ASKOLAN APTEEKKI ON HUHTIKUUN ASKOLALAINEN YRITYS

Askolan kunta esittelee kuukausittain yhden paikkakuntamme yrityksistä, yli 300 yrityksen joukosta. Huhtikuussa on vuorossa Askolan apteekki, joka on helmikuusta 2020 alkaen apteekkari Ilona Haikalan toimesta apteekkitoimintaa kunnassamme jatkava yritys. Apteekkipalvelujen merkitys korostuu poikkeuksellisena aikana, jota nyt elämme.

Apteekkitoimintaa on Askolassa ollut kuitenkin jo pitkään, sillä ensimmäisen apteekin kuntaan perusti proviisori Lasse Vallasvaara vuonna 1949. Myös Pukkilan apteekkipalvelut ovat kuuluneet pitkään Askolan apteekin vastuualueeseen ja ns. lääkekaappipalvelu muuttui 1990-luvulla Pukkilan sivuapteekiksi laajentaen pukkilalaisten palveluja.

Apteekkitoimintaa harjoittavien yrittäjien toimintaa ohjaa Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Apteekkiliikettä saa lääkelain mukaan harjoittaa apteekkiluvalla, joka voidaan myöntää vain laillistetulle proviisorille. Apteekkiluvat jaetaan kuntiin niiden väestöpohjan mukaan ja yhtä lupaa hakee usein suurempikin joukko proviisoreita, joista Fimea valitsee toiminnan jatkajat. Askolankin apteekkilupaa haki suuri joukko proviisoreita, joista nuorin hakija Ilona Haikala (42 v.) valikoitui apteekkitoiminnan jatkajaksi. Yritystoiminta apteekkialalla poikkeaa menettelytavan vuoksi suuresti muusta tuntemastamme liiketoiminnasta. Sääntelystä on kuitenkin hyötyä ja siitä hyötyvät etenkin pienet kunnat, joissa Fimea varmistaa palvelujen saatavuuden. Apteekkien asiakkaista suurimman osan muodostavat yksityishenkilöt, mutta myös kunnat ovat suuri ja merkittävä asiakasryhmä esimerkiksi vanhuspalveluiden osalta.

Apteekkipalvelut ovat meille kaikille tuttuja ja usein apteekissa asioidessamme meitä palvelevat proviisorin lisäksi lääkealalle yliopistoissa koulutetut farmaseutit sekä alaa opiskelevat harjoittelijat. Apteekeissa työskentelee usein myös lääketeknikoita, joita valmistuu ammattioppilaitoksista. Suomessa proviisorit valmistuvat Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta. Farmaseuteista on tällä hetkellä Suomessa pulaa ja työllistymismahdollisuudet ovat alalla hyvät. Apteekit työllistävät merkittävissä määrin välillisesti myös muiden alojen yrityksiä, kuten esimerkiksi logistiikka- ja ICT-alan toimijoita.

Askolan apteekin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat lääkealan tukkuliikkeet, jotka maahantuovat suurimman osan lääkkeistä sekä lääketehtaat, joita toimii varsin menestyksekkäästi myös Suomessa. Alan tutkimus- ja kehitystoiminta on maailmanluokkaa ja Ilona Haikala näkeekin, että maassamme voisi olla vieläkin enemmän lääkealan kotimaista tuotantoa ja työpaikkoja. Lääkkeiden lisäksi apteekki myy myös muita tuotteita ja palveluita.

Askolan apteekin tuoreimpia palvelu-uudistuksia on lauantain aukiolo, jota monet asiakkaat ovat kiitelleet. Epidemia-aika on tuonut uutena palveluna kotiinkuljetusmahdollisuuden sekä mahdollisuuden hakea etukäteen tilatut ostokset apteekin parkkipaikalta omalla autolla. Ilona Haikala esittääkin toiveen asiakaskunnalleen ja rohkaisee kaikkia antamaan palautetta apteekin kaikista palveluista ja tuoteryhmistä. Näin voimme yhdessä kehittää hyviä apteekkipalveluita Askolassa vieläkin paremmiksi.

Merkittävä uudistus on myös se, että Askolan apteekki alkaa tarjota askolalaisille Matkahuollon palveluita. Paketit ja vaikkapa passit saa tulevaisuudessa noutaa apteekista.

Kuvassa apteekkari Ilona Haikala/ kuvaaja Marko Tiirinen