Askolassa painorajoitus Hänninmäen risteyssillalle

Hänninmäen risteyssillalle (U-1057) Luhdintiellä (maantie 11761) Askolassa asetetaan kahdeksan tonnin painorajoitus. Painorajoitus asetetaan, koska
silta on erittäin huonossa kunnossa. Painorajoitus tulee voimaan välittömästi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä.

Painorajoitus turvaa liikkujia sekä sillan ylittävällä Luhdintiellä että sillan alittavalla Mäntsäläntiellä (kantatie 55). Kiertotie raskaalle liikenteelle kulkee Monninkylän kautta. Lyhemmän kiertotien suunnittelu on käynnistetty ripeällä aikataululla, ja se on tavoitteena toteuttaa ennen koulujen alkamista. Toteuttamisaikataulu täsmentyy suunnittelun edetessä. Suunniteltu lyhyempi kiertotie kulkisi Mäntsäläntieltä lähellä olevan entisen sorakuopan kautta Luhdintielle.

Uuden sillan suunnittelu on myös käynnistetty. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteena on, että uusi silta voitaisiin rakentaa vuonna 2019.
Uuden sillan rakennustyöt aloitetaan rahoituksen järjestyessä. Rahoitusmahdollisuudet varmistuvat aikaisintaan kuluvan vuoden 2018 lopulla.

Tiedote Hänninmäen Risteyssillan Painorajoitus 6.6.2018