Askolan kunta pyytää palautetta Postin toiminnasta

Askolan kunta pyytää palautetta Postin toiminnasta:

Askolassa toimii Postin OmaPosti-kioski, jonka toimimattomuudesta on tullut palautetta. Tällä kyselyllä kartoitetaan näkemyksiä Postin toiminnasta Askolassa. Nämä palautteet ml. havaitut kehityskohteet ja toimimattomuudet sekä ideat palveluiden kehittämiseen viedään Postin tietoon, kun yhdessä käydään läpi miten postipalveluita voidaan Askolassa kehittää.

Kysely on auki 15.10.- 1.11.2020.

Kysely postin toiminnasta

Kyselylomakkeen voi täyttää myös Askolan kirjastossa.

Kartoituksen kysymykset:

  • Missä Postin palveluissa koet erityisesti toimimattomuutta (kehityskohteet)?
  • Mitkä Postin palvelut toimivat nykyisellään hyvin?
  • Onko mielessäsi ideoita Postin palveluiden kehittämiseen?