ASKOLAN KUNTA JULISTAA HAETTAVIKSI TOIMINTA-AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA JÄRJESTÖILLE

Yleis- ja kohdeavustuksia voivat hakea Askolassa toimivat seurat ja yhdistykset.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kotisivujen kautta.

Hakemukset tulee täyttää 31.5.2021 mennessä.

Avustushakemus