset eivät ole lakisääteisiä pakollisia kunnan toimenpiteitä.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 5.3.2019 päättänyt olla myöntämättä vuonna 2019 yksityistieavustuksia.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli myönnetään vuonna 2019 vuosina 2000-2003 syntyneille askolalaisille nuorille kesätyön hakemiseksi yrityksiltä/yhdistyksiltä/yksityishenkilöiltä. Kesätyösetelin tarkoituksena on työllistää nuoria vähintään 10 työpäiväksi. Toivottavaa on, että nuori saisi pidemmän työsopimuksen, vaikka kunnan tuki on vain kahdelle viikolle.

Kesätyösetelin tuella nuori voi olla työssä vain yhdessä työpaikassa. Jokainen ikäryhmään kuuluva nuori saa tuen vain yhden kerran. Nuori joka saa kesätyöpaikan Askolan kunnalta ei voi saada kesätyöseteliä.

Kesätyöseteleitä on 10 ja ne jaetaan hallintojohtajan päätöksellä. Yhden kesätyösetelin arvo on 250 euroa.

KESÄTYÖSETELIN KÄYTTÖEHDOTv2019

ASKOLAN KUNNAN KESÄTYÖSETELIHAKEMUS V2019