Askolan kunnan tie- ja kevyenliikenteenväylien sekä torien talvihoidon alueurakat talvikaudelle 2022-2023

Askolan kunnan tie- ja kevyenliikenteenväylien sekä torien talvihoidon alueurakat talvikaudelle 2022-2023

Hankintailmoitus

Askolan kunta hakee teiden-ja kevyenliikenteenväylien sekä torien talvikunnossapidon alueurakoitsijoita talvikaudelle 2022-2023. Alueurakka sisältää mm. talvella teiden-ja kevyenliikenteen väylien lumien auraukset, liukkauden torjunnat ym. tehtävät. Alueurakan tarkempi sisältö on kirjattu urakkaohjelmaan. Alueurakointiin liittyvät alueet on jaettu viiteen erilliseen osa-alueeseen jotka on esitetty karttoineen tarjouspyyntöasiakirjoissa. Palveluntuottaja voi tarjota alueurakkaa yhdestä, useammasta tai kaikista alueurakan osa-alueista. Alueurakan sopimukseen voi sisältyä joko yksi osa-alue, enemmän kuin yksi osa-alue tai kaikki osa-alueet. Sopimus on määräaikainen ajalla marraskuu 2022- toukokuu 2023. Lopullinen sopimuksen aloitusaika sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan ( alueurakoitsijan) välisessä alueurakkasopimuksessa. Hankinnan vertailuperusteena käytetään alueurakan osa-alue kohtaista tarjottua laskutyöurakkahintaa. Tarjoukset tulee jättää tarjouspyynnön liitteenä olevalla tilaajan tarjouslomakkeella. Tarjoajan tulee merkitä tarjouslomakkeella osa-alueen kohtaan kyllä sanan jälkeen x jos tarjoajaa kohdetta ja täyttää tarjouslomakkeen sen kohdan kaikki pyydetyt hinnat. Mikäli tarjoaja ei jotain osa-aluetta tarjoa tulee osa-alueen kohtaan merkitä ei sanan jälkeen x ja silloin osa-alueen hintalomaketta ei tarvitse täyttää. Alueurakan osa-alueen palveluntuottajaksi / alueurakoitsijaksi valitaan kelpoisuusehdot täyttävä halvimman laskutyöurakkahinnan tarjonnut tarjoaja.