ASKOLAN OSUUSPANKKI ON TAMMIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 380 yrityksen joukosta. Vuoden 2021 ensimmäinen kuukauden yritys on Askolan Osuuspankki, jonka toiminta alkoi kunnassamme jo vuonna 1924. Osuuspankkiryhmään kuuluu Suomessa nykyään 137 itsenäistä pankkia.

Vielä joitain vuosia sitten osuuspankilla oli kaksi toimipistettä Askolassa, mutta pankkipalvelujen muuttuessa ja palvelujen siirryttyä digimaailmaan, konttoripalvelut ovat keskittyneet nykyään Monninkylän toimipisteeseen. Toiminta paikan päällä Askolassa on kuitenkin edelleen tärkeä osa asiakaspalvelua ja kasvavaa pankkitoimintaa johdetaan tulevaisuudessakin Askolasta käsin.

Toimitusjohtaja Kari Leskinen toteaa Askolan olevan vireä ja vauras kunta, jossa pankkitoiminta on kasvanut vuosi vuodelta suotuisasti. Kasvua on ollut koko pankin toiminnan ajan. Pankkipalveluissa OP-ryhmän markkinaosuus on Askolassa noin 70% ja pankilla on noin 5800 asiakasta, joista henkilöasiakkaita on 5300 ja loput yrityksiä ja yhteisöasiakkaita. Asiakkaista noin puolet asuu kunnan ulkopuolella ja myös uusasiakkaiksi tullaan muilta alueilta. OP-ryhmän sisällä Askolan Osuuspankki voidaan luokitella keskikokoiseksi kaikkia 137:ää ryhmän pankkia tarkasteltaessa.

Suosituin tuote asiakkaiden keskuudessa on asuntolaina. Askolan Osuuspankin luottokanta on tällä hetkellä 135 miljoonaa euroa ja vastaavasti talletuskantaa pankilla on noin 90 miljoonaa. Pankkista saatava palveluvalikoima on laaja ja pankkiryhmän asiantuntijaverkosto täydentää oman toimipisteen 6 hengen tiimin osaamista hienosti. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Itä-Uudenmaan Osuuspankki, jonka kautta voidaan tarjota esimerkiksi vaativat varainhoitopalvelut ja Op-Koti, joka tarjoaa asiakkaille kiinteistönvälityspalveluita. Vahinkovakuutusasioita hoitaa Askolassa puolestaan vakuutusasiamies. Pankki tekee yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa ja normaalivuosina konttorissa on ollut perinteisesti tarjolla kesätyöpaikka opiskelijalle.

Korona-aika on vaikuttanut jonkin verran pankin palveluiden järjestelyihin. Asiakkaiden konttoriasiointi on selvästi vähentynyt, mutta digiasiointi ja esimerkiksi verkkoneuvottelut ovat lisääntyneet merkittävästi. Osa asiakkaiden hyviksi kokemista palvelumalleista jää mahdollisesti myös pysyviksi toimintatavoiksi palattaessa normaaleihin aikoihin epidemia-ajan päätyttyä. Pankki on helpottanut korona-aikana asiakkaita tarjoamalla lyhennysvapaita ja asiakkaiden tilanteet on pyritty huomioimaan joustavasti. Yritysasiakkaiden suhteen Kari Leskinen ei ole huolissaan, näyttäisi siltä, että taloustilanne yrityksissä on säilynyt hyvänä haasteellisesta ajasta huolimatta. Porvoon seutu on vahvaa talousaluetta.

Fyysinen läsnäolo Askolassa on pankille tärkeää. Näin voidaan Kari Leskisen mukaan parhaiten seurata paikallista markkinaa ja elää samaa arkea asiakaskunnan kanssa. Yhteistyö kunnan suuntaan sujuu luontevasti ja pankkikin seuraa aina kiinnostuneena asuntomarkkinoihin liittyvän kaavoituksen ja infran kehitystä paikkakunnalla. Uusia yrityksiä syntyy vuosittain enemmän kuin poistuu. Järkevissä yrityskaupoissa on motivoivaa olla pankkina mukana ja jonkin verran avustetaan myös sukupolven vaihdoksia yrittäjien eläköityessä. Näkymät ovat kaiken kaikkiaan Askolassa oikein hyvät.