Askolan kunnan tilinpäätös 2021 – hyvin hoidettu toinen koronavuosi

Kaksi viimeistä vuotta on kunnissa toimintaa ylläpidetty ja toteutettu koronapandemian keskellä. Tämän vuoden 2022 alusta Euroopassa alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa kohtaa. Tämä osoittaa miten haasteellista meillä kaikilla on suunnitella tulevaisuutta ja millaisia riskejä joudumme kohtaamaan sekä henkilökohtaisessa, kunta-, valtion- että maailmantaloudessa. Mikä tahansa voi mullistaa tavallisen arjen nopeasti, kuten olemme voineet huomata viimeisen kahden vuoden aikana tapahtuneen.

Haasteista huolimatta vuosi 2021 oli kuntataloudessa vahva. Kuntien velan kasvu hidastui ja koronatuet kuittasivat menetyksiä ja kuluja. Kuntien toimintakulut ja verotulot kasvoivat yli 5 % verrattuna edelliseen vuoteen, mutta valtionosuudet laskivat 8,0 %. Investointeja toteutettiin hyvin maltillisesti kunnissa vuonna 2021.

Askolan tilinpäätös vuodelta 2021 on ylijäämäinen 1,47 miljoonaa euroa. Askolan kunnan toimintakulut kasvoivat 5,2 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Ylijäämäiseen tulokseen vaikuttivat pääasiassa yhteisöveron tuotto, osinkotulot ja koronatuet. Kunnan verorahoitus, joka muodostuu verotuloista ja valtionosuuksista, laski 2,6 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Verotulot kasvoivat suotuisan ansiokehityksen sekä valtion yhteisöveroon tekemien jako-osuuksien tarkistuksien vuoksi. Valtionosuuksien laskua aiheutti mm. hallituksen peruspalvelujen kustannustenjaon tarkistukset sekä kiky-vähennyksen muuttuminen pysyväksi. Käyttötaloudesta muodostuva vuosikate kattoi investointimenot ja lainan lyhennykset. Investointimenot olivat 1,2 miljoonaa euroa. Askolan kunnan lainakanta kääntyi laskuun, kun uutta lainaa ei nostettu vuoden aikana. Askolan kunnan lainakanta asukasta kohti oli 4 843, joka on 274 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan kunnassa kuntahistorian suurimpaan muutokseen siirtämällä sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät 1.1.2023 toimintansa aloittavaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen. Muutoksen vaikutukset toimintaan, johtamisjärjestelyihin ja organisaatioon on parhaillaan työn alla ja tavoitteena on kesäkuussa hyväksyä valtuustossa Uusi Askola –organisaatiorakenne. Hyväksymisen jälkeen alkaa mm. hallintosäännön muutostyöt ja vuoden 2023 talousarvioprosessi.

Kiitos henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja sidosryhmille hyvin hoidetusta toisesta koronavuodesta 2021!