ASKOLAN TILI OY ON HUHTIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 380 yrityksen joukosta. Huhtikuun askolalaisena yrityksenä on esittelyvuorossa vuonna 2007 perustettu taloushallinnon palveluita tarjoava Askolan Tili Oy. Yrityksessä tehtiin viime vuodenvaihteessa sukupolvenvaihdos ja asiantuntijatiimiä vetää nykyisin toimitusjohtaja Oona Kinnunen, joka aloitti työt isänsä yrityksessä vuonna 2013. Oona Kinnusen yhtiökumppanina toimii vuonna 2012 taloon tullut Satu Peltomäki. Lisäksi yrityksellä on kolme asiantuntijaa palveluksessaan.

Askolan Tili Oy toimii Monninkylässä Punahiekan yritysalueella, jonka sijainti on koettu hyväksi sujuvien yhteyksien vuoksi. Hyvän sijainnin lisäksi yrityksen toiminta Askolassa on luonnollisesti seurausta myös askolalaisten pitkäaikaisten asiakkaiden läheisyydestä ja tiiviistä yhteistyöstä, vaikka osa asiakaskunnasta alkaa nykyisin olla jakautunut eripuolille Etelä-Suomea ja muuallekin maahan. Taloushallinnon palveluiden digitaalisuus mahdollistaa sähköisten palveluiden tarjoamisen eri puolille Suomea ja asiakaskunta on laajentunut vuosittain. Vakiintunut asiakaskunta koostuu noin 100 erikokoisesta yrityksestä ja edustaa useita eri toimialoja mm. rakennusalaa, palveluita ja maatalousyrittäjiä. Asiakkaina on myös pieni määrä yhdistyksiä.

Taloushallinnon palvelut sisältävät perinteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi nykyisin yhä enenevissä määrin myös neuvontaa ja talouden suunnittelua. Tekoäly, integroidut ohjelmistot ja tietokannat sekä automatisoidut prosessit vapauttavat aikaa asiantuntijatehtäviin ja neuvontaan. Askolan Tili Oy:n tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat luonnollisesti asiakkaiden lisäksi tilintarkastajat, joiden rooli on prosesseissa tärkeä. Muuttuva verotus, yritysten toimintaa säätelevien lakien muutokset ja sähköiset aineistot edellyttävät yrityksen asiantuntijoilta hyvää osaamista ja muuttuvan toimintaympäristön jatkuvaa seuraamista. Se tekee alasta dynaamisen ja motivoivan tekijöilleen.

Kysyttäessä koronan vaikutuksista yrityksiin, sanovat Oona Kinnunen ja Satu Peltomäki toivovansa pahimman olevan menossa jo ohi. Koronavuoden vaikutukset ovat näkyneet useissa yrityksissä lomautuksina ja liikevaihtojen laskuna, mutta tukia on haettu ahkerasti ja niitä on myös saatu. Voidaankin ehkä jo varovasti todeta, että valoa on näkyvissä tunnelin päässä. Tällä hetkellä näyttäisi uusien yritysten perustaminen vilkastuvan ja uudet perustettavat ja alkaneet yritykset kyselevät aktiivisesti taloushallinnon palveluita. Oona ja Satu rohkaisevatkin lopuksi yrittäjiä suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen.