Askolan laaja hyvinvointikertomus 2021–2025

Askolan laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.12.2022. Laaja hyvinvointikertomus tulee laatia kerran valtuustokaudessa. Kertomusosa kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa väestöryhmittäin, palveluja sekä kokoaa yhteen terveyttä ja hyvinvointia edistävät ohjelmat ja strategiat.

Suunnitelmaosa sisältää tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi jäljellä olevalle valtuusokaudelle vuosille 2023–2024. Tavoitteiden edistymisestä raportoidaan vuosittain kunnan valtuustolle sekä kuntalaisille.

Kertomus on julkaistu Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus sivuston kautta. Pääset tutustumaan kertomukseen https://www.hyvinvointikertomus.fi/preview/12833514397