Askolan tilinpäätöksen tilannekatsaus vuodelta 2022 osoittaa ylijäämää 0,9 miljoonaa euroa

Askolan kunnan tilinpäätös osoittaa 0,9 miljoonan euron ylijäämää. Kunnanhallitus käsittelee konsernitilinpäätöstä 29.3. kokouksessaan.

Kunnan tulokseksi muodostui ylijäämää 0,9 miljoonaa euroa. Ylijäämäiseen tulokseen vaikuttivat positiivisesti hyvä verotulokertymä 22,9 miljoonaa euroa, joka kasvoi 7,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös valtionosuuksien kertymä oli 5,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin, valtionosuuksia kertyi 8,8 miljoonaa euroa.

Kunnan toimintatuottojen kertymä oli noin 5,0 miljoonaa euroa, joka oli 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Toimintatuottojen kertymään vaikutti pienentävästi mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen vähentyminen asiakasmaksulain 1.8.2021 tulleen muutoksen johdosta. Kunta sai korona-avustusta valtiolta noin 0,4 miljoonaa euroa kattamaan koronakustannuksia.

Toimintakulujen kasvu oli 5,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten nousu mm. energian puolella kasvatti tilahallinnan kulukertymää. Henkilöstömenot kasvoivat noin 4,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kunnan rahoituserien kertymää kasvattivat osinkotuotot noin 0,4 miljoonaa euroa. Korkojen nousu ei vielä vuonna 2022 vaikuttanut suuresti kunnan maksamiin lainojen korkoihin. Sijoitussalkkujen arviointi osakekohtaisesti verrattaessa hankintahintaa markkinahintaan aiheutti noin 0,6 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen tilinpäätöshetken mukaan.

Kunnan lainakanta aleni 2,8 miljoonaa euroa. Lainakannaksi jää noin 21 miljoonaa euroa eli asukasta kohti laskettuna 4 342 euroa, joka on 501 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kunnan asukasluku vuoden 2022 lopussa on ennakkotiedon mukaan 4 767 henkilöä, joka on 80 henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna.