ALUEVAALIT ASKOLASSA 2022

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Itä-Uudenmaan aluevaltuustoon 1.3.2022 alkavaksi toimikaudeksi 59 aluevaltuutettua ja heidän varajäsenensä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Porvoon, Sipoon ja Loviisan kaupungeista sekä Askolan, Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven kunnista. Hyvinvointialueen tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Vaalipäivän äänestyspaikka:

001 Askolan kunnanvirasto, Askolantie 30, Askola

Vaalihuoneisto on vaalipäivänä avoinna kello 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 12. – 18.1.2022 seuraavissa paikoissa:

Kunnanvirasto on ennakkoäänestystä varten avoinna seuraavasti:

 • maanantai – keskiviikko klo 09.00 – 14.00
 • torstai klo 09.00 – 18.00
 • perjantai klo 09.00 – 14.00
 • lauantai-sunnuntai klo 12.00 – 14.00

Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b, Askola
–      torstai 13.1. klo 13.00 – 14.00

Monninkylän koulu, osoite Koulutie 1, 07230 Askola

 • perjantaina 14.1, klo 16.00-19.00
 • tiistaina 18.1, klo 16.00-19.00

Juornaankylän koulu, osoite Huhdintie 58, 07680 Askola

 • maanantaina 17.1. klo 14.00 – 16.00

Särkijärven koulu, osoite Myrskyläntie 379, 07590 Askola

 • maanantaina 17.1. klo 17.00 – 19.00

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla

 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
 • Käytä käsihuuhdetta.
 • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
 • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Jos olet vaalipäivänä eristyksessä tai karanteenissa, ota hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä keskusvaalilautakunnan sihteeriin puh. 040 719 5069.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ää­nestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää en­nakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikun­nak­seen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kir­jallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänes­tyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaa­leissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Askolan kunnanvirastolta, os. Askolantie 30, Askola tai puhelimella numerosta 040 719 5069/ keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Saloranta tai puhelin 040 7109 104/ hallintosihteeri Maina Anttilainen tai sähköpostitse osoitteesta .

 

Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

 • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
 • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
 • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
 • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kaikki aluevaaliehdokkaat löytyvät Askolan kunnan kotisivuilta www.askola.fi (Yleistä Askolassa/ Vaalit).

Ehdokaslistat löytyvät myös kirjastoista ja kunnantalolta.

EHDOKASLISTA

 

Askolan kunnan keskusvaalilautakunta

Askolantie 30, 07500 ASKOLA, Fax (019) 6630 538, e-mail:

puhelin (040) 719 5069/ keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Saloranta tai puhelin (040) 7109 104/ hallintosihteeri Maina Anttilainen