MAKSUTTOMAT KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET

Lääketieteellisten riskiryhmien, yli 65-vuotiaiden, vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirin ja tammikuussa 2021 varusmies- tai siviilipalvelukseen astuvien kausi-influenssarokotukset suoritetaan Askolan koulun liikuntasalissa, osoite Linnankoskentie 49, 07510 Askola.  Rokotuspäivät on jaoteltu sukunimen alkukirjaimen mukaan seuraavasti:

A-L-alkuiset sukunimet:

 • tiistaina 17.11 klo 9.00–14.00
 • keskiviikkona 25.11 klo 12.00–18.00
 • tiistaina 1.12 klo 9.00–14.00

M-Ö – alkuiset sukunimet:

 • torstaina 19.11 klo 12.00–18.00
 • tiistaina 24.11 klo 9.00–14.00
 • keskiviikkona 2.12 klo 8.00–14.00.

Koronaepidemian johdosta rokotustilaisuuksissa noudatetaan poikkeusjärjestelyjä: jonotus tapahtuu pääosin ulkotiloissa turvavälit huomioiden. Maskin käyttöä suositellaan.

Pysäköinti rokotuksiin tulijoille on järjestetty yläkoulun hiekkapihalla sekä Askola-Areenan pysäköintialueella.


6kk-6v. ikäiset lapset
rokotetaan lastenneuvolassa ajanvarauksella.
Lastenneuvolan ajanvaraukset ma-pe klo 12.00–13.00:

 • Monninkylän alue (Porvoo-Mäntsälätien länsipuoli)
  terveydenhoitaja p. 040 714 6703
 • Muut Askolan alueet
  terveydenhoitaja p. 040 354 9359

Raskaana olevien kausi-influenssarokotukset annetaan äitiysneuvolan käyntien yhteydessä.
Ajanvaraus ma-pe klo 12.00–13.00,

 • terveydenhoitaja p. 040 714 6703

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa rokotuksia annetaan oppilaitosten terveydenhoitajien vastaanotolla.

Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat tarvittaessa varata ajan rokotukseen terveyskeskuksesta sairaanhoitajan vastaanotolta, p. 040 7109 200.

Kotihoito suorittaa influenssarokotukset kotikäyntien yhteydessä. Influenssarokotuksia annetaan koko influenssakauden ajan.

 

Porvoo-Askola voimajohtohanke/ adressin luovutus

Porvoo-Askola voimajohtohanke

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtoa välille Porvoo-Askola. Uudella voimajohtoyhteydellä on suora, parantava vaikutus Askolan alueen asukkaiden sekä yritysten sähkön toimitusvarmuuteen ja energianriittävyyteen. Hankkeesta tehdyn ympäristöselvityksen mukaan osa voimajohdosta toteutettaisiin maakaapelilla ja loppuosa ilmajohdolla.

Hanketta vastustavat asukkaat ovat keränneet adressin, jonka perustelujen mukaan hanke tulisi toteutuessaan aiheuttamaan reitin varrella oleville asukkaille sekä maanomistajille suuria terveydellisiä haittoja, taloudellisia menetyksiä ja mittavia luonto- ja maisema sekä ympäristöarvojen tuhoutumista. Adressissa vaaditaan päättäjiltä toimenpiteitä hankeen keskeyttämiseksi.

Hankkeen vastustajien edustajat (Esko Mikander, Seppo Salovaara, Heikki Nurmi ja Timo Nurmi) kävivät luovuttamassa vajaan 500 henkilön allekirjoittaman adressin Askolan kunnalle 22.10.2020. Adressin vastaanottivat hallituksen puheenjohtaja Tero Suominen, valtuuston puheenjohtaja Sanna Kurki ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen.

 

VEDENJAKELUSSA KATKOS MONNINKYLÄN VEDENJAKELUALUEELLA TIISTAINA 3.11.2020 KLO 15-n. 24

Monninkylän alueella tehdään tiistaina 3.11.2020 klo 15 alkaen runkoventtiilin huoltotöitä. Katkoksen oletetaan loppuvan klo 24 mennessä.

Alue rajoittuu alueelle: Lukion – Amiston alueelta Kalliotielle ja Leipurinmäen kautta Uljaantielle ja koskee myös Helkamäentie 33-41.

 

Muilla Monninkylän keskustan alueilla vedenjakelussa saattaa esiintyä hetkittäisiä katkoksia, paineen heittelyä ja värimuutoksia. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä jakelussa.

Lisätietoja katkoksesta:

tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400-775 527

vesilaitoksen hoitaja Petri Laamanen/ Coor, puh. 040-5123 251

OIVALLUSVAARA OY ON LOKAKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 350 yrityksen joukosta. Syyskauden ensimmäinen kuukauden yritys on Oivallusvaara Oy, joka on vuodesta 2014 lähtien toiminut hyvinvointipalveluja ja luontoelämyksiä tarjoava perheyritys.

Oivallusvaara Oy lähti liikkeelle Eerika Korhosen valmistuttua toimintaterapeutiksi vuonna 2013, jolloin teollisen muotoilijan työt vaihtuivat aivan uuteen toimenkuvaan. Ihmislähtöinen ja luontoon kiinteästi liittyvä työ tuntui omalta ja palveluille tuntui selkeästi olevan tarve ja kysyntää. Muutamaa vuotta myöhemmin palveluja laajennettiin sisältämään myös lääkäripalveluja ja yrityksen toimintaan tuli mukaan myös puoliso Janne Tuovila. Yritys toimii seudullisesti Askolasta käsin ja sillä on toimintaa myös Pohjois-Savon alueella sekä Lahden seudulla.

Yrittäjäpariskunnan lisäksi Oivallusvaara Oy työllistää ajoittain myös alihankkijoita sekä opiskelijoita. Yrityksen päätuotteita ovat tällä hetkellä työterveyshuollon lääkäripalvelut, työhyvinvoinnin palvelut luontoympäristössä – eli Metsävastaanotto®, toimintaterapia sekä fysioterapian ja kalevalaisen jäsenkorjaajan palvelut. Yrityksen palveluvalikoima on ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa ja oppia palvelutuotteiden kehittämiseen on haettu aina Japanista saakka, jossa luontoalalla on yli 40 vuoden perinteet. Kyseessä ei ole tavanomainen ohjelmapalveluyritys tai työkyvyn ylläpitopalveluja tarjoava yritys, vaan varsin innovatiivinen ja uudella tavalla asiakkaansa kohtaava henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin keskittyvä palveluyritys. Asiakaskunta muodostuu kotimaisista asiakkaista ja palveluille on hankittu alalla tarvittavat laatu- ja turvallisuus sertifikaatit.

Yrityksen toiminta ei ole sidottu toimitiloihin vaan palvelut tuotetaan eri puolilla. Useimmiten ollaan liikkeellä yhdessä asiakkaiden kanssa. Askolan lisäksi operatiivisesti tärkein palvelujen toteutusalue on Sipoonkorven kansallispuisto ja yhteistyökumppaneista ehkä näkyvin on nykyisin Metsähallitus, jonka esteettömät reitit ovat olleet erityisen arvokas lisä palveluita tuotettaessa. Yrityksen kasvunäkymät ovat olleet viime vuosina hyvät, tosin kuluvaa vuotta on häirinnyt tuntuvasti koronaepidemian mukanaan tuomat haasteet. Kotimaan matkailu on kuitenkin selvästi lisääntymään päin ja luontomatkailu sekä lähimatkailu kasvavat tuntuvasti aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Odotukset ensivuoden osalta ovat korkealla. Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun suuri väestömäärä luo hyvän pohjan palvelujen kysynnälle ja Askolan sijainti on asiakaskuntaan nähden erittäin hyvä. Samassa yhteydessä Eerika Korhonen kuitenkin toteaa, että Oivallusvaara Oy:n kaltaiset yritykset sekä matkailutoimialan muut yritykset tukipalveluineen jäävät helposti hieman muiden toimialojen varjoon, sillä Askola on perinteisesti ollut rakentamisen ja teollisuuden vahvasti profiloima kunta. Kasvumahdollisuudet erilaisille palvelualojen yrityksille ovat kuitenkin Askolassa hyvät, kun vain kykenee houkuttelemaan ja saavuttamaan asiakkaat laajemmalta alueelta. Luontomatkailulle on olemassa aivan erityisen hyvät puitteet kunnassamme, huomioiden myös paikallishistoriamme aina kivikaudelta lähtien.

Eerika Korhonen toteaa lopuksi, että uusia palvelujakin on Oivallusvaara Oy:llä luvassa lähiaikoina ja tulossa on myös luontoyhteyttä käsittelevä kirja. Kaikille voisi lopuksi tähän poikkeukselliseen aikaan liittyen todeta rohkaisevasti, että kannattaa mennä metsään – ei tarvitse mennä kauas, luonto on aivan vieressämme. Siitä saamme voimaa.

 

Kuvaaja Marko Tiirinen, elinvoimapäällikkö

 

Kunnanviraston ja rakennus- ja ympäristöviraston poikkeusaukioloajat

Kunnanvirastot ovat suljettuna 19.10.2020 alkaen toistaiseksi.
Asiakaskäynnit vain ennalta sovitusti.

Palvelemme puhelimitse (019) 5291 00 ma-to klo 9-15 ja pe 9-14
tai sähköpostilla, tai /
(koulutoimi)

 

 

 

VIERAILUT PALVELUKESKUS MÄNTYRINTEESSÄ JA KIRKONKYLÄN VANHUSTENTALOLLA

Vallitsevan Koronatilanteen takia vierailuja rajoitetaan toistaiseksi seuraavasti:

Mäntyrinteellä

Vierailut sovitaan etukäteen ja niiden toivotaan ajoittuvan iltapäivään klo 14-16 välille.

Vierailut ensisijaisesti tapaamistuvassa, mikäli asukkaan kunto sallii.

Asukkaan huoneessa tapaamisen kesto on 15 min max. 2 lähiomaista kerrallaan.

Sovi tapaaminen:

Maijanraitti p. 040-7109 225

Anjantupa p. 040-7109 224

Kotikuja p. 040-7109 223

Kuntopolku 040- 7109 222

 

Kirkonkylän Vanhustentalolla

Vierailut ensisijaisesti ulkona tai tapaamistuvassa, jonne varataan aika kotihoidon kautta. Asunnoissa vierailun kesto 15 min ja max. 2 vierasta kerrallaan.

Kotihoito p. 0400-492 575

Noudatathan yksikköjen hygieniakäytäntöjä ohjeiden mukaan etkä vieraile sairaana.

Askolan kunta pyytää palautetta Postin toiminnasta

Askolan kunta pyytää palautetta Postin toiminnasta:

Askolassa toimii Postin OmaPosti-kioski, jonka toimimattomuudesta on tullut palautetta. Tällä kyselyllä kartoitetaan näkemyksiä Postin toiminnasta Askolassa. Nämä palautteet ml. havaitut kehityskohteet ja toimimattomuudet sekä ideat palveluiden kehittämiseen viedään Postin tietoon, kun yhdessä käydään läpi miten postipalveluita voidaan Askolassa kehittää.

Kysely on auki 15.10.- 1.11.2020.

Kysely postin toiminnasta

Kyselylomakkeen voi täyttää myös Askolan kirjastossa.

Kartoituksen kysymykset:

 • Missä Postin palveluissa koet erityisesti toimimattomuutta (kehityskohteet)?
 • Mitkä Postin palvelut toimivat nykyisellään hyvin?
 • Onko mielessäsi ideoita Postin palveluiden kehittämiseen?

Kyläkyyti aloittaa jälleen 19.10.2020

Porvoon kaupunki ja Askolan kunta tiedottavat 15.10.2020

Kyläkyyti aloittaa jälleen liikennöinnin laajennetulla palvelualueella ja Matkahuollon uudella sovelluksella  

Kyläkyyti-palvelu aloittaa jälleen liikennöinnin Porvoon pohjoisten kylien ja keskustan välillä maanantaina 19. Lokakuuta. Palvelu jatkuu 29. toukokuuta 2021 asti ja on suunnattu Porvoon pohjoisten ja itäisten kylien sekä Askolan eteläisimpien kylien asukkaiden vapaa-ajan liikkumistarpeisiin. Kyläkyyti liikennöi Porvoon keskusta-alueen, Porvoon sairaalan alueen, Kokonniemen liikuntahallien ja pohjoisten kylien sekä Askolan eteläisimpien kylien välillä maanantaista perjantaihin kello 17.15–21.00 ja lauantaisin kello 9.00–15.00.

Kyläkyytipalvelu jatkuu samoilla periaatteilla kuin ennenkin, mutta pari uudistusta on tullut tälle vuodelle.  Liikennöitsijä on vaihtunut. Nyt palvelun tuottajana toimii Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy. Myös kyläkyydin tilaukseen tarvittava sovellus on vaihtunut.

Välityspalvelun palvelutarjoaja on jatkossa Matkahuolto Oy. Matkahuollon Reitit ja Liput –sovelluksen voi ladata iOS- ja Android-puhelimiin ja se löytyy puhelimen sovelluskaupasta.  Uuden sovelluksen myötä voit yhdistää Kyläkyydin muihin linja-automatkoihin. Voit esimerkiksi ostaa linja-autolipun Helsingistä Porvooseen ja jatkomatkan Kyläkyydillä kotikylään asti samalla sovelluksella. Järjestelmä huolehtii, että Kyläkyyti odottaa linja-autoasemalla, kun linja-auto saapuu Porvooseen.

Kyläkyyti ajaa viime vuoden tapaan Saksalan, Suomenkylän, Haksin, Virtaalan, Tuorilan, Kerkkoon, Ilolan, Sikilän, Vanhamoision, Kaarenkylän, Vahijärven, Askolan kirkonkylän, Vakkolan, Särkijärven ja Monninkylän suuntaan. Näiden kylien lisäksi Kyläkyyti ajaa tänä vuonna myös Veckjärvelle, Sannaisiin ja Jakariin.

Kyläkyytiä tilataan sovelluksen kautta tai soittamalla kuljetusyhtiölle numeroon 0400 386 086, maanantaista perjantaihin kello 13–16, aikaisintaan viisi vuorokautta ennen matkaa. Matkan hinta on 2,50–8,60 euroa, riippuen matkan pituudesta ja mahdollisista alennuksista.

Lisätietoja Kyläkyyti-palvelusta: www.porvoo.fi/kylakyyti

Lisätietoja:

liikenneinsinööri Hanna Linna-Varis, Porvoon kaupunki
puh. 040 529 0287

Kim Kuhlberg, Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy
puh. 040 778 4242