Askolan torin perusparannussuunnitelmat

Askolan tori on keskeisellä paikalla Askolan keskustassa ja luo myös ulkoisen ilmeen Askolassa vierailevalle.

Tori on keskeinen paikka myös kuntalaisten kohtaamiseen sekä tapahtuminen järjestämiseen, joten tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 31.10.2022 pyytää kuntalaisilta ajatuksia ja ehdotuksia torin kunnostukseen.

Askolan torin perusparantamisen suunnittelu on aloitettu elokuussa 2022 ja arkkitehti sekä maisemasuunnittelija ovat laatineet kaksi suunnitelmaa visualisointeineen tarkasteltavaksi. Arkkitehtitoimisto ARKVIIRI Oy:n suunnitelmien pohjalta pyydetään kuntalaisilta palautetta. Kuntalaisilta saadut palautteet pyritään huomioimaan lopullisissa suunnitelmissa huomioiden toteutuksen kustannusten rajallisuus.

Perusparannustyöt on tarkoitus aloittaa viimeistään keväällä 2023. Yhtenä mahdollisuutena on myös kehittää toria vuosi vuodelta eteenpäin kunnan taloustilanne huomioiden.

Visualisointiplanssilta löytyy linkki kävelymalliin, jossa voi käydä selaimen avulla (vaatii tietokoneen, ei toimi mobiililaitteella) kävelemässä 3-D- mallissa.

Vaihtoehto1:

AL01a Askolan Tori Aluepiirustus VE1

AL01b Askolan Tori Visualisoinnit VE1

https://api2.enscape3d.com/v1/view/05ebea56-757f-4207-aec9-923c9d593b17

Vaihtoehto2:

AL02a Askolan Tori Aluepiirustus VE2

AL02b Askolan Tori Visualisoinnit VE2

https://api2.enscape3d.com/v1/view/12265060-6fdf-46b9-af8e-d9145a0969f6

 

Palautetta voit jättää 21.11.2022 saakka.

Palautelomake