Asiointi- ja palvelukuljetusliikenne-kokeilu ajalla 8.8. -31.12.2018

Askolan kunnan järjestämällä asiointi- ja palvelukuljetuksella pääsee asioimaan ja osallistumaan Askolan kunnan alueella keskiviikkoisin klo 8.00 – 15.45 välillä.

Liikennöinti toteutetaan kokeiluna vuoden 2018 loppuun.

Palvelulinja ajetaan kolmena eri reittinä:

  1. lenkki: Särkijärvi – Juornaankylä, meno 8.00-9.15,  paluu 12.00-13.15
  2. lenkki: Onkimaa – Korttia,  meno 9.15-10.30,  paluu 13.15-14.30
  3. lenkki: Vahijärvi – Monninkylä,  meno 10.30-11.15,  paluu  14.30-15.45

Asiointi- ja palvelukuljetus on tarkoitettu ensisijaisesti yli 65-vuotiaille askolalaisille, mutta sitä ovat tervetulleita käyttämään muutkin asiointikyydin tarpeessa olevat kuntalaiset.

Kyytitilaukset tulee tehdä kyytiä edeltävänä päivänä klo 17 mennessä numerosta 040-5150814. Kyytiä tilaavien kannattaa huomioida, että ajoreitit suunnitellaan tilausten perusteella usean henkilön toiveiden mukaan. Tällöin kannattaa varautua joustamaan hakuajassa, noin 15 – 30 min. On muistettava myös kertoa jo kyytiä varatessa, mikäli on sovittu aika esim. lääkärille, kampaajalle tai ryhmätoimintaan, jolloin aikataulut suunnitellaan siten, että paikalle ehtii ajoissa.

Kyydin hinnat yli 65-vuotiaille askolalaisille, sekä muille matkustajille Askolan alueella on 3 euro / suunta. Vanhemman mukana matkustavalta alle kouluikäiseltä ei peritä maksua, kuitenkin yksin matkustava lapsi maksaa 3 euroa/suunta iästä riippumatta

Asiointi- ja palveluliikennettä operoi Taksi Ilpo Huuskonen.

 

Maauimala tiedottaa uimakouluajoista

 

Kesän 2018 uimakoulut ovat startanneet.

Lasten allas on opetuskäytössä ma, ti, ke ja pe 20.7.18 asti klo 9-14.

Klo 11-11.30 on lounastauko opetuksista ja allas käytettävissä. Iso allas on osittain opetuskäytössä.

Uimaradalla ja osassa isoa allasta voi uida muutkin.

Pahoittelemme häiriötä

Henkilön Monninkylän Maauimala kuva.

Monninkylän kouluhanke

-Monninkylän uuden koulun hankesuunnitelma tarkastellaan uudelleen

-Hankesuunnitelman pohjalta laadittu kustannuslaskelma 22.5.2018 ja 8.6.2018 urakkakilpailutuksessa saadut tarjoukset ylittävät hankkeelle varatun budjetin.

-Hankkeelle on varattuna  3.000.000 eur bruttomäärärahaa vuosille 2018-2020.

-Hankkeen lähtökohtana on ollut, että vanhaa koulurakennusta hyödynnetään ja lisätiloille rakennetaan uudisrakennus, jossa on 8 luokkatilaa.

-Uudessa hankesuunnitelmassa tarkastellaan vielä tontin käyttöä missä voitaisiin hyödyntää nykyisiä koulun parkkipaikkoja sekä tutkitaan voidaanko koulu rakentaa 1. kerroksisena milloin rakentamiskustannuksia ja kiinteistön ylläpitokustannuksia voitaisiin pienentää.

-Uuden hankesuunnitelman laatiminen pyritään aloittamaan pikaisesti ja tavoitteena olisi että uuden koulun ensimmäinen vaihe olisi valmis viimeistään joulukuussa 2019

 

Askolan kunta
Esko Halmesmäki
Tekninen johtaja
GSM 0400 775 527
if.al1531703029oksa@1531703029ikams1531703029emlah1531703029.okse1531703029

Askolassa painorajoitus Hänninmäen risteyssillalle

Hänninmäen risteyssillalle (U-1057) Luhdintiellä (maantie 11761) Askolassa asetetaan kahdeksan tonnin painorajoitus. Painorajoitus asetetaan, koska
silta on erittäin huonossa kunnossa. Painorajoitus tulee voimaan välittömästi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä.

Painorajoitus turvaa liikkujia sekä sillan ylittävällä Luhdintiellä että sillan alittavalla Mäntsäläntiellä (kantatie 55). Kiertotie raskaalle liikenteelle kulkee Monninkylän kautta. Lyhemmän kiertotien suunnittelu on käynnistetty ripeällä aikataululla, ja se on tavoitteena toteuttaa ennen koulujen alkamista. Toteuttamisaikataulu täsmentyy suunnittelun edetessä. Suunniteltu lyhyempi kiertotie kulkisi Mäntsäläntieltä lähellä olevan entisen sorakuopan kautta Luhdintielle.

Uuden sillan suunnittelu on myös käynnistetty. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteena on, että uusi silta voitaisiin rakentaa vuonna 2019.
Uuden sillan rakennustyöt aloitetaan rahoituksen järjestyessä. Rahoitusmahdollisuudet varmistuvat aikaisintaan kuluvan vuoden 2018 lopulla.

Tiedote Hänninmäen Risteyssillan Painorajoitus 6.6.2018

 

Askolan kunnan elinvoimatoimintoja vahvistetaan

Askolan kunta panostaa elinvoimatoimintoihinsa palkkaamalla kunnan elinvoimatoimintojen kehittämiseen määräaikaisen elinvoimapäällikön. Diplomi-merkonomi Ari Forsberg aloittaa elokuun puolivälissä kunnan osa-aikaisena elinvoimapäällikkönä. Hän työskentelee vuoden 2019 loppuun asti kehittämishankkeessa, joka painottuu kunnan elinkeinotyöhön sekä kunta- ja tonttimarkkinointiin. Ari Forsberg on hakenut eroa Askolan kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtajuudesta 15.8.2018 alkaen.