ASKOLAN KOULUN SALIVUOROT 2019-2020

Salivuorot kaudelle 2019-2020 julistetaan haettavaksi 7.6.2019 klo 14 mennessä. Liikuntasalin käyttömaksu 110 €/lukukausi junnujoukkueet ja muut käyttäjät 220 €/lukukausi. Liikuntasalivuoroja voivat hakea yhdistykset ja vakiintuneet peliporukat. Hakemukset tulee toimittaa: Askolan kunta, Askolantie 30, 07500 Askola tai sähköpostilla if.al1558284463oksa@1558284463aloks1558284463a1558284463.

Postipalvelut Askolassa

Askolan kunta ei hyväksy Postin tekemää Postilain vastaista linjausta ainoan Askolan kunnassa sijaitsevan Postin toimipisteen toiminnan päättymisestä, ja kunta on tehnyt tämän tiedotteen liitteenä olevan toimenpidepyynnön Liikenne- ja viestintävirastolle, jotta Liikenne- ja viestintävirasto kohdentaisi Postiin viranomaisohjausta Postilain mukaisen palvelutason turvaamiseksi Askolassa.

Toimenpidepyyntö

Posti Uusimaa

 

KUKKAKAUPPA PEIKONPÄHKINÄ ON KUUKAUDEN ASKOLALAINEN YRITYS

 

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntalaisen yrityksen. Valinta tehdään Askolan yli 300 yrityksen joukosta.

Huhtikuun kuukauden yritykseksi Askolassa valittiin Kukkakauppa Peikonpähkinä. Yritys sijaitsee Askolan kirkonkylässä keskeisellä paikalla, torin viereisessä liikerakennuksessa, jossa on mm. Apteekki ja kirjasto.

Peikonpähkinän omistaja Sirkka Kanninen perusti kukkakaupan alkujaan Pornaisiin alkuvuodesta 2009. Myytyään sen, osti Kanninen Askolasta Kukkakauppa Peikonpähkinän noin 3 vuotta sitten.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä oli Sirkka Kanninen toiminut kauppa-alalla aina 14-vuotiaasta. Ensimmäinen työpaikka oli kotipaikkakunnalla Kiuruvedellä. Sen jälkeen hän on työskennellyt mm. Porvoon Citymarketin elintarvikeosastolla lähes 20 vuotta.

Hyvät tuotteet, ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu ovat kukkakaupan menestyksen perusasioita. Yrittäjä Sirkka Kanninen työskentelee yksin – tuuraajia ei ole. Vaikka työpäiviä vuoteen kertyykin noin 360, pitää hän tärkeänä kukkakaupan riittäviä aukioloaikoja. Aktiivinen Kanninen on ollut Askolan Yrittäjät ry:n hallituksessa pari vuotta. Lisäksi yrittäjä valmistui työn ohessa merkonomiksi lokakuussa 2018. Opiskelu Point Collegessa alkoi edellisvuonna ja vain 1,5 vuodessa sai Sirkka Kanninen merkonomin tutkinnon tehtyä. Opiskeluaikana kehittyi myös Kannisen nettiosaaminen. Mm. Kukkakaupan facebook -sivusto koheni. Hän kannustaakin lisäopiskeluihin, vaikka yksinyrittäjän arki onkin kovin työteliäs. Hyvänä tukena opiskelussa oli hänen mukaansa kannustava opettaja sekä yrittäjämentori.

Kuva palkitsemistilaisuudesta – kuvassa Kukkakauppa Peikonpähkinän yrittäjä Sirkka Kanninen sekä kunnanjohtaja Jouni Martikainen ja elinvoimapäällikkö Ari Forsberg

 

Kukkakauppa Peikonpähkinä

 

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnat ovat alkaneet

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnat ovat alkaneet

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. tiedottaa: Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan keskittyvät hankkeet Itä-Uudenmaan alueella ovat aloittaneet neuvontatyönsä valtakunnallisen jätevesiviikon siivittämänä. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hankkeet tarjoavat puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa. Hankkeet keskittyvät viemäriverkoston ulkopuolisiin, pääasiallisesti herkillä pohjavesialueilla sekä rantavyöhykkeillä sijaitseviin vakituisiin kiinteistöihin. Pääpaino on kiinteistökohtaisessa tiedotuksessa ja puhelin- sekä sähköpostineuvonnassa. Lisäksi neuvojat osallistuvat yleisötapahtumiin.

Saneerauksen tarpeen arviointi sekä aikataulut

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään viikolla 19. Jätevesiviikon aikana halutaan kannustaa haja-asutusalueella asuvia kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä kunto ja saneeraustarve.

Pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevat kiinteistöt ovat neuvonnan keskiössä. Puutteellisesti toimivien jätevesijärjestelmien tulee olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa 31.10.2019 mennessä. Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä seuraavien toimien yhteydessä:

  • kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia
  • kiinteistölle asennetaan vesi-WC
  • kiinteistöllä tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja

Ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu on näissä töissä tärkeää. Kiinteistöltä on myös aina löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä.

Jätevesineuvoja avuksi mieltä askarruttavissa kysymyksissä

Jätevesineuvontahankkeet tarjoavat asukkaille ja mökkiläisille maksutonta sekä puolueetonta neuvontaa. Neuvojan voi pyytää vierailemaan kiinteistöllä arvioimassa jätevesijärjestelmän saneeraustarpeen sekä auttamassa kiinteistöllä säilytettävän jätevesiselvityslomakkeen täyttämisessä. Neuvoja myös tarvittaessa opastaa jätevesijärjestelmän huoltotoimenpiteissä ja kertoo, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat erilaisilla kiinteistöillä.

Lapinjärven ja Loviisan alueilla jätevesineuvontaa tarjoaa Neuvo Lapinjärvi-Loviisa 2019.

Porvoon, Mäntsälän, Myrskylän, Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Sipoon alueilla jätevesineuvontaa tarjoaa Neuvo Itä-Uusimaa 2019.

Molemmat hankkeet saavat valtion apua Uudenmaan ELY-keskukselta.

Yhteystiedot

Neuvo Itä-Uusimaa 2019
Jätevesineuvoja: Emma-Sofia Pippuri, puh. 050 337 8178
s-posti: emma-sofia.pippuri(at)vesi-ilma.fi
Neuvojan tavoittaa puhelimitse arkisin kello 9-15.

Tietoa hankkeen tapahtumista osoitteessa: www.facebook.com/porvoonjoenvesiensuojeluyhdistys. Seuraa myös paikallislehtiä ja tiedotusta!

Hankkeen kotisivut: www.vesi-ilma.fi

 

Askolan kunta tiedottaa 9.5.2019

 

Vammaispalvelujen asiakkaille, kuntalaisille, päättäjille, yrittäjille, kaupungin virkamiehille sekä kaikille kiinnostuneille järjestetään keskustelutilaisuus vammaisten kuljetuspalvelun hankinnasta 20.5.2019

Askolan kunta järjestää Porvoon ja Loviisan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa maanantaina 20.5. kello 17.30-19.00 kaikille kuljetuspalvelun kilpailutuksesta kiinnostuneille keskustelu- ja infotilaisuuden kuljetuspalvelujen hankinnasta. Paikkana on Porvoon Taidetehtaan Tehdassali osoitteessa Läntinen Aleksanterinkatu 1.

Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella kuljetuspalvelun hankinnasta ja tarjouskilpailun aikataulusta. Osallistujat saavat lisää tietoa tulevasta kilpailutuksesta ja voivat esittää myös omia näkemyksiään valmistelun tueksi. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Askola suunnittelee parhaillaan yhdessä Porvoon, Loviisan ja Sipoon kanssa, miten vammaisten kuljetuspalvelut järjestetään ja hankitaan jatkossa. Jokainen kunta päättää myöhemmin tänä vuonna osallistuuko se yhteiseen kilpailutukseen vai kilpailuttaako se palvelun itse. Kilpailutus tapahtuu suunnitelmien mukaan vuoden 2019 aikana.

Lisätiedot:

sosiaalityön johtaja Pia Hiekkaranta, 040 7109 109, if.al1558284463oksa@1558284463atnar1558284463akkei1558284463h.aip1558284463
perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, 040 7109 119, if.al1558284463oksa@1558284463nenit1558284463hel.a1558284463noli1558284463