Valtioneuvosto jakoi harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 21 kunnalle. Askolalle 680.000 €

Valtioneuvosto myönsi torstaina 21. marraskuuta harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset tälle vuodelle. 21 kuntaa saa tukea yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi huomioidaan paikalliset erityisolosuhteet.

Tukea haki tänä vuonna 89 kuntaa, kun edellisen kerran hakijoita oli 85 (vuonna 2014). Avustusta haettiin tänä vuonna yhteensä lähes 100,0 miljoonaa euroa. Tänä vuonna valtionosuuden korotusta saa 21 kuntaa. Vuonna 2014 saajia oli 28, tällöin jaossa oli 20 miljoonaa euroa.

Kunnat perustelivat korotuksen tarvetta muun muassa taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, verotulojen vähenemisellä, tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, valtionosuusleikkauksilla ja palvelutarpeiden muutoksilla. Hakemuksissa vedottiin myös poikkeuksellisiin ja ennakoimattomiin menoihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, erityisesti erikoissairaanhoidossa.

Yhtenäisten arviointiperusteiden käyttämiseksi kuntia vertailtiin niiden hakemuksessaan esitettyjen perustelujen ohella vuosien 2017 – 2018 tilinpäätöksistä lasketuin tunnusluvuin, painottaen vuoden 2018 tilinpäätösten tietoja. Tunnusluvut perustuvat kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätösten tulos- ja rahoituslaskelmien sekä taseen mukaisiin tietoihin. Lisäksi on tarkasteltu kunnan hakemuksessaan ilmoittamia tietoa erityisesti vuoden 2019 talouden kehittymisestä, siihen vaikuttavista tekijöitä ja näiden tekijöiden merkitystä kunnan talouteen. Lisäksi on huomioitu kunnan toimia menokehityksen hillitsemiseksi.

Ehtona suunnitelma talouden tasapainottamisesta

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Suunnitelma tuli liittää hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.

Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin.

Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä.

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-jakoi-harkinnanvaraista-valtionosuuden-korotusta-21-kunnalle

 

Tiedote: Sosiaali- ja potilasasiamieheen voit nyt olla myös yhteydessä etävastaanoton kautta

Tiedote: Sosiaali- ja potilasasiamieheen voit nyt olla myös yhteydessä etävastaanoton kautta

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi nyt olla yhteydessä myös tietoturvallisen etävastaanoton kautta sähköpostin, henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelinkeskustelun lisäksi. Asiakas tai potilas voi osallistua ennakkoon sovittuun etävastaanottopalveluun oman tietokoneen tai älypuhelimen kautta.

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi olla yhteydessä, jos on tyytymätön saamaansa kohteluun tai palveluun sosiaali- ja terveydenhuollossa tai tarvitsee neuvoja oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä asiakkaiden ja potilaiden lisäksi myös heidän omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden asioissa toimivat yhteistyö tahot.

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksuton.

Lisätietoja: Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Porvoon ja Sipoon sosiaali- ja potilasasiamies Pamela Stenberg puh. 044 729 7987, ma-to klo 9-12 tai

 

Information: Social- och patientombudsmannen nås också via distansmottagning

Social- och patientombudsmannen kan nås per telefon, e-post eller personligt besök och nu även via en skyddad distansmottagning. Kunden eller patienten kan delta i en på förhand överenskommen distansmottagning via sin egen dator eller smarttelefon.

Du kan kontakta social- och patientombudsmannen ifall du är missnöjd med hur du blivit bemött eller med servicen inom social- eller hälsovården eller om du behöver råd gällande dina rättigheter inom social- och hälsovården.

Även klienternas och patienternas anhöriga och andra närstående, kommuninvånare och samarbetspartners kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Social- och patientombudsmannen betjänar den kommunala social- och hälsovården, dagvården och de privata socialvårdsenheterna. Social- och patientombudsmannens service är gratis för invånarna i kommunen.

Tilläggsuppgifter: Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbos social- ja patientombudsman Pamela Stenberg tel. 044 729 7987, må-to klo 9-12 eller

Vuoden 2020 Uusmaalainen kylä

Vuoden 2020 uusmaalainen kylä on Huuvari-Särkijärvi, joka sijaitsee itäisellä Uudellamaalla Askolassa. Aktiivisten ja talkoohenkisten kyläläisten työtä ohjaa oma kyläsuunnitelma.

Yhteistuumin kylälle on saatu muun muassa pyörätie, lintutorni ja yhteinen kokoontumispaikka. Kulttuuri- ja urheilutapahtumat houkuttelevat kävijöitä myös kauempaa.

Uusmaalainen kylä ja kaupunginosa palkitaan vuorovuosin. Tunnustus annetaan hyvän asuinympäristön vaalijalle.

Palkinnosta kiittämässä Satu Snirvi ja Pia Lindberg Huuvari-Särkijärvi kyläyhdistyksestä – Kuva Anni Levonen –

https://www.youtube.com/watch?v=SWjTNOuhA5Y

Vuoden Uusmaalainen yritys 2020 – Kattotutka Oy

Kattotutka Oy on Askolan Juornaankylässä toimiva yritys, jonka pääomistajana on Lindgrenin perhe. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Kari Lindgren ja toimitusjohtaja Heikki Lindgren. Kattotutka on valtakunnallinen kattopalveluihin ja -tuotteisiin keskittynyt yhtiö. Suuri työllistäjä, yritys työllistää vuosittain noin 250 kattoalan ammattilaista 11 toimipisteessä ja on pitkään, yli 25 vuoden ajan, toiminut oman alansa johtava toimija. Työkohteita on kertynyt jo yli 50.000. Kattotutka hoitaa vesikaton tarkastus-, korjaus- ja huoltopalvelut. Katon kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyvät tuotteet löytyvät valtakunnalliselta toimijalta. Yrityksellä on Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyys ja kuuluu Tilaajavastuun Luotettava kumppani-ohjelmaan. Kattotutka toimii Laatukäsikirjan mukaisesti sekä kuuluu Isännöintiliiton Palveluverkostoon.

Tulevaisuuden näkymät

Yrityksen toiminta-/palvelukonsepti on laaja, vaikkakin yritys on keskittynyt omaan osaamisalueeseensa. Uutena on elinkaariajattelu. ELINKAARIKATTO® -urakkamallissa on kyse pitkälti tuosta samasta toimintatavasta, mutta uutena elementtinä mukaan on tuotu vielä elinkaariajattelu uudelle katolle. Uutta on myös tällä uudella urakkamallilla tehdylle kattoremontille myönnettävä ylivertainen 25 vuoden urakoitsijan täystakuu, jolla Kattotutka urakoitsijana ottaa kokonaisvastuun kiinteistön uudesta katosta seuraavan 25 vuoden ajalle. Näin tilaaja voi varmistua siitä, että kattohuolet ovat poissa pitkäksi aikaa!

Tänä päivänä on yhä tarkeämmäksi tullut ja tulee tulevaisuudessa olemaankin kiinteistöjen hyvä, asiallinen ylläpito. Kosteus- ja homeongelmat ovat lisääntyneet. Kattotutka Oy:n konsepti ammattilaisineen, osaamisineen tulee olemaan vieläkin tarpeellisempi. Pitkään toimineella ja huikeat referenssit omaavalla yrityksellä on entistä suuremmat mahdollisuudet menestyä.

Perheyrittäjä, hallituksen puheenjohtaja Kari Lindgren toimii lisäksi aktiivisena Yrittäjäjärjestössä sekä muutoinkin edistää monipuolisesti yrittäjähenkeä ja yhteistoimintaa niin yrittäjien kuin kunnan kanssa.

Verkkosivut https://www.kattotutka.fi/

Teksti Ari Forsberg

Kuva Anni Levonen – Vuoden yritys Kattotutka Oy hallituksen puheenjohtaja Kari Lindgren ja toimitusjohtaja Heikki Lindgren

Kuva Jari Vettenranta – Vuoden 2020 voittajia palkitsemassa Askolan Yrittäjistä Anne Lampinen ja Annukka Uusi-Simola sekä Askolan kunnasta Jouni Martikainen ja Ari Forsberg

 

Askolan sosiaalitoimi hakee tukiperheitä ja tukihenkilöitä lapsille ja nuorille.

Askolan sosiaalitoimi hakee tukiperheitä ja tukihenkilöitä lapsille ja nuorille.

Tukihenkilö tapaa lasta sopimuksen mukaan toimien vastuullisena ja turvallisena aikuisena, tukiperheenä toimiessa lapsi viettää sovitut viikonloput tukiperheessä.

Tarjoamme työhön lyhyen koulutuksen. Saat korvauksen tekemästäsi työstä sekä kulukorvauksen. Soita ja kysy lisää!

Perheohjaaja Satu Paronen, 040 7109115

ABBORSJÖ B&B ON LOKAKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee joka kuukausi Askolalaisen, paikkakuntalaisen yrityksen. Valinta tehdään Askolan yli 300 yrityksen joukosta.

Lokakuun yritykseksi valittiin Askolassa, Särkijärvellä toimiva perheyritys Abborsjö B&B. Kaarina ja Mauno Myrttinen harjoittavat maatilalla majoitus- ja kokoustoimintaa vain 20 minuutin ajomatkan päässä Porvoosta. Majoitustilaa on runsaalle 20 henkilölle. Kokoustilaan mahtuu lähes 30 henkeä ja käytössä on tarvittavat AV-laitteet. Huoneet ja pihapiiri ovat viihtyisiä ja rauhallisia, idyllisessä maaseutuympäristössä Abborsjö-järven rannalla.

Abborsjön tila kuului aikanaan Tampin  kartanoon.  Kolmannessa sukupolvessa tilaa pitävän Mauno Myrttisen isoisä osti tilan vuoden 1918 torpparilain perusteella. 2000-luvun alussa Myrttiset päättivät aloittaa tilalla aamiaismajoitustoiminnan (B&B eli bed and breakfast). He matkustelivat paljon lastensa kanssa autolla Euroopassa ja idean aamiaismajoitustoimintaan he saivat näiltä reissuilta. Itävallassa ja Saksassa oli runsaasti tällaisia majoituspaikkoja nimeltään zimmer frei (huone vapaa). Myrttiset yöpyivät ja ihastuivat näihin kotimajoituspaikkoihin, joissa sai keskustella paikallisten ihmisten kanssa ja tutustua heidän elämäänsä. Ennen toiminnan aloittamista piti tiloja kuitenkin laajentaa. Porvoolaisarkkitehdit Taina ja Matti Valkeavirta suunnittelivat 1800-luvun talonpoikaisarkkitehtuurin mukaisen laajennuksen siten, että vanha torppa jäi uudisrakennuksen sisälle luontaiseksi osaksi kokonaisuutta. Sisustuksessa käytetyt emännän ja isännän sukujen vanhat huonekalut entisöi Porvoolainen Pirjo Weckström.

Ensimmäisiä asiakkaita vuonna 2006 olivat hollantilainen pariskunta sekä Askolassa arkeologisia kaivauksia tehneet sekä voimajohtojen rakentajat. Nyt majoituksesta nauttivat Monninkylän uuden koulun rakentajat. Vuosien varrella on majoittunut runsaasti niin kotimaisia kuin ulkomaalaisia turisteja ja useista eri maista.   Kielitaitoa Myrttisiltä löytyy – palvelua saa sujuvasti suomen-, englannin-, saksan- ja ruotsinkielellä.

Abborsjö on suosittu kohde pyöräilijöiden keskuudessa.  Etäisyydet lähikaupungeista ovat pyöräilijöille päivämatkaksi sopivia. Palautteet lämminhenkisestä palvelusta ovat hyviä – siitä osoituksena on se, että on paljon asiakkaita , jotka ovat tulleet vuosittain uudestaan majoittumaan Abborsjö  B&B:ssä.

Kotoinen paikka maaseutumaisemassa järven rannalla, sauna,uiminen sekä kotikeittiössä tehty aamiainen ja kokouksien yhteydessä nautittu päivällinen taikka illallinen on jokaisen mieleen.

Monet tuntevat Myrttisen pariskunnan myös aiemmista työuristaan ennen eläkkeelle jäämistään. Abborsjön emäntä Kaarina oli pitkään, yli 30 vuotta Porvoon aluesairaalassa. Kätilönä hän on auttanut monen uusmaalaisen tähän maailmaan. Isäntä Mauno puolestaan oli historian opettajana lähes 40 vuotta  Linnankosken lukiossa.

https://www.abborsjo.fi/

 

Tekstit ja kuva: Ari Forsberg