Askolan luonnon virkistyskäytön nykytila ja kehittäminen- kyselyn tulokset

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon yksikön luontomatkailukurssin opiskelijoiden kurssityö oli kyselytutkimus, jossa tarkasteltiin Askolan asukkaiden suhdetta paikalliseen luontoon.

Kyselyn avulla kartoitettiin asukkaiden tapoja liikkua luonnossa, virkistyskäytön kannalta keskeisiä kohteita ja reittejä sekä sitä, millaisia toiveita luonnossa liikkujilla on.

Kyselytutkimuksen on tehnyt AMK:n englanninkielinen koulutuslinja, jonka kaikki työ ja julkaisutoiminta tapahtuu englanniksi.

Luontokyselyn Tulokset