Alttiiden henkilöiden lähipiirin influenssarokotukset

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut influenssarokotuksia koskevaa asetusta (149/2017). Muutos koskee vakavalle influenssalle alttiiden ihmisten lähikontaktien rokotuksia.

Kansallisen rokotusohjelman maksuttoman influenssarokotteen voi antaa ihmiselle, joka

 • on toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalleerityisen alttiiseen ihmiseen
 • on toistuvasti läheisessä kontaktissa sellaisen vakavalle influenssalle alttiinihmisen kanssa, jota ei voida suojata influenssarokotteella.

Toistuvasti läheisellä kontaktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö asuu samassa asunnossa tai on viikoittain kasvotusten tekemisissä suojattavan ihmisen kanssa.

Asetuksen muutoksella pyritään osaltaan varmistamaan, että kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteet riittävät influenssarokotusten kohderyhmille.  Rokotteita on myös hankittu aikaisempaa enemmän. Influenssarokotteiden kysyntä oli erityisen suurta kaudella 2020-2021.

Ketkä ovat erityisen alttiita vakavalle influenssalle? 

Vakavalle influenssalle erityisen alttiita ovat

Ihmisen ei tarvitse todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella, että hän kuuluu edellä mainittujen ryhmien lähipiiriin. Ihmisen omaan kertomaan on syytä luottaa.

Voimakkaasti immuunipuutteiset ihmiset

Voimakkaasti immuunipuutteiset ihmiset ovat lähes aina erikoissairaanhoidossa hoidettavia tai siellä vastikään hoidettuja potilaita.

Muun muassa seuraavat sairaudet tai tilat voivat heikentää voimakkaasti puolustuskykyä ja vähentää merkittävästi rokotteen tehoa:

 • elinsiirto
 • enintään 3 vuotta sitten tehty kantasolusiirto
 • kantasolusiirron jälkeinen käänteishyljinnän estolääkitys
 • vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
 • vaikea aplastinen anemia
 • synnynnäinen tai sairauden tai sen hoidon aiheuttama laaja-alainen vasta-ainepuutos
 • parhaillaan käynnissä oleva tai hiljattain annettu elimistön puolustuskykyä voimakkaasti heikentävä syöpähoito
 • autoimmuunisairauden tai muun sairauden hoito elimistön puolustuskykyä heikentävillä biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 • yli kuukauden kestoinen suuriannoksinen systeeminen kortisonihoito (vastaten vähintään 40mg prednisolonia vuorokaudessa yli 12-vuotiailla ja vähintään 1 mg/kg/vrk prednisolonia alle 12-vuotiailla)
 • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV: CD4-auttajasolutaso alle 200x10E6 solua/l

Vakavasti sairaat ihmiset

Vakavalle influenssalle erittäin alttiita, vakavasti sairaita ihmisiä ovat esimerkiksi

 • vaikeaa kroonista keuhkosairautta, kuten vaikea-asteista keuhkoahtaumatautia, sairastavat
 • vaikea-asteista sepelvaltimotautia, vaikeaa sydämen vajaatoimintaa tai kardiomyopatiaa sairastavat
 • ne neurologista  sairautta tai hermolihastautia sairastavat, joiden hengitys on vaikeutunut tai joiden hengitystä influenssa voisi merkittävästi heikentää
 • vaikeaa kroonista munuaissairautta sairastavat, kuten dialyysipotilaat.

Ei ole mahdollista listata kattavasti kaikkia tiloja ja lääkityksiä, jotka merkitsevät tässä tarkoitettua voimakasta immuunipuutetta tai vakavaa sairautta.

65 vuotta täyttäneet perussairaat ja huonokuntoiset ihmiset

Arvio siitä, onko 65 vuotta täyttänyt ihminen asetuksen tarkoittamalla tavalla perussairas ja huonokuntoinen, on tehtävä tapauskohtaisesti. Perussairaat ja huonokuntoiset ikääntyneet kuuluvat yleensä kotihoidon piiriin tai he ovat esimerkiksi hoivakodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidettavana.

Vakavalle influenssalle alttiit ihmiset, joille ei voi antaa rokotetta

Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi ihminen, joka on saanut anafylaksian aiemmasta influenssarokotuksesta, minkä vuoksi on päätetty, että hänelle ei voida enää antaa influenssarokotusta.

Huomioi, että allergia estää influenssarokotuksen antamisen vain hyvin harvoin. Esimerkiksi kananmunalle, formaldehydille tai neomysiinille allergiselle voi yleensä antaa influenssarokotteen.

Vakavalle influenssalle alttiita ovat 65 vuotta täyttäneet, sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat ja alle 7-vuotiaat lapset.

 

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi

Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi ja päättää, onko rokotukseen tulevalla ihmisellä asetuksen mukainen lähikontakti asetuksessa tarkoitettuun vakavalle influenssalle erittäin alttiiseen ihmiseen.

Osa lähipiirin rokotuksista on omakustanteisia

THL suosittelee influenssarokotusta kaikille niille, jotka ovat läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalle alttiiseen ihmiseen. Rokotus on kuitenkin osalle omakustanteinen.

Rokotus on maksuton vain, jos lähipiiriin kuluva on toistuvasti lähikontaktissa ihmiseen, joka on erityisen altis vakavalle influenssalle tai jos alttiille ihmiselle itselleen ei voi antaa influenssarokotusta.

Rokotus on omakustanteinen seuraaville lähikontakteille:

 • Osalle sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien ihmisten lähikontakteista
  Ketkä kuuluvat sairauden tai hoidon vuoksi influenssan riskiryhmiin: Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien influenssarokotukset
 • Perusterveiden tai hyväkuntoisten 65 vuotta täyttäneiden lähikontakteillle
 • Yli 6 kuukauden ikäisten, mutta alle 7-vuotiaiden lasten lähikontakteille

Kaikki sairauden tai hoidon vuoksi influenssan riskiryhmiin kuuluvat ihmiset eivät ole voimakkaasti immuunipuutteisia tai heidän sairautensa tai tilansa ei tee heistä vakavalle influenssalle erityisen alttiita.  Tällöin heidän lähikontaktiensa influenssarokotus on omakustanteinen. Tällaisia sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi

 • astma, diabetes, erilaiset aineenvaihduntasairaudet
 • lievemmät sydänsairaudet tai neurologiset sairaudet, jotka eivät merkittävästi haittaa päivittäistä toimintakykyä tai hengittämistä
 • pernan puutos tai muut lievemmät immuunipuutteisuudet
 • paikallinen takrolimuusihoito – iho
 • paikallinen kortikosteroidihoito – iho, hengitettävät valmisteet
 • pieni- tai keskisuuriannoksinen tai lyhytkestoinen systeeminen kortisonihoito

Mistä influenssarokotteen saa? 

Jos influenssarokotetta ei saa maksutta, sen voi ostaa esimerkiksi reseptillä apteekista tai yksityiseltä palveluntarjoajalta. Apteekissa pistettävän rokotteen hinta on noin 15 euroa. Jos rokotteen ostaa apteekista, sen voi käydä pistättämässä esimerkiksi terveyskeskuksessa. Myös moni työnantaja tarjoaa työntekijöilleen influenssarokotusta.

Lähipiirin rokotukset antavat tarpeellista lisäsuojaa

Rokote ehkäisee influenssatartuntoja, joten rokottaminen suojaa rokotetun lisäksi hänen perheenjäseniään ja muita läheisiään. Kaikki vakavalle influenssalle alttiit ihmiset saavat lisäsuojaa läheistensä influenssarokotuksista.

Voimakkaasti immuunipuutteiselle tai muuten vakavasti sairaalle ihmiselle influenssarokote ei tuota yhtä hyvää suojaa kuin terveille ihmisille. Sama koskee myös pitkäaikaissairaita ja huonokuntoisia vanhuksia.  Tämä lisää entisestään heidän riskiään sairastua vakavaan influenssaan tai sen jälkitautiin.

Lähikontaktien rokottaminen antaa edellä mainituille ihmisille lisäsuojaa ja pienentää heidän sairastumisvaaraansa.

Raskaana olevilla on lisääntynyt riski sairastua vakavaan influenssaan. Äidin sairastuminen influenssaan on riski myös kohdussa olevalle vauvalle. Raskaana olevan lähikontaktien rokottaminen antaa lisäsuojaa sekä äidille että vauvalle.

Alle kuuden kuukauden ikäisten lasten riski sairastua vakavasti on suurentunut, mutta tämän ikäisiä lapsia ei voida rokottaa. Myös sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien sekä iäkkäiden joukossa voi olla ihmisiä, joille influenssarokotetta ei voida antaa. Näitä ihmisiä ja alle kuuden kuukauden ikäisiä lapsia voidaan kuitenkin suojata epäsuorasti rokottamalla heidän lähipiirinsä.